Array
Zimovanje, Zima 2021, Bansko

HOTEL MOUNTAIN ROMANCE – BANSKO

BANSKO
Najmlađi zimski centar u Bugarskoj. Osnovan je u drugoj polovini XX veka. Istorija grada seže u daleku prošlost. Grad sa svojom istorijskom zaostavštinom iz doba "Preporoda", arhitektonski spomenici, krivudave ulice... Predstavlja muzej na otvorenom. Smešten je između tri najznačajnije bugarske planine: Rila sa severne strane, Rodopi sa zapadne i Pirin (Vihren 2914 m) sa istočne strane. Veliki broj kafeterija, mehana u nacionalnom stilu sa kuhinjom i muzikom Pirinske Makedonije, garantuju dobru zabavu...

Ski staze su na na severoistočnim padinama Pirina, pod snegom su od sredine decembra do kraja marta:

 • Todorka - jedna plava i dve crvene staze, denivelacije 835 m
 • Šaligarnik i Bunderiška poljana - denivelacije, 260 m
 • Čalin valog - dve crvene staze denivelacije 467 m

HOTEL „MOUNTAIN ROMANCE“ ****
LOKACIJA: udaljen 600 m od gondole i 800 m od starog grada.
U SOBI: smeštajne jedinice sadrže TV sa kablovskim kanalima, električno kuvalo i sopstveno kupatilo. Većina soba ima sopstveni balkon sa pogledom na planinu.
U HOTELU: masaže i terapije, velnes kada. Centar površine 300 m² sa 2 sobe za tretmane tela, teretanu i druge pogodnosti. Poseduje i prijatnu, šarmantnu tavernu. U taverni se služe specijaliteti sa ćumura, iz rerne ili sa roštilja.

BUGARSKA ZIMOVANJE 2020/2021 CENOVNIK

BANSKO
Polazak 1-Dec 21-Dec 28-Dec 5-Jan 14-Jan 23-Jan 1-Mar 15-Mar
Povratak 20-Dec 27-Dec 4-Jan 13-Jan 22-Jan 28-Feb 14-Mar 31-Mar
Dana/noći 20/19 7/6 8/7 9/8 9/8 37/36 14/13 17/16
Cenovnik važi do: 31.10.2020
MOUNTAIN ROMANCE 3*, APARTMAN DUPLEX za max 5 ADT ili 4 ADT + 2 CHD, ND
osoba/dan 13 16 N/A 19 16 19 15 13
dodatni krevet 8 11 N/A 12 11 12 10 8
1. dete (0-4) 2 2 N/A 2 2 2 2 2
1. dete (4-12) 6 6 N/A 7 6 7 6 6
2. dete (0-12) 6 6 N/A 7 6 7 6 6
MOUNTAIN ROMANCE 3*, STUDIO STANDARD za max 3 ADT ili 2 ADT + 1 CHD, ND
osoba/dan 16 19 N/A 21 19 21 17 16
1/1 soba 24 32 N/A 33 32 33 24 24
dodatni krevet 11 12 N/A 14 12 14 11 11
1. dete (0-4) 2 2 N/A 2 2 2 2 2
1. dete (4-12) 6 7 N/A 7 7 7 6 6
MOUNTAIN ROMANCE 3*, APARTMAN za max 3 ADT ili 2 ADT + 2 CHD, ND
osoba/dan 17 21 N/A 23 21 23 18 17
dodatni krevet 11 13 N/A 15 13 15 12 11
1. dete (0-4) 2 2 N/A 2 2 2 2 2
1. dete (4-12) 6 7 N/A 8 7 8 7 6
2. dete (0-12) 6 7 N/A 8 7 8 7 6

NAPOMENA:
Cene u ovom cenovniku, izražene su po osobi i danu bez prevoza. MINIMUM BORAVKA JE 5 DANA!

LEGENDA:
Polja označena plavom bojom su sa uključenom cenom obavezne Božićne večere 25.12.'20.
Polja označena crvenom bojom su sa uključenom obaveznom novogodišnjom večerom 31.'12.20.
N/A polja, su termini u kojima smeštaj nije dostupan!

NAČIN PLAĆANJA, cena je izražena u evrima, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 25% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA , i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom; čekovi ili overena administrativna zabrana dostavljaju se ODMAH KOD REZERVACIJE (NAJKASNIIJE 72 h OD MOMENTA REZERVACIJE). U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje.
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije (moguće samo u poslovnicama organizatora)

UKOLIKO KLIJENT NE REGULIŠE OBAVEZU PLAĆANJA NAJKASNIJE 21 DAN PRE POLASKA NA PUT, AUTOMATSKI ĆE SE SMATRATI DA JE ODUSTAO OD PUTOVANJA I POSTUPIĆE SE PREMA OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA ORGANIZATORA!

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

UPOZORENJE - WiFi internet po pravilu je dostupan na recepciji. Moguće je da u sobama, iz tehničkih razloga, signal bude loš ili nepostojeći. Brzina interneta zavisi od broja istovremenih korisnika i infrastrukturnog kapaciteta destinacije te može biti nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte ulazi se prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
 • U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju.
 • Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni.

OSTALE NAPOMENE:

Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja, lično obaveste kod svog prodajnog mesta o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti: više sile – epidemija, zatvaranje neke od destinacija, promene radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minut, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska.
Maloletni putnici ukoliko putuju sa jednim ili bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog, odnosno oba roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su informisati se kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE, PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020. A 40 od 27.01.2020.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 10.08.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar