Array
Reke i jezera Srbija

HOTEL DANUBIA PARK – SREBRNO JEZERO

SREBRNO JEZERO - HOTEL DANUBIA PARK

Na obali Srebrnog jezera, jednog od najlepših jezera u Srbiji, na samo 75 minuta vožnje od Beograda nalazi se garni hotel Danubia Park. U jedinstvenom okruženju poznatom po turizmu, ribolovu i brojnim prirodnim, istorijskim i kulturnim znamenitostima, hotel će vam svojom ponudom pružiti relaksirajući i inspiritivan boravak.
Hotel Danubia Park je deo Silver Lake Resort-a, čitavog malog sveta zabave i uživanja. Bez obzira da li dolazite na porodični odmor, romantični vikend ili poslovni skup, idealno je mesto za obnavljanje životne radosti i energije u miru Srebrnog jezera.

Tip sobe Cena
Standard dvokrevetna 7.700,00 rsd
Standard dvokrevetna, single use 5.800,00 rsd
Superior dvokrevetna 8.300,00 rsd
Superior dvokrevetna, single use 6.400,00 rsd
Junior apartman 9.900,00 rsd
Family A 13.300,00 rsd
Family B 9.450,00 rsd
Apartman 10.100,00 rsd
Executive apartman 20.000,00 rsd

Ostale usluge Cena
Korišćenje pomoćnog ležaja 1.900,00 rsd
Produženji boravak u dvokrevetnoj sobi 2.300,00 rsd
Produženi boravak u apartmanima 3.000,00 rsd
Produženi boravak Family A 4.000,00 rsd
Produženi boravak Executive apartman 5.000,00 rsd
Najam konferencijske sale / 1h 5.000,00 rsd
*Cene važe od 01.04.2019. godine

Aranžman obuhvata:

 • cene su sa uključenim doručkom
 • osiguranjem

Aranžman ne obuhvata:

 • boravišnu taksu koja iznosi 80,00 rsd po osobi dnevno za odrasle
 • deca od 7 do 15 godina plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 40,00 rsd dnevno
 • deca do 7 godina starosti ne plaćaju boravišnu taksu

Napomena:

 • dete od 2 do 7 godina na posebnom ležaju ima popust od 50%- osim na promotivne cenovnike
 • dete od 7 do 12 godina na posebnom ležaju ima popust od 30%- osim na promotivne cenovnike

HOTEL DANUBIA PARK - SREBRNO JEZERO
Standardna dvokrevetna soba (kapacitet 47 soba): kvadratura 22m2 (terasa 4 m2), dva odvojena ležaja sa mogućnošću spajanja u francuski ležaj, LCD (32″) marke Toshiba, kablovski kanali, mini bar, telefon, fen, sef, wi-fi konekcija. Hotelske usluge i opremljenost:
Gostima garni hotela Danubia Park na raspolaganju su: usluge recepcije 24h, soba za osobe sa posebnim potrebama, rampa za prilaz osoba sa posebnim potrebama, usluge spa i fitness centra, korišćenje Aqua Club-a, pordška u organizovanju izleta, baby oprema (krevetac, stolica za hranjenje, sedište za bicikl), soba za igru, usluge pranja i peglanja veša. Besplatan parking: ispred ulaza hotela: 27 mesta + 1 (za osobe sa posebnim potrebama), prekoputa hotela: 13 mesta.
Restoran Sidro - Potpuni utisak o Srebrnom jezeru i Dunavu teško je steći bez gastronomskog doživljaja u restoranu Sidro. Pozicioniran na samoj obali Srebrnog jezera, restoran će vam pružiti udobnu, opuštujaću atmosferu uz bogat i raznovrstan jelovnik sa akcentom na svežu, tek upecanu rečnu ribu. Domaći mesni i sveži riblji specijaliteti kao i slasni deserti samo su deo vrhunske gurmanske ponude restorana. Tokom sezone na terasi restorana Sidro podjednako možete da uživate u ukusnim zalogajima koliko i u zadivljujućem pogledu na jezero. U suton ćete prisustvovati očaravajućem zalasku sunca kao i fenomenu po kome je Srebrno jezero i dobilo ime – milioni iskrica po površini vode daju jezeru nadaleko čuveni srebrni odsjaj. Restoran Sidro otvoren je sedam dana u nedelji od 08:00h do 23:00h, vikendom do ponoći.

Otkaz aranžmana:

 • Otkaz do 60 dana pre početka aranžmana, zadržava se 30% od ukupne cene aranžmana
 • Otkaz do 30 dana pre početka aranžmana, zadržava se 50% od ukupne cena aranžmana
 • Otkaz do 15 dana pre početka aranžmana, zadržava se 90% od ukupne cene aranžmana
 • Otkaz u roku kraćem od 15 dana, zadržava se 100% vrednosti aranžmana

Način i uslovi plaćanja:

 • Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun turističke agencije `Euroturs`.
 • Uplata 50% akontacije prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 13.02.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar