Array
Zimovanje, Zima 2019, Slovenija

TERME LAŠKO – HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO

TERME LAŠKO - HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO 4*
SLOVENIJA

Laško (od Niša 730 km, od Beograda 495 km, od Novog Sada 480 km, od Vranja 835 km), je zdravstveno turistički termalni centar u središtu Slovenije (12 km od Celja) i predstavlja idealno polazište za izlete širom Slovenije. Laško je najpoznatije po termama i proizvodnji piva. Termalni centar Laško je jedan od najstarijih termalnih centara u Sloveniji. Poznavali su ga još rimski legionari, u srednjem veku su ga obilazili misionari, a krajem 19. veka u ovom mestu se nalazilo letovalište austro-ugarskog cara Franje Josipa I. Prirodno bogatsvo je termalna voda koja izvire sa temperaturom 32-35°C. Danas su Terme Laško savremeni centar zdravstvenog turizma u čijem se sastavu nalazi „wellness centar“ sa najmodernijim spa, sauna i termalnim centrima.

Hotel Zdravilišče Laško 4* je smešten u mirnom parku u blizini reke Savinje. Nalazi se na oko 1 km od centra Laškog. Hotel ukupno ima 205 soba (od kojih je 49 prilagođeno osobama s teškoćama u kretanju) i 6 apartmana. Sve standardne sobe (20m²) imaju: TWC, fen za kosu, bademantil, kablovsku TV, mini bar, klima-uređaj i internet priključak. Za goste hotela obezbeđen je parking prostor (besplatan). U okviru hotela se nalazi centar medicine, termalni bazeni, sauna centar, centar zdravlja i lepote, fitnes centar i poslovno-konferencijski centar, restoran i kafe.

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


Paket "SPECIJALNA PONUDA 1=2
PLAĆA JEDNA, BORAVE DVE OSOBE"

Cene važe za periode boravka: 06.01.-19.04., 22.04.-26.04., 02.05.-07.05., 12.05.-11.07.2019.

Hotel 3 dana/ 2 noći 4 dana/ 3 noći 5 dana/ 4 noći 6 dana/ 5 noći
Zdravilišče Laško **** 196 €
ZA DVE OSOBE
294 €
ZA DVE OSOBE
392 €
ZA DVE OSOBE
490 €
ZA DVE OSOBE
*Cene važe za 2 osobe u standardnoj dvokrevetnoj sobi (minimum 2 noći).

U cenu paketa je uračunato:

 • Boravak u standardnoj dvokrevetnoj sobi;
 • polupansion;
 • neograničeno kupanje u hotelima Thermana Park Laško i Zdravilišče Laško (i na dan odlaska);
 • dnevno ulaz u fitnes centar;
 • bade mantil za odrasle osobe;
 • hotelska kartica pogodnosti;
 • besplatni wireless internet u hotelu;
 • ponuda animacije i rekreacije.
* Noćno kupanje u Termalnom Centru Thermana Park Laško – svaki petak i subotu do 23.00.

Popusti za decu (u pratnji dve odrasle osobe):

 • Deca do 4,99 godina (u pratnji 2 odrasle osobe, bez dodatnog kreveta) borave BESPLATNO;
 • deca od 5 do 9,99 godina (na dodatnom krevetu) 28 €/dete/dan;
 • deca od 10 do 11,99 godina (na dodatnom krevetu) 38 €/dete/dan.
** Dodatno: u hotelu Zdravilišče Laško 1 dete do 10 godina (a dodatnom krevetu)- BESPLATNO.

U cenu paketa nije uračunato:

 • Boravišna taksa koja iznosi 2,5 € po osobi/noći -plaća se na recepciji hotela.

Napomene:

 • Prijava gostiju je moguća od 14h, a odjava do 10h;
 • PARKIRANJE: Gosti se mogu parkirati u garaži hotela Thermana Park Laško (doplata) ili na čuvanom parkiralištu u neposrednoj blizini hotela Zdravilišče Laško i hotela Thermana Park Laško.

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Uplata akontacije od najmanje 40% ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dana pre početka korišćenja usluga.
Ukoliko stranka ne reguliše obavezu plaćanja najkasnije 21 dan pre početka korišćenja usluga automatski će se smatrati da je odustala od aranžmana i postupiće se prema opštim uslovima putovanja organizatora.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, IRS/ 02.10.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar