Array
Zima, Slovenija

SAVICA – BLED

BLED - SAVICA 3*
SLOVENIJA

Bled (od Niša 822 km, od Beograda 590 km, od Novog Sada 573 km, od Vranja 929 km) sa svojim prirodnim lepotama spada u jedno od najlepših alpskih mesta. Od Ljubljane je udaljen 59 km. Svež i prijatan vazduh, termalne, jezerske vode, sunce i pogled na divno jezero čine da mu se turisti iz celog sveta iznova vraćaju. Smaragdno-zeleno jezero, okruženo moćnim planinama, usred kojega se smestilo malo ostrvo sa crkvom i nad kojim se na steni kao čuvar nadvio hiljadu godina star dvorac, je slika koja ostaje u pamćenju. Slovenci su s pravom ponosni na Bled poznatog kao “alpski dragulj”.

Savica 3* - Hotel Savica je udaljen oko 200 m od centra mesta. Ukupno ima 90 soba i 14 apartmana. Svojim sadržajima najviše odgovara porodicama sa decom. U okviru hotela nalaze se restoran u kojem se služi doručak (večera se služi u restoranu susednog hotela Golf), i dve prostorije za animaciju najmlađih. Gosti hotela mogu se bez doplate opuštati u bazenima Živa Wellness centra u susednom hotelu Golf, dok se korišćenje sauna i masaža naplaćuju uz popust. Sve sobe imaju kupatilo sa tušem ili kadom, kablovsku televiziju, internet vezu, telefon, mini bar, sef, klimu, a većina ima i balkon. Postoji mogućnost rezervacije porodičnih soba. Hotel Savica ne prima kućne ljubimce. Besplatan javni parking je moguć na licu mesta (nije potrebna rezervacija, do popune mesta). Standardne sobe imaju površinu od 16 m² a porodične sobe 32 m². http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/nastanitve/sava-hoteli-bled/hotel-savica/

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


TOP BLED 2018/2019

Cenovnik za period 21.10.2018.- 19.04.2019.

TOP BLED 2018/ 2019 PERIOD BORAVKA
Hotel Savica *** 21.10.- 06.12.2018.
09.12.- 30.12.2018.
06.01.- 19.04.2019.
06.12.- 09.12.2018.
01.01.- 06.01.2019.
Dvokrevetna soba 106 € 120€
Porodična soba (apartman) 150 € 165 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 60 € 60 €
Cene važe za 1 osobu za dva noćenja (minimum 2 noći).

U cenu paketa TOP BLED je uključeno:

 • Smeštaj sa polupansionom (doručak-švedski sto u hotelskom restoranu, večera- švedski sto u hotelu Rikli Balance);
 • bonove u vrednosti 50 € po sobi za kupovinu usluga u hotelskim welnes centrima i ugostiteljskim lokalima – pod određenim uslovima;
 • 1 x dnevno ulaz u termalne bazene Wellnessa Živa u Hotelu Rikli Balance (oko 30 C°), sa dečijim bazenom, toboganom...;
 • noćno kupanje u Wellness centru Živa (petkom i subotom do 23:00) ; OSIM U TERMINU OD 25.03. do 04.04.2019. , KAD JE BAZENSKI KOMPLEKS ŽIVA ZATVOREN;
 • popuste na ulaze u Svet sauna u Wellness centru Živa;
 • Zaki bonus kartica za porodice, koja uključuje različite sezonske aktivnosti i popuste;
 • besplatan pristup internetu;
 • parking – do popunjenosti mesta.

U cenu paketa (kod svih hotela) nije uračunato:

 • Boravišna taksa: odrasli 3,00 € po osobi/ noći, deca 7-17 godina 1,5€ po osobi/noći i prijavišna taksa 1 € po osobi za ceo period boravka (plaća se na recepciji hotela). Deca do 7 godina ne plaćaju takse.

Popusti:

 • Dete do 6 godina u sobi sa dvoje odraslih na zajedničkom ležaju– 100 % u svim hotelima;
 • dete od 6 godina do 15 godina na pomoćnom ležaju sa dvoje odraslih – 50 % u hotelima Park i Savica;
 • dete od 6 godina do 12 godina na pomoćnom ležaju sa dvoje odraslih – 50 % u hotelu Rilkli Balace;
 • odrasla osoba na pomoćnom ležaju – 30% u u hotelima Park i Savica;
 • dete do 15 godina u pratnji jedne odrasle osobe na osnovnom ležaju- 15% u svim hotelima.
 • PORODIČNI BONUS: U apartmanu hotela Savica (sa dvoje odraslih)- 2 dece do 12 godina-GRATIS;

PORODIČNA ANIMACIJA za goste svih hotela je organizovana u hotelu Savica u periodu:

 • 26.10.-04.11.2018.
 • 21.12.2018.- 06.01.2019.
 • 15.02.-03.03.2019.

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, IRS/ 02.10.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar