Array
Reke i jezera Srbija

HOTEL GOLUBAČKI GRAD – GOLUBAC

VEČE GRČKE KULTURE
U HOTELU „GOLUBAČKI GRAD“ U GOLUPCU
02.11.2019. u 20:00 časova
PROGRAM IZVODI FOLKLOR SA LEFKADE I UMETNICI IZ SRBIJE

Golubac je mali turistički grad na samoj obali Dunava. Nalazi se na 130. kilometru od Beograda, na magistralnom putu prema Đerdapu i Kladovu. Kao biser moderne arhitekture u centru Golupca, a na samoj obali Dunava, smešten je hotel "Golubački grad". Terasu hotela zapljuskuju talasi Dunava, a sa terasa soba pruža se prelep pogled na Dunav. Reka je tu širina od 5 do 6 km, baš u tom delu Dunav liči na pravo srpsko more. Pored samog hotela je gradski park na koji se naslanjaju sportski tereni, hala sportova i gradski kej kojim je sve ovo povezano. To je idealno mesto za šetnju, odmor i rekreaciju. Blizina Golubačke tvrđave, kapije Đerdapa i Nacionalnog parka Đerdap pruža divljenje svim gostima i prolaznicima kroz Golubac. Osetite deo svetske istorije, obiđite istorijske znamenitosti ovog dela istočne Srbije po čemu je ovaj region prepoznatljiv: Viminacijum, Golubačka tvrđava, manastir Tumane, Lepenski vir.
Hotel "Golubački grad" ima 50 soba, 2 restorana, A-bar, salu za sastanke, TV salon, teretanu i najlepšu baštu na Dunavu. Bogat meni i ljubazno osoblje hotela učiniće lepšim trenutke boravka u ovom hotelu.

U prelepom ambijentu hotela „Golubački grad“ nudimo vam nezaboravan provod uz Grčku muziku koja će vas do kraja večeri sigurno podići na noge.
Otputujte do Grčke na jedan dan, ali bez pakovanja kofera i trošenja novca. Upoznajte iz prve ruke grčki noćni život,a sigurni smo da ćete jedno ovakvo veče zauvek nositi u najlepšem sećanju.
Krenite sa društvom u hotel „Golubački grad“ u Golupcu, jer smo za vas spremili posebno veče muzike , pesme , plesa i tradicionalnog grčkog folklora sa folklornim ansamblom iz Srbije. Oni će se veseliti sa vama sve do sitnih sati i prirediti vam nezaboravan provod kakav do sada još niste videli, uz domaću srpsku muziku.

 • Aranžman u trajanju od 02.11.do 03.11.2019 GOD
  Cena po osobi:
  3.599,00 RSD
 • Aranžmana obuhvata:
  2 dana, 1 noćenje , 1 pun pansion sa svečanom večerom (specijalitet srpske i grčke kuhinje), neograničeno domaće piće, muzički program-buzuki, sirtaki, folklor, zabavna i narodna domaća muzika. U cenu je uračunata BTO

 • Aranžman u trajanju od 01.11.do 03.11.2019 GOD
  Cena po osobi:
  5.710,00 RSD
 • Aranžmana obuhvata:
  3 dana, 2 noćenja , 1 polupansion i 1 pun pansion sa svečanom večerom (specijalitet srpske i grčke kuhinje), neograničeno domaće piće, muzički program-buzuki, sirtaki, folklor, zabavna i narodna domaća muzika. U cenu je uračunata BTO

Način i uslovi plaćanja:

 • Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun turističke agencije `Euroturs`.
 • Uplata 30% akontacije prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana.

VIMINACIJUM - rimski grad, u blizini Požarevca, iz prvog veka nove ere, jedinstven po nalazištu rimskih termi, carski mauzolej, zanatski centar, akvadukt i mamut park. Posebnu atrakciju predstavlja poseta praistorijskom nalazištu gde je otkriven ceo skelet mamuta na 30 metara od površine tla.
GOLUBAČKA TVRĐAVA - srednjevekovna tvrđava nalazi se na 3km nizvodno od hotela Golubački grad i prvi put se pominje 1335. godine u Ugarskim spisima. Na celo plovnom toku Dunava tvrđava predstavlja jedinstven istorijski kompleks, prepoznatljiva po značaju koji je imala tokom čitave istorije na ovom području.
MANASTIR TUMANE - u manastiru se čuvaju mošti Svetog Zosima. Manastir je zadužbina Miloša Obilića. Ljubazno bratstvo manastira ispričaće Vam nesvakidašnje doživljaje iz duge istorije, prirediće Vam nezaboravan prijem u staru vodenicu i pastrmski ribnjak, udaljen od hotela oko 9km.
LEPENSKI VIR - muzej jedinstven u svetu, spada među najgrandijoznije muzeje u Evropi, svakako za turiste neizostavna poseta. Otkrićem Lepenskog Vira menja se svetska istorij. Saznajemo da je čovek u doba starog neolita od 7000-8000 godina p.n.e. Imao organizovano naselje, umetnost i kulturu.
*Ulaznice se plaćaju na samom lokalitetu.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

EPP - 104/19
Niš, 04.10.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar