Array
Zimovanje, Zima 2018, Slovenija

RIMSKE TERME – HOTEL RIMSKI DVOR

RIMSKE TERME - HOTEL RIMSKI DVOR ****
SLOVENIJA

U Rimskim termama (od Niša 722 km, od Beograda 488 km, od Novog Sada 472 km, od Vranja 830 km) koje se nalaze u jednom od najlepših mesta u Sloveniji, Rimskim Toplicama, ruku pod ruku koračaju bogata tradicija i savremene turističke usluge. U termama se gostima nudi opuštanje u vodi sa lekovitom snagom, uživanje u wellnessu, kao i vrhunske medicinske usluge. Rimske terme se nalaze na idiličnoj lokaciji, odakle se možete prošetati po netaknutoj prirodi i razgledati zelenu okolinu. Već stari Rimljani bili su svesni lekovitih svojstava termalne vode. Tako su 39. god. pre n.e. na mestu gde su danas smeštene Rimske terme izgradili prve bazene sa toplom i hladnom vodom. Vekovi su prolazili, a popularnost izvora sa čudesnom vodom rasla je sve više. U Rimske terme su dolazili članovi kraljevskih porodica u uverenju da su otkrili čudotvoran lekoviti izvor. Terme su dugo bile dostupne samo pripadnicima viših slojeva i visokim vojnim činovnicima, a tek su u poslednjih nekoliko godina dostupne svakome ko želi da isproba njihova lekovite dejstva. Istraživanja su dokazala da je akrotermalna voda u Rimskim termama po sadržaju hemijskih elemenata koji blagotvorno utiču na ljudsko telo jedna od najbogatijih u Sloveniji. Na dobro stanje čoveka pozitivno deluje i okruženje u kojem je smešteno lečilište čist vazduh i bajkovit kraj netaknutih šuma.

Hotelski kompleks Rimske terme spaja tri međusobno povezana hotela i prostire se na 30.000 m². U okviru hotelskog kompleksa nalaze se unutrašnje i spoljašnje igralište i višespratni parking, a postoji i mogućnost iznajmljivanja automobila. Bazeni su osmišljeni po uzoru na rimska kupališta, ispunjeni lekovitom termalnom vodom, a prostiru se na 450 m². Gostima su na raspolaganju unutrašnji i spoljašnji panoramski bazen, kao i četiri unutrašnja i tri spoljašnja masažna bazena sa vodenim sedištima i ležajevima, saune, salon lepote i fitness centar.

Hotel Rimski Dvor ****
Hotel se nalazi između Hotela Sofijin dvor i Hotela Zdraviliški dvor. Terasasto se spušta kao zeleni niz i stvara odlično okruženje za opuštanje i smišljanje novih ideja. Hotel raspolaže sa 68 dvokrevetnih soba i apartmana. Sve standardne sobe (15m²) opremljene su kupatilom (tuš), WC-om, LCD televizorom, telefonom, minibarom, sefom, klima uređajem i priključkom za Internet. Osam ekskluzivnih apartmana opremljeno je saunama, whirlpoolima i okruglim krevetima.

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


Paket "DOČEK NOVE GODINE – SOFIJA"

Važi u periodu: 28.12.2017.- 02.01.2018.

Smeštaj 3 polupansiona Dodatni dan
Rimski Dvor **** 480 € 75 €
* Cene važe za 1 osobu u dvokrevetnoj sobi.
* Ulaz u saune moguć je za vreme boravka. Na dan odlaska sauna se ne može koristiti.
* Dodatni dan uključuje samo osnovne usluge iz programa (smeštaj, polupansion, kupanje).

U cenu paketa je uračunato:

  • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u odabranom hotelu, polupansion (doručak i večera- švedski sto), svečana novogodišnja večera sa živom muzikom u À la carte restoranu Sofija, repriza novogodišnje večere (01.01.2018.), živa muzika i ples (01.01.2018.), novogodišnje iznenađenje, mogućnost kasnog doručka (01.01.2018., od 09.30- 11.30 h), 1x ulaz u Svet sauna Varinia, neograničeno kupanje u bazenskom kompleksu sa termalnom vodom, parking mesto u garaži, korišćenje kupaćeg ogrtača i papuča za vreme boravka, besplatno korišćenje fitness centra, pitka voda iz termalnog izvora Amalija, neograničen pristup internetu, animacijski program, celodnevno kupanje na dan dolaska i odlaska.

U cenu paketa nije uračunato:

  • Boravišna taksa koja iznosi 1,27 € po osobi/ noći i prijavišna taksa 1 € po osobi za ceo period boravaka (plaća se na recepciji hotela).

Popusti za decu:

  • Dete do 6 godina, sa dve odrasle osobe u sobi, bez pomoćnog kreveta: BESPLATNO
  • Dete do 12 godina, sa dve odrasle osobe u sobi, na pomoćnom krevetu: 50% popusta

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan plaćanja. Uplata akontacije od najmanje 40% ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dana pre početka korišćenja usluga. Ukoliko stranka ne reguliše obavezu plaćanja najkasnije 21 dan pre početka korišćenja usluga automatski će se smatrati da je odustala od aranžmana i postupiće se prema opštim uslovima putovanja organizatora.

Uslovi otkaza:
U slučaju otkaza rezervacije Ustanova zadržava pravo naplate storno troškova prema sledećem:

  • do 15 dana pre dolaska – 40 % cene celokupne rezervacije;
  • 14 do 4 dana pre dolaska – 50 % cene celokupne rezervacije;
  • 4 dana do dana dolaska – 100 % cene celokupne rezervacije.

Napomene: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 10h.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, IRS/27.09.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar