Array
Planine Srbije, Kopaonik

GRAND HOTEL & SPA – KOPAONIK

KOPAONIK - GRAND HOTEL & SPA****
RANI BOOKING

Kopaonik (poznat kao i Srebrna planina) predstavlja najveći planinski masiv u Srbiji, sa svojim najvišim vrhom na 2017 m Pančićevim vrhom. Predstavlja najveći skijaški centar ovog dela Srbije, a možemo slobodno reći i najlepši skijaški centar Evrope. Pored prirodne lepote, bogate kulturno- istorijske ponude, poseduje i neverovatan prirodni potencijal od oko 200 sunčanih sati i 160 dana pod snežnim pokrivačem tokom godine, što sve omogućava da Kopaonik tokom cele godine nudi idealne uslove za aktivan odmor i uživanje u prirodi (alpsko skijanje, nordijsko skijanje, noćno skijanje, snowbord, skijaško trčanje, planinski biciklizam, rafting, pešačke ture, alpinizam...).

Grand Hotel & Spa ****
Cene su izražene u evrima po osobi, po noći i važe za period 13.04.2020. - 02.12.2020.
Tip sobe Usluga Cena
01.07.-31.08.
Cena
01.09.-30.09.
Cena
01.10.-02.12.1/2
1/2, 1/3 standardna soba HB 70 65 60
1/3, 1/4, 1/5 family soba HB 75 70 65
1/2, 1/3**,1/4** superior soba HB 80 75 70
1/2, 1/3**,1/4** superior+ soba HB 85 80 75
1/1 standardna soba HB 95 90 85
1/1 superior soba HB 115 105 100
1/1 superior+ soba HB 125 115 110

SPECIJALNI USLOVI ZA SMEŠTAJ DECE – Jedno dete do 12 godina- gratis smeštaj, drugo dete popust 50%

Grand Hotel & Spa **** Apartmani
Cene su izražene u evrima po apartmanu za navedeni broj osoba, po noći i važe za period 13.04.2020. - 02.12.2020.
Tip apartmana Usluga Broj apartmana Broj osoba Cena
PREMIUM HB 111, 113, 218, 327, 328, 451, 452, 625, 440, 540, 616 1-3 390
PREMIUM HB 036, 051, 067, 110, 112, 114, 553 1-4 505
PREMIUM HB 037, 052, 115, 220 1-5 620
EXECUTIVE HB 223 1-5 800
PRESIDENTIAL HB 224 1-5 890

Cena paketa uključuje:

 • Smeštaj na bazi polupansiona (HB- doručak i večera – švedski sto) po osobi/apartmanu po noći u odabranom tipu sobe/apartmana;
 • Neograničeno korišćenje Fitnes centra, kao i Spa & Wellness centra na 1.800m2: zatvoreni bazen dimenzija 18x9m, svlačionica (ormarić, bade mantil, papuče, peškir), Sauna svet – infrared sauna, finska sauna, ruska banja, tropske kiše, hammam, slano-ledena pećina, kneipp, tepidarium, bazen I jacuzzi na otvorenom;
 • Wi-Fi

Cena ne uključuje (obavezno plaćanje uz rezervaciju):

 • Boravišnu taksu – 120,00 RSD po osobi, po noći za odrasle; 60,00 RSD po osobi po noći za decu 7 -15 god. (deca do 7 god. ne plaćaju boravišnu taksu)

Uslovi za Grand Hotel & Spa****: navedeni popusti se obračunavaju na uslugu noćenja

 • Dete 0-12 god. u pratnji dve odrasle osobe ako koristi zajednički ležaj- GRATIS SMEŠTAJ u 1/2 standardnoj i u 1/2 superior sobi;
 • Dete 2-12 god. ako koristi poseban ležaj ima popust 50% (sa minimum jednom odraslom osobom);
 • Dvoje dece 2-12 god. u pratnji dve odrasle osobe – jedno dete do 12 god. GRATIS SMEŠTAJ, drugo dete popust 50% u 1/3 superior ili 1/3 family sobi;
 • Dvoje dece 2-12 god. u pratnji dve odrasle osobe – svako dete ima popust 50% u 1/4 family sobi;
 • Troje dece 2-12 god. u pratnji dve odrasle osobe – svako dete ima popust 50% u 1/5 family sobi;
 • Treća odrasla osoba - popust 20% u 1/3 superior sobi;
 • U 1/3 superior sobi- minimum 2 osobe po datoj ceni, u 1/3 family sobi- minimum 2 osobe po datoj ceni, u 1/4 family sobi- minimum 3 osobe po datoj ceni, u 1/5 family sobi- minimum 4 osobe po datoj ceni

*Usluga polupansiona u hotelu organizovana je po principu švedskog stola ukoliko u hotelu boravi više od 25 osoba. U slučaju da u hotelu boravi manji broj osoba od navedenog obroci se služe po principu set menija uz izbor od više jela.

Način i uslovi plaćanja:

 • Gotovinski, platnim karticama ili na racun turisticke agencije ‚‚Euroturs‚‚
 • Avans 30%, ostatak najaksnije 21 dan pre početka aranžmana.

Uslovi otkaza aranžmana i promene termina prema politici hotela!

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

KEPP 72/20
Niš, 24.07.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar