Array
Planine Srbija, Stara planina

HOTEL BABIN ZUB – STARA PLANINA

STARA PLANINA - HOTEL BABIN ZUB **

Hotel `Babin Zub` na Staroj Planini je sagrađen 2000. godine. Hotel `Babin zub` je postao deo preduzeća `Stara planina Resort` i u državnom je vlasništvu.
Hotel se nalazi na Crnom vrhu u blizina skijališta. Hotel raspolaže besplatni wi/fi internetom u celom hotelu,i skijašnicom, parking prostor ispred hotela. Hotel Babin zub se nalazi u gustoj bukovoj šumi, tik uz poznati planinarski dom Babin zub a ispod istoimenog vrha po kome je dobio ime, na nadmorskoj visini od 1.577 mnmv, a na 8 km udaljenosti od najvišeg vrha Stare planina Midžora.
U neposrednoj blizini hotela se nalazi i parking, kao i ograđeni košarkaški teren sa asfaltnom podlogom. Sve sobe i apartmani imaju tuš, WC, grejanje, telefon, TV + radio, radni sto, wi/fi internet, mini bar u apartmanima (naplaćuje se posebno).


Tip sobe

Min/max broj odraslih osoba
SEZONA A SEZONA B
01.04.2019-25.04.2019.
06.05.2019-30.06.2019.
01.09.2019-30.11.2019.
26.04.2019-05.05.2019
01.07.2019-31.08.2019.
Cena po osobi/ danu Cena po osobi/ danu
Pun pansion Polu pansion Noćenje sa doručkom Pun pansion Polu pansion Noćenje sa doručkom
Dvokrevetna soba 1/2 34,00 € 29,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 26,00 €
Trokrevetna soba 1/3 34,00 € 29,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 26,00 €
Apartman 1/3 91,00 € 86,00 € 81,00 € 109,00 € 103,00 € 97,00 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 1/1 20 € po danu

*Cene u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi su iskazane po osobi/ po noći
**Cene u apartmanima su iskazane po sobi/ po noći

Dečiji popusti / Po detetu, u sobi uz dvoje odraslih
0-3,99 god. bez ležaja 4-11,99 god. na sopstvenom ležaju 4-11,99 god. na zajedničkom ležaju
100.00% 30.00% 50.00%
Jedna odrasla osoba i dete u dvokrevetnoj sobi- dete na podleže popustu, već plaća punu cenu Deca do 3,9 godina sa jednim odraslim u dvokrevetnoj sobi- odrasli plaća 1/1 sobu/ dete besplatno

Cene su izražene u eurima (EUR), a plaćanje se vrši isključivo u dinarima, protivvrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.
Osiguranje i boravišna taksa nisu uključeni u cenu.

Uključeno u cenu:

 • Izabrana usluga
  ◦ Pun pansion
  ◦ Polupansion
  ◦ Noćenje sa doručkom

Opis soba:

 • Dvokrevetne sobe
  ca. 16 m2, za 1-2 odrasle osobe, sa krevetima 190 x 90, LCD TV, telefon, kupatilo.
 • Trokrevetne sobe
  ca. 20 m2, za 1-3 odrasle osobe, sa krevetima 190 x 90, LCD TV, telefon, kupatilo.
 • Apartmani
  ca. 25 m2, za 1-3 odrasle osobe ili 2 odrasle + 2 deteta na sofi, sa terasom, francuskim ležajem 140 x 190, sofom u dnevnom boravku, LCD TV, telefon, kupatilo, mini-bar (uz naplatu)

Uslovi plaćanja:
Avans u iznosu do 15% od ukupnog iznosa mora biti uplaćen u roku od 24 časa od kreiranja rezervacije. Preostali iznos uplaćuje se najkasnije 7 dana pre početka putovanja.
Ako uplata ne bude izvršena u određenom roku, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije.

Politika otkaza rezervacije:
28-14 dana pre dolaska- 15%
14-7 dana pre dolaska- 50%
7 do 1 dana pre dolaska- 75%
No show ili otkazivanje na dan dolaska- 100%

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 15.05.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Slični aranžmani

Vaš komentar