Array
Zimovanje, Zima 2020, Kopaonik

APART HOTEL KOPAONIK – BRZEĆE

KOPAONIK - APART HOTEL KOPAONIK **

Kopaonik kao najveci planisnki masiv smesten je u centralnoj Srbiji.Udaljen je 270km od Beograda i zbog svoje neizmerne lepote,ocuvanih gustih zimzelenih i mesovitih suma,prostranih pasnjaka,vodenica potocara,izvora,vodopada,pecina cistog vazduha,termalnih i mineralnih izvora proglasen je za nacionalni park.
Na istocnoj padini u podnozju Kopaonika na oko 1.100 m.n.v nalazi se turisticki centar Brzece gde se nalazi i nas objekat Apart – hotel KOPAONIK **... Podnozje Kopaonika dostupnije je i pitomije od vrhova, idealno za porodicni boravak, rekreativni odmor zaposlenih,boravak sportista i dece, osoba sa zdravstvenim tegobama.... U toplom i intimnom ambijentu Apart-hotela KOPAONIK** nalazi se restoran,staklena basta,kafe bar,nocni klub,TV sala,sala za sastanke,prostorija za stoni tenis i bilijar, skiservis i ski ostava,WI-FI u celom hotelu.
Objekat poseduje 56 simpleks i 5 duplex apartmana.U sastavu svakog apartmana nalazi se kompletno opremljena mini kuhinja, frizider, TV sa mogucnoscu prijema satelitskog i internog programa,telefon i kupatilo.

KATEGORIJE/ APP dvokrevetna trokrevetna cetvorokrevetna
Pansion po osobi/ rsd 3.130,00 2.730,00 2.630,00
Polupansion po osobi/rsd 2.830,00 2.580,00 2.480,00
Najam apartmana/ rsd 3.060,00 3.890,00 4.820,00
Najam duplex / rsd 5.160,00 6.090,00 7.270,00
Delux-a/rsd 6.160,00 8.500,00 10.900,00 / 4 -6 osoba /
Dnevni odmor -na 6 sati – 2.400,00;preko 6 sati placa se puna cena najma APP

NAPOMENA: Za koriscenje apartmana 1/1 doplacuje se 20% od cene app 1 / 2 za usluge pansiona i polupansiona.Za najam app 1/1 cena se umanjuje 20% od cene najma app 1 / 2 .

PANSIONSKA HRANA

DORUČAK / rsd RUČAK /rsd Večera / rsd
400,00 600 500,00

DOČEK NOVE 2020.-31.12.2019. REPRIZA – 01.01.2020.
5.500 rsd – novogodišnja večera piće nije uključeno u cenu 3.900 rsd – novogodišnja večera piće nije uključeno u cenu

USLOVI PLAĆANJA:

  • Avans u iznosu od 15% od ukupne cene aranžmana. Ostatak u maksimum :
  • 6 mesečnih rata i to administrativnom zabranom ili čekovima građana sa upisanim datumom dospeća 15. u mesecu. U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje. Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 30 dana pre početka korišćenja aranžmana.
  • 6 mesečnih rata kreditom karticom Banca Intese, bez kamate, bez uvećanja. Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 30 dana pre početka aranžmana (moguće samo u poslovnicama organizatora).
  • Za decu do 02 godine ne naplaćujemo boravak.Deca od 02-10 godina imaju popust 30%,treće dete do 10godina uz pratnju roditelja I brata ili sestre besplatno.
  • U cenu nije uračunata boravišna taksa I iznosi 50,00 rsd dnevno po osobi za decu od 7 do 15 godina I za odrasle 100,00 rsd dnevno po osobi.
  • Cene u tabeli date su u dinarima po danu i po osobi u zavisnosti da li je pun ili polupansion, a kod najma apartmana cene su date po apartmanu dnevno.PDV je uključen u cenu.
  • Za organizovane grupe preko 15 osoba odobravamo popust od 20% na navedene cene.
  • U peridu od 01.09.2020. do 20.12.2020. cene iz tabele za najam apartmana I pansiona usluge se umanjuje za 15%

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

EPP – 149/19
Niš, 31.10.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar