Zimovanje, Zima 2018, Slovenija

HOTEL AJDA – TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE

TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE - HOTEL AJDA ****
SLOVENIJA

Terme 3000 - Moravske toplice (od Niša 770 km, od Beograda 535 km, od Novog Sada 529 km, od Vranja 875 km), nalaze se u severoistočnom delu Slovenije. Danas su Terme 3000 u Moravskim Toplicama jedno od poznatijih termalnih odredišta u Sloveniji. Osnovu turističke ponude Termi 3000 predstavlja crna termomineralna voda, čije bogatstvo se krije u lekovitom dejstvu. Kupanje u vodi blagotvorno utiče na različite oblike reumatizma, a lekovito dejstvo dokazano je i kod nekih kožnih bolesti. Na izvoru, na dubini između 1175 1467 metara voda ima temperaturu 72°C, mutna je, slana i miriše na naftu. Upravo zbog svoje toplote "crno zlato" iz Moravskih toplica je još dragocenije. Prirodni uslovi Moravskih toplica idealni su za opšte dobro stanje organizma i obnovu zdravlja.

Hotel Ajda ****
Hotel Ajda je karakterističan po ugodnoj domaćoj atmosferi i posećuju ga turisti različitih profila kojima je ovaj hotel interesantan zbog bogatog izbora mogućnosti za aktivan odmor i animaciju dece a pre svega zbog bazenskog kompleksa Termi 3000. Hotel Ajda raspolaže sa ukupno 157 soba. Sve sobe (20 m²) su klimatizovane i sadrže kupatilo sa kadom, WC, fen za kosu, balkon, bežični pristup internetu, TV, telefon i mini bar. Hotel sadrži otvoreni i zatvoreni bazen sa termomineralnom i običnom vodom, fitnes, saunu, solarijume, restoran, aperitiv bar i tavernu.

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


Paket "TERMALNI UŽICI"

Cene važe za period boravka 02.02.- 31.12.2018.

HOTEL 03.06.-21.06., 25.11.-20.12. 02.02.-26.04., 02.05.-02.06.,
22.06.-05.07., 19.08.-13.10.,
18.11.-24.11.
27.04.-01.05., 06.07.-18.08.,
14.10.-17.11., 21.12.-31.12.

Boravak
NEDELJA - PETAK
Boravak
vikendom
PETAK - NEDELJA
Boravak
NEDELJA - PETAK
Boravak
vikendom

PETAK - NEDELJA
Boravak
NEDELJA - PETAK
Boravak
vikendom

PETAK - NEDELJA
Hotel Ajda ****
Premium dvokrevetna soba 70 € 75 € 79 € 84 € 83 € 88 €
Suite
100 € 105 € 109 € 114 € 113 € 118 €
Cene važe za jednu osobu po noćenju u dvokrevetnoj sobi (minimum 2 noćenja)
*Cena "Vikend" važi u periodu: 27.04.- 02.05., 26.10.- 04.11., 21.12.- 28.12.

U cenu paketa je uračunato:

 • Smeštaj na bazi polupansiona u izabranoj sobi u izabranom objektu;
 • neograničeno kupanje u bazenima hotela u kojem je smeštaj- uključujući bazenski kompleks 3000;
 • na dan dolaska mogućnost kupanja od 11 h, a na dan odlaska mogućnost celodnevnog kupanja u bazenima hotela u kojem je smeštaj;
 • sauna- za goste hotela Termal (finska sauna);
 • sauna- za goste hotela Ajda (finska, turska, infracrvena i laconium);
 • korišćenje bade mantila;
 • internet u sobi (hotel Ajda), internet u holu (hotel Termal);
 • besplatno parkiranje.

U cenu paketa nije uračunato:

 • Boravišna taksa koja iznosi 1.27€ po osobi/ noći i prijavišna taksa 1€ po osobi za ceo period boravka (plaća se na recepciji hotela).

Popusti za decu (u pratnji dve odrasle osobe):

 • Porodičan bonus: U periodu 27.04.- 02.05., 26.10.- 04.11., 21.12.- 28.12.- BESPLATAN boravak za jedno dete do 6 godina i jedno dete do 12 godina u sobi sa dve odrasle osobe.
 • Prvo dete do 6 godina na zajedničkom ležaju – GRATIS;
 • prvo dete od 6- 12 godina na zajedničkom ležaju- 50% popusta;
 • prvo dete od 12-15 godina na zajedničkom ležaju- 30% popusta;
 • drugo i treće dete do 6 godina na zajedničkom ležaju sa dve odrasle osobe- 50% popusta;
 • drugo i treće dete od 6- 15 godina na zajedničkom ležaju sa dve odrasle osobe- 30% popusta;
 • dete do 6 godina na osnovnom ležaju- 50% popusta;
 • dete od 6- 12 godina na osnovnom ležaju- 30% popusta;
 • dete od 12-15 godina na osnovnom ležaju- 20% popusta.

Napomene: Prijava gostiju je moguća od 14h, a odjava do 09h

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan plaćanja. Uplata akontacije od najmanje 40% ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dana pre početka korišćenja usluga. Ukoliko stranka ne reguliše obavezu plaćanja najkasnije 21 dan pre početka korišćenja usluga automatski će se smatrati da je odustala od aranžmana i postupiće se prema opštim uslovima putovanja organizatora.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, IRS/12.04.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar