Proleće, Leto, Slovenija

PARK – BLED

BLED - PARK 4*
SLOVENIJA

Bled (od Niša 822 km, od Beograda 590 km, od Novog Sada 573 km, od Vranja 929 km) sa svojim prirodnim lepotama spada u jedno od najlepših alpskih mesta. Od Ljubljane je udaljen 59 km. Svež i prijatan vazduh, termalne, jezerske vode, sunce i pogled na divno jezero čine da mu se turisti iz celog sveta iznova vraćaju. Smaragdno-zeleno jezero, okruženo moćnim planinama, usred kojega se smestilo malo ostrvo sa crkvom i nad kojim se na steni kao čuvar nadvio hiljadu godina star dvorac, je slika koja ostaje u pamćenju. Slovenci su s pravom ponosni na Bled poznatog kao “alpski dragulj”.

Park 4* - Hotel Park se nalazi u centru Bleda na obali Bledskoga jezera. Privlači goste željne aktivnog odmora, jer se u okolini nudi bezbroj mogućnosti za aktivno provođenje vremena u prirodi. Hotel ima sertifikat hotela pogodnog za bicikliste i šetače. Restoran i kafana Park u sklopu hotela dom je originalne bledske krempite, poslastice po kojoj je Bled nadaleko poznat. U sklopu hotela je i Aperitiv bar sa širokim izborom pića. Hotel Park sa 217 soba i apartmana najveći je hotel na Bledu. Temperatura vode u bazenu Hotela Park je 28 °C. Pored bazena su whirlpool i sauna, a wellness usluge moguće je koristiti u Thai centru koji gostima osim različitih tajlandskih masaža nudi i prirodni anticelulitni program i infracrvenu saunu. Hotel park prijatelj je kućnih ljubimaca. Za njih je dostupan ograničen broj soba. Sve sobe (20 m² ) imaju balkon, kupatilo (tuš ili kada), fen, TV sa satelitskim programima, telefon, bežični internet, sef i mini bar i klimu.

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


PAKETI - CENOVNIK 2018

Cenovnik za period 01.01.- 31.12.2018.


PAKETI- CENOVNIK 2018
PERIOD BORAVKA
01.01.–29.03.,
21.10.–20.12.
30.03.–19.07.,
11.09.–20.10.,
21.12.–27.12.
20.07.–10.09.,
28.12.–31.12.
ND PP ND PP ND PP
Hotel Park****
Dvokrevetna soba 52 € 67 € 66 € 81 € 83 € 98 €
Dvokrevetna soba sa pogledom na jezero 62 € 77 € 79 € 94 € 99 € 114 €
Dvokrevetna soba za jednu osobu 94 € 109 € 119 € 134 € 149 € 164 €
Dvokrevetna soba sa pogledom na jezero za jednu osobu 113 € 128 € 142 € 157 € 178 € 193 €
Cene važe za 1 osobu za jedno noćenje (minimum 3 noći).
** Minimum 4 i ne više od 5 osoba.

NAPOMENA: Bazeni u Wellnessu ŽIVA od 12.03. do uključujući 23.03. 2018. će biti zatvoreni.

U cenu je uključeno:

 • Smeštaj sa doručkom ili polupansionom;
 • neograničeno kupanje u termalnim bazenima Wellnessa Živa za goste hotela Golf i jednom na dan za goste hotela Savica;
 • noćno kupanje u Wellnessu Živa (petkom i subotom do 23.00h);
 • neograničeno kupanje u hotelskom bazenu i upotreba fitnesa za goste hotela Park;
 • popusti na ulaz u Svet sauna Wellnessa Živa.

Doplate:

 • Obavezna doplata za novogodišnju večeru 31.12.2018.;
 • dečiji krevetić za dete do 2 godine: 7 € po noći.

U cenu paketa (kod svih hotela) nije uračunato:

 • Boravišna taksa koja iznosi 1,5 € po osobi/ noći i prijavišna taksa 1 € po osobi za ceo period boravka (plaća se na recepciji hotela);

Popusti:

 • Dete do 6 godina u sobi sa dvoje odraslih – 100 %;
 • dete do 6 godina u dvokrevetnoj sobi sa jednom odraslom osobom (na cenu sobe za jednu osobu) – 100 %;
 • dete od 6 godina do 15 godina u dvokrevetnoj sobi sa dvoje odraslih – 50 %;
 • dete od 6 godina do 15 godina u dvokrevetnoj sobi sa jednom odraslom osobom – 15 %;
 • u dvokrevetnoj sobi ili suite-u na dodatnom/ pomoćnom ležaju – 30 %;
 • posebna pogodnost za porodice u porodičnoj sobi u Hotelu Savica: do dvoje dece koja još nisu navršila 12 godina u sobi sa dvoje odraslih – 100 %.

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan plaćanja.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, IRS/26.06.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar