Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019-2020

VENETO I TOSKANA

5 dana, autobusom, 45 putnika minimum

1. dan Niš – Beograd (*Novi Sad) – Punta Sabjoni
08.11.'19. Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ 18,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Polazak iz Beograda u 21,30 h sa Lastinog terminala, Autoput za Niš br. 4. *Transfer iz Novog Sada do Beograda u 19,00 h pored lokomotive. Nastavak putovanja prema Lidu di Jezolo, autoputem kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.

2. dan Punta Sabjoni - VENECIJA – Lido di Jezolo
09.11.'19. Dolazak u luku Punta Sabjoni u ranijim pre podnevnim satima. Fakultativa: Transfer brodom do Venecije. Panoramska šetnja istorijskim centrom Venecije sa lokalnim vodičem: Most uzdaha, Duždeva palata, stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj, most Rialto… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti do 18,00 h. Povratak u luku Punta Sabjoni. Odlazak u Lido di Jezolo. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan Lido di Jezolo – FIRENCA – Lido di Jezolo
10.11.'19. Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja Lida di Jezolo. Noćenje. Fakultativa: Celodnevni izlet do Firence. Raniji doručak ili lunch packet. Direktna vožnja pored Padove i Bolonje do parkinga u Firenci. Od parkinga prevoz gradskom železnicom~tramvajem ili autobusom do istorijskog centra grada. Panoramska šetnja u pratnji lokalnog vodiča: crkva i Trg Santa Kroče, Trg Sinjorija sa starom palatom i galerijom Lanci, galerija Ufici, Ponte vekjo, Porčelino, Trg Republike, katedrala Sv. Marija Cvetna, krstionica Sv. Jovana sa Rajskim vratima, Đotov zvonik, Bruneleskijeva kupola, biblioteka Laurencijana, grobnica porodice Mediči, crkva Sv. Marija Novela... Slobodno za individualno razgledanje grada. Povratak na parking javnim gradskim prevozom u dogovoreno vreme. Odlazak za Lido di Jezolo. Dolazak u kasnim večernjim satima.

4. dan Lido di Jezolo – VERONA - Beograd
11.11.'19. Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do Verone. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Trg Bra, Palata Barbijeri, Arena, Trg Erbe, Julijina kuća, Trg Sinjorija, Toranj Lambertijevih… Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak za Beograd u kasnim večernjim satima. Direktna vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.

5. dan Beograd (*Novi Sad) - Niš
12.11.'19. Dolazak u Beograd u jutarnjim satima *(Transfer do Novog Sada). Nastavak putovanja prema Nišu. Dolazak u prepodnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA :

Cena aranžmana: Redovna Rane rezervacije
Iz Niša i Novog Sada i sa autoputa Niš - Beograd 127 EUR 118 EUR
Iz Beograda 112 EUR 104 EUR

Plaćanje u u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

CENA OBUHVATA:

  • Prevoz na navedenim relacijama povišenim solo ili spratnim turističkim autobusom sa a/c i a/v uređajima,
  • smeštaj u sobama sa dva i tri ležaja, treći ležaj pomoćni, u hotelu „Trento“ ili odgovarajućem sa 3* u Lidu di Jezolo, na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak pojačan slano-slatki, samousluživanje,
  • licenciranog pratioca grupe,
  • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

  • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
  • individualne, vanprogramske, troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u objektima smeštaja i ishrane, na lokalitetima...
  • fakultativne sadržaje programa,
  • doplatu za jednokrevetnu sobu u iznosu od 20 EUR po osobi za obe noći, rezervacija na upit. Uplata pre polaska na put!

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

  • Celodnevni izlet do Venecije. Cena 25,00 EUR po osobi. Minimum 30 osoba. Cena obuhvata: eko, lučke takse, brodsku kartu Punta Sabjoni – Venecija – Punta Sabjoni, gradsku taksu za Veneciju, LOKALNOG VODIČA U VENECIJI! Cena ne obuhvata: ulaznice za navedene objekte u Veneciji.
  • Celodnevni izlet autobusom do Firence. Cena 40,00 EUR po osobi. Minimum 30 osoba. Cena obuhvata: autobuski prevoz, LOKALNOG VODIČA U FIRENCI!, troškove putarina, parkinga, prevoznu kartu za gradski prevoz u Firenci od parkinga do centra i nazad, troškove organizacije. Cena ne obuhvata: ulaznice za navedene objekte u Firenci.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.

IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel sa 3* u Lidu di Jezolo, tipa: “TRENTO” *** 30017 Lido di Jesolo, Via Silvio Trentin 50, tlf. +39.0421.372.063.
Nedavno renoviran hotel, nalazi se u samom centru Lida na oko pedeset metara od plaže, u blizini Trga Mazini. Hotel raspolaže sopstvenim parkingom (sa ograničenim brojem mesta), liftom, restoranom... U prizemlju se nalazi picerija. Internet je besplatan u javnim prostorijama hotela. Sve sobe imaju TWC, fen, telefon, TV, klima uređaj i frižider. Doručak je na bazi samoposluživanja.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 07.09.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar