Proleće, Leto, Slovenija

GRAND HOTEL TOPLICE – BLED

BLED - GRAND HOTEL TOPLICE 5*
SLOVENIJA

Bled (od Niša 822 km, od Beograda 590 km, od Novog Sada 573 km, od Vranja 929 km) sa svojim prirodnim lepotama spada u jedno od najlepših alpskih mesta. Od Ljubljane je udaljen 59 km. Svež i prijatan vazduh, termalne, jezerske vode, sunce i pogled na divno jezero čine da mu se turisti iz celog sveta iznova vraćaju. Smaragdno-zeleno jezero, okruženo moćnim planinama, usred kojega se smestilo malo ostrvo sa crkvom i nad kojim se na steni kao čuvar nadvio hiljadu godina star dvorac, je slika koja ostaje u pamćenju. Slovenci su s pravom ponosni na Bled poznatog kao “alpski dragulj”.

Grand Hotel Toplice 5* - Nalazi se na samoj obali jezera Bled iz kojeg se pruža spektakularan pogled na ostrvo i vrhove Julijskih Alpa. Hotel gostima pruža užitak u tradicionalnom stilu i raskošnoj udobnosti a preporučuje se za goste prefinjenog ukusa. Hotel ima dva restorana (Restoran Grand, Restoran Julijana), dvoranu za venčanja, kongrese i druge događaje i dva bara (Aperitiv bar, Bar Jezero). U Grand Hotelu Toplice nalazi se ugodan manji wellness centar- Studio Luisa. Wellness centar nudi kupke, masaže i saune. Deo wellnessa su i manje termalno kupalište i izvor termalne vode. Temperatura vode u bazenu Wellness studija Luisa je 22°C. Hotel ima letnje jezersko kupalište sa privatnom hotelskom plažom i spremištem za čamce. Grand Hotel Toplice prijatelj je kućnih ljubimaca. Za njih je dostupan ograničen broj soba. Sve sobe (22 m²) imaju kupatilo sa kadom ili tušem, balkon, telefon, kablovsku televiziju, mini bar, sef, klima-uređaj i priključak za internet.

OKVIRNE GEOGRAFSKE KOORDINATE OBJEKTA (GOOGLE MAPS), OZNAČENO STRELICOM:


INDIVIDUALNI CENOVNIK 2018

Cenovnik za period 01.01.- 31.12.2018.

  INDIVIDUALNI CENOVNIK 2018
PERIOD BORAVKA
01.01.– 29.03.,
21.10.– 20.12.
30.03.– 19.07.,
11.09.– 20.10.,

21.12.– 27.12.
20.07.– 10.9.,
28.12.– 31.12.
Grand Hotel Toplice *****
Jednokrevetna soba 104€ 120 € 134 €
Dvokrevetna soba 172 € 200 € 222 €
Dvokrevetna soba sa pogledom na jezero 232 € 270 € 300 €
Dvokrevetna soba za jednu osobu 156 € 180 € 200 €
Dvokrevetna soba za jednu osobu sa pogledom na jezero 210 € 242 € 270 €
Suit sa pogledom na jezero* 258 € 300 € 332 €
Predsednički apartman 700 € 700 € 700 €
Cene važe za 1 osobu za jedno noćenje
* Minimum 2 osobe.
** Minimum 4 i ne više od 5 osoba.

U cenu je uključeno:

 • Smeštaj sa doručkom;
 • neograničeno kupanje u termalnim bazenima Wellnessa Živa za goste hotela Golf i jednom na dan za goste hotela Savica;
 • noćno kupanje u Wellnessu Živa (petkom i subotom do 23.00h);
 • neograničeno kupanje u hotelskom bazenu i upotreba fitnesa za goste hotela Park;
 • popusti na ulaz u Svet sauna Wellnessa Živa.

U cenu je uključeno - GRAND HOTEL TOPLICE:

 • Smeštaj sa doručkom;
 • neograničeno kupanje u hotelskom bazenu sa lekovitom termalnom vodom (voda ima samo 22°C i idealna je u kombinaciji sa saunama, osim toga, nije hemijski tretirana i blagotvorno utiče na osećanje i kožu);
 • upotreba sauna u studiju Luisa;
 • upotreba hotelskog bade mantila i hotelskih papuča;
 • pristup internetu u sobi;
 • parkiranje do popune mesta.

Doplate:

 • Poslužena večera u Grand Hotelu Toplice: 35 € po osobi;
 • večera (švedski sto) za goste hotela Golf, Park, Savica i Jadran: 20 € po osobi;
 • obavezna doplata za novogodišnju večeru 31.12.2018.;
 • dečiji krevetić za dete do 2 godine: 7 € po noći.

U cenu paketa (kod svih hotela) nije uračunato:

 • Boravišna taksa koja iznosi 1,5 € po osobi/ noći i prijavišna taksa 1 € po osobi za ceo period boravka (plaća se na recepciji hotela);

Popusti:

 • Dete do 6 godina u sobi ili suite-u sa dvoje odraslih – 100 %;
 • doplata za dete od 6 godina do 12 godina na sofi u suite-u sa dvoje odraslih: noćenje sa doručkom 50 EUR na dan, polupansion 70 EUR na dan.

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama kao i preko računa agencije. Plaćanje je u dinarima, po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan plaćanja.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, IRS/26.06.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar