Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

VIŠEGRAD, TREBINJE, DUBROVNIK, MOSTAR, SARAJEVO

1. dan: 20.03.2020. NIŠ - PROKUPLJE – VIŠEGRAD - TREBINJE
Polazak iz Niša u 00.00h sa parkinga Lukoil pumpe kod TC Tempo. Polazak iz Prokuplja u 01.00h. Vožnja pored Čačka i Užica do Višegrada sa pauzom po potrebi. Razgledanje Višegrada - obilazak starog mosta “Na Drini ćuprija” I Andrić grada. Nastavak puta do Trebinja. Dolazak u Trebinje I smeštaj u hotel. Kraći odmor I nastavak razgledanja grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak najpoznatijih lokaliteta Sahat-kula, gradske zidine sa topovima, trgovima i Kastelom, Trg pesnika sa platanima koji su simbol grada, Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg, Dučićev i Njegošev spomenik…Povratak u hotel . Večera. Noćenje.

2. dan: 21.03.2020. TREBINJE – DUBROVNIK - TREBINJE
Doručak. Odlazak do izletišta Crkvina gde se nalazi Hercegovačka Gračanica, verna kopija manastira Gračanica sa Kosova u kojem je sahranjen Jovan Dučić. Nastavak vožnje do manastira Tvrdoš iz XVI veka - obilazak manastira i stare vinarije. Fakultativni izlet do Dubrovnika uz kraće zadržavanje na graničnom prelazu Ivanica, ulaz u Hrvatsku (obavezan pasoš). Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Ivana Gundulića, Palata Sponza, Onofrijeva fontana, Orlandov stub, katedrala Sv. Marije, crkva Sv. Vlaha, Knežev dvor, Stradun, grad…Slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja. Povratak u Trebinje. Večera. Noćenje.

3 dan: 22.03.2020. TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO
Rani doručak. Napuštanje hotela. Vožnja do Mostara. Dolazak u Mostar nakon 2 sata vožnje, obilazak Mostara - stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat kula.... Nastavak putovanja ka Sarajevu panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji lokalnog vodiča: Baščaršija, Gazi-Husrefbegova džamija, Gradska vijećnica, Katedrala, Kazandžijska ulica, Saborna crkva... Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti: ispijanje kafe, degustaciju tradicionalnih bosanskih specijaliteta: ćevapa,urmašica, baklava... Polazak za Srbiju. Vožnja pored Višegrada, Mokre gore …

4 dan: 23.03.2020. PROKUPLJE - NIŠ
Dolazak u Niš na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 88 € po osobi

NAČIN PLAĆANJA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

Cena obuhvata:

  • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video uređajima...
  • smeštaj u Trebinju na bazi dva polupansiona – doručak (švedski sto, večera kontinentalna) u hotelu Leotar sa 4* u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni)
  • panoramsko razgledanje Trebinja, Dubrovnika i Sarajeva u pratnji lokalnih vodiča,
  • licenciranog pratioca grupe,
  • troškove organizacije aranžmana.

Cena ne obuhvata:

  • ulaznice za muzeje i lokalitete
  • fakultativni izlet do Dubrovnika 15€ po osobi ( za realizovanje izleta minimum 30 prijavljenih )
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • Individualne troškove putnika

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel Leotar je sa 4* lokalne kategorizacije, nalazi se u samom centru grada. Raspolaže restoranom, kafe barom, liftom,kongresnom dvoranom... Sobe su opremljene centralnim grejanjem, klima uređajem, TV sa velikim izborom kanala ...
NAPOMENA: za posetu Dubrovniku neophodno je poneti pasoš koji važi najmanje 6 meseci od datuma ulaska u republiku Hrvatske.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 12/2020.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 20.02.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar