Array
Planine Srbije, Zlatibor

APARTMANSKO NASELJE KRALJEVI KONACI – ZLATIBOR

ZLATIBOR
APARTMANSKO NASELJE KRALJEVI KONACI

Na centralnom zlatiborskom platou, uz samu obalu jezera, prošarano buketima belih borova i proplanaka, smešteno je apartmansko naselje "Kraljevi Konaci". Prelepe cvetne aleje, uređeni prostori i skladne linije apartmana čine neraskidivi spoj prirode, ljudskog umeća i ljubavi, pružajući potpun ugođaj gostima. U sklopu apatmanskog naselja moguća je i pansionska ishrana u ekskluzivnom restoranu "GRAND Jezero" sa prelepom ambijentu i pogledom na jezero.
Apartmansko naselje "Kraljevi konaci" raspolaže sa preko 100 ležajeva u tri tipa apartmana za smeštaj od 3 i 6 osoba. Svaki apartman se sastoji od prizemlja i sprata. U prizemlju je garaža, moderno opremljena kuhinja sa ostavom, trpezarija, komforan dnevni boravak sa kablovskim TV, WiFi, telefonom i sefom, toalet i terasa sa pripadajućim dvorištem i baštenskom garniturom. Na spratu se nalaze dve ili tri spavaće sobe sa ili bez kupatila zavisno od tipa apartmana.

Dnevni najam apartmana

Tip/ Period 20.09.-20.12.2020.god. 20.12.20.-06.01.21.god. 06.01.-20.02.21.god.
Apartman 1/3 5.500,00 rsd 9.500,00 rsd 7.000,00 rsd
Apartman 1/4 7.500,00 rsd 13.000,00 rsd 9.500,00 rsd
Apartman 1/4 lux 8.500,00 rsd 14.000,00 rsd 11.000,00 rsd
Apartman 1/5 9.500,00 rsd 16.000,00 rsd 12.000,00 rsd
Apartman 1/6 10.500,00 rsd 18.500,00 rsd 13.500,00 rsd
Apartman 1/6 lux 12.500,00 rsd 20.000,00 rsd 15.000,00 rsd

*Kod boravaka koji traje manje od tri noćenja, cena smeštaja se uvećava za 20%
**Za period "Nova Godina" rezervacije na minimum 5 ili više dana

Aranžman obuhvata:

 • Najam apartmana
 • Bežični internet je dostupan u hotelskim sobama besplatno.
 • Besplatan privatan parking je moguć na licu mesta (nije neophodna rezervacija).

Aranžman ne obuhvata:

 • Cene smeštaja su sa uračunatim PDV-om, ishrana se dodatno naplaćuje
 • Boravišnu taksu u iznosu od 120,00 rsd po odrasloj osobi dnevno
 • Deca od 7 do 15 godina plaćaju boravišnu taksu 60,00 rsd dnevno
 • Osiguranje se plaća 10,00 rsd po gostu dnevno (bez obzira na uzrast)

Uslovi za decu:

 • Boravak je dozvoljen deci bilo kog uzrasta.
 • Deca (uzrasta do i uključujući 3 god.) mogu da borave besplatno kada koriste dostupan krevetac.
 • Dodatni kreveti nisu raspoloživi.

NAPOMENE:

 • Kućni ljubimci nisu dozvoljeni, izuzev ako su u pitanju apartmani koji su opredeljeni za boravak gostiju sa kućnim ljubimcima uz dnevnu nadoknadu od 10€, po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • Usluga grejanja (van zvanične grejne sezone) se posebno naplaćuje za svaki dan grejanja u vrednosti od 10% dnevnog najma apartmana
 • Kod otkazivanja rezervacije ili prestanka ugovorenog boravka primenjuju se propisi iz oblasti Posebnih uzansi u turizmu i ugostiteljstvu Republike Srbije
 • Dnevni odmor iznosi 30% od cene dnevnog najma apartmana i može se koristiti u periodu od 12h do 18h
 • Prijavljivanje 14:00 – 00:00 h ; Odjavljivanje 00:00 - 10:00 h

Način i uslovi plaćanja:

 • Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun turističke agencije `Euroturs`.
 • Obavezna je uplata avansa od minimum 50% od ukupno iznosa prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 8 dana do dolaska ili u maksimum 6 MESEČNIH RATA, bez uvećanja: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom.

Pansionska ishrana:
Pansionska ishrana za naše goste se organizuje u restoranima Grand „Jezero“ & Cafe-Restorna „Bajka“ koji posluju u krugu apartmanskog naselja, na samoj obali zlatiborskog jezera.

*Cena pansionske ishrane Restoran Grand „Jezero“ :
Doručak : Odrasli 400 rsd: Deca od 3-12god. 200 rsd
Ručak: Odrasli 850 rsd; Deca od 3-12god. 550 rsd
Večera: Odrasli 850 rsd, Deca od 3-12god. 550 rsd
Polu-pansion: Odrasli 1250 rsd ; Deca od 3-12god. 750 rsd
Pun-pansion: Odrasli 2100 rsd; Deca od 3-12god. 1300 rsd
* Cena ishrane je nezavisna od cene smeštaja,
* Cene su izražene po odrasloj osobi / detetu dnevno,
* Za decu do 3god. ishrana je gratis,

*Cena pansionske ishrane Cafe-Restorna „Bajka“
Doručak: Odrasli 380 rsd; Deca do 7god. 200 rsd
Ručak: Odrasli 820 rsd; Deca do 7god. 520 rsd
Večera: Odrasli 820 rsd; Deca do 7god. 520 rsd
Polu-pansion: : Odrasli 1200 rsd; Deca do 7god. 720 rsd;
Pun-pansion: Odrasli 2020 rsd; Deca do 7god. 1240 rsd.
* Cena ishrane je nezavisna od cene smeštaja,
* Cene su izražene po odrasloj osobi / detetu dnevno.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

KEPP 185/20
Niš, 08.10.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar