Zimovanje, Zima 2018, Kopaonik

APART HOTEL KOPAONIK – BRZEĆE

BRZEĆE CENTAR APARTMANI

Brzeće Centar je novootvoreni objekat u Brzeću koji je sa radom počeo 15. decembra 2017. U sklopu našeg kompleksa nalazi se 83 studia I apartmana različitih struktura i veličina. Apartmani mogu smestiti od 2 do 6 gostiju, u zavisnosti od tipa. Naši najmanji apartmani prostiru se na 25 m², a najveći na 50 m². Svi naši apartmani su dizajnirani u toplim bojama, a sav nameštaj je pažljivo odabran. Svaki od naših apartmana sadrži italijansku kuhinju, dizajniranu po najvišim standardima I nudi sve što je našim gostima potrebno za prijatniji boravak. Prozori i vrata pružaju toplotnu izolaciju, a sistem grejanja je automatizovan, obezbeđujući optimalnu temperaturu i garantujući topli i ugodan boravak.

Cenovnik važi za period 01.12.2017 - 22.04.2018, cene su izražene u €, po studiju/apartmanu (za navedeni broj osoba), po noći

Period Smena Min noći 0+1 1+1 2+1 / 0+2 1+2 / 3+1 2+2

Broj osoba / usluga 1-2 osobe najam 1-3 osobe najam 1-4 osobe najam 1-5 osoba najam 1-6 osoba najam
18.03 - 25.03 Nedelja - Nedelja 1 25 35 45 55 65
25.03 - 01.04 Nedelja - Nedelja 1 25 35 45 55 65
01.04 - 08.04 Nedelja - Nedelja 1 22 32 42 52 62
08.04 - 15.04 Nedelja - Nedelja 1 20 30 40 50 60
15.04 - 22.04 Nedelja - Nedelja 1 20 30 40 50 60
22.04.- 25.11 Nedelja - Nedelja 1 19 29 39 49 59

Najam apartmana

 • Hi speed Wi-Fi
 • Korišćenje skijašnice
 • Korišćenje garaže i parkinga u skladu sa raspoloživim kapacitetima

Cena smeštaja ne uključuje boravišnu taksu:

 • Odrasle osobe plaćaju boravišnu taksu 100.00 RSD po osobi, po noći
 • Deca 7 -15 god. plaćaju boravišnu taksu 50.00 RSD po osobi, po noći
 • Deca mlađa od 7 god. Ne plaćaju boravišnu taksu

Način i uslovi plaćanja:

 • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, za efektivu na dan plaćanja.
 • Uplata akontacije od najmanje 50% u roku od 5 dana nakon izdavanja profakture, ostatak najkasnije 15 dana pre dolaska. U slučaju nepoštovanja roka, Brzeće Centar zadržava pravo da gostu obezbedi smeštaj u drugom smeštajnom objektu iste kategorije.
 • Bankovnim karticama (Dina, Visa, Maestro, Master,American).
 • FAKTORING ,kreditnim karticama Banca intesa na 6 mesečnih rata bez uvećanja.
U slučaju promena na monetarnom tržištu Brzece Centar Apartmani zadržava pravo korekcije cena.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije, ostatak je podložan promeni.

Uslovi otkaza i promene rezervacije::
Otkaz ili promena termina rezervacije može biti dostavljen isključivo u pisanoj formi
Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu smeštaja ili paketa.
U slučaju otkaza primenjuju se opšti uslovi putovanja PP” EUROTURS NIŠ “ od 25.01.2018.koji su sastavni deo programa i ugovora o putovanju.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016

Posebne napomene/ Pogodnosti :

 • Naše osoblje je na raspolaganju svim našim gostima, tu su da pruže sve potrebne informacije. Recepcija je otvorena od 07h.
 • Besplatan, brz Wi-Fi pristup u svakom pojedinačnom delu našeg kompleksa, kao i kablovska televizija su obezbeđeni.
 • Najbliži restoran je samo nekoliko koraka udaljen, radi se o nacionalnom restoranu Koliba, koji je i jedan od najboljih restorana u okolini. Uslugu ishrane možete uplatiti I rezervisati preko nas.
 • Postoji organizovani ski bus koji svakodnevno polazi iz Brzeća I organizovan je povratak sa Kopaonika, cena karte je 480rsd po osobi dnevno i obuhvata oba pravca. Rezervacije za ski bus se mogu napraviti na recepciji.
 • Opremljena Skijašnica sa sušačima je na raspolaganju našim gostima besplatno, takođe im možemo ponuditi da svoju opremu besplatno skladište u Ski Depo-u na Kopaoniku.
 • Našim gostima nudimo i usluge vešeraja.
 • Ispod celog objekta je preko 40 parking mesta, tako da je vaš auto siguran I sačuvan od oluje I snega. Takodje imamo I VIP garaže koje se specijalno doplaćuju.
 • Prilikom rezervisanja ski opreme, naši gosti ostvaruju pravo na 10% popusta.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 20.03.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar