Array
Planine Srbije, Zlatibor

APARTMANSKO NASELJE ZLATIBORSKI KONACI – ZLATIBOR

ZLATIBOR - APARTMANSKO NASELJE ZLATIBORSKI KONACI

Zlatibor Zlatibor je planina smeštena u zapadnoj Srbiji i prostire se na prosečnoj nadmorskoj visini od 1000m, 230km južno od Beograda. Dugo godina unazad nosi titulu najpoznatijeg letovlišta, zimovališta i klimatskog lečilišta u Srbiji. Zlatibor krasi prijatna klima, čist vazduh i čarobna priroda prepuna prelepih pejzaža, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zlatiborski konaci su luksuzno turističko naselje zatvorenog tipa i nalaze se u jednom od najlepših delova Zlatibora, na oko 1.200 m od centra planine. Apartmanski kompleks je smešten 1300m od jezera, na 20 minuta laganog hoda.

Apartmansko naselje Zlatiborski konaci se sastoji od većeg broja luksuznih vila, sa preko 200 apartmana. Smeštaj u Zlatiborskim konacima čine superior apartmani, lux apartmani, standard apartmani, superior studio, lux studio i standard studio apartmani. Gostima Zlatiborskih konaka su na raspolaganju različiti sadržaji, kao što su spa i wellness centar, teretana, spoljašnji bazen, sportski tereni za fudbal, kosarku, tenis i odbojku. Porodicama sa decom, Zlatiborski konaci su obezbedili nekoliko igrališta i igraonicu za decu.

Cenovnik smeštaja u apartmanskom kompleksu Zlatiborski Konaci u periodu od 30.06.2019. do 31.08.2019.
U cenu su uključene usluge bazena, SPA centra i dečije igraonice
Struktura Tip apartmana Smeštaj po osobi dnevno Na bazi noćenja sa
doručkom po osobi dnevno
Na bazi polupansiona
po osobi dnevno
Boravak u apartmanu
plaćaju dve osobe
Studio junior
(max 2 odrasle osobe)
Standard 2.400,00 2.850,00 3.650,00
Studio apartman
(max 3 odrasle osobe)
Standard 2.700,00 3.150,00 3.950,00
Superior 2.900,00 3.350,00 4.150,00
Lux 3.000,00 3.450,00 4.250,00
Apartman sa jednom
spavaćom sobom
(max 4 odrasle osobe)
Standard 3.200,00 3.650,00 4.450,00
Superior 3.400,00 3.850,00 4.650,00
Lux 3.700,00 4.150,00 4.950,00
Apartman sa dve spavaće sobe
(max 6 odraslih osoba)
Standard 4.200,00 4.650,00 5.450,00
Superior 4.500,00 4.950,00 5.750,00
Lux 4.900,00 5.350,00 6.150,00

*Cene su izražene u dinarima (rsd) po osobi dnevno i važe za dve odrasle osobe u apartmanu. Ostale odrasle osobe plaćaju 700,00 rsd dnevno i obroke u zavisnosti od usluge koju odaberu.

Cena obuhvata:

 • izabranu uslugu u hotelu
 • uključeno korišćenje bazena i SPA centra 3h dnevno
 • besplatno korišćenje igraonice za decu uzrasta do 12 godina

Uslovi za decu:

 • deca do 7 godina uz pratnju dve odrasle osobe u istoj smeštajnoj jedinici su gratis
 • deca od 7 do 14 godina plaćaju 350,00 rsd
 • deca od 7 do 12 godina plaćaju 50% od cene izabranog obroka, dok su obroci za decu do 7 godina gratis.
 • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu deteta

Napomene:

 • ako studio apartman koristi jedna osoba, cena se uvećava za 70%
 • ako apartman sa jednom spavaćom sobom koristi jedna osoba, cena se uvećava 100%
 • prijem gostiju vrši se od 13h, dok se odjava gostiju vrši do 11h
 • mogućnost produženog boravka do 16h se plaća po posebno određenom cenovniku

Cena ne obuhvata:

 • boravišna taksa iznosi 120,00 rsd po osobi dnevno, a za decu od 7 do 15 godina 60,00 rsd
 • osiguranje iznosi 12,00 rsd po osobi dnevno

Način i uslovi plaćanja:

 • plaćanje se vrši gotovinski, kreditnim karticama ili na račun turističke agencije `Euroturs`
 • prilikom rezervacije potrebno uplatititi avansni iznos u vrednosti jednog dana boravka u apartmanu u slučaju zakupa apartmana do tri dana, dok je u slučaju zakupa na četiri dana i duže, potrebno uplatiti iznos u vrednosti dva dana boravka. Ostatak najkasnije 21 dana pre korišćenja aranžmana.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora. U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30).
Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 17.05.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar