Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

SARAJEVO – TREBINJE

Termin izvođenja: 11./13.11.2020.
autobusom na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – Višegrad – Sarajevo
Polazak iz Niša sa parkinga Lukoil pumpe pored TC Tempo u 02:00. Vožnja preko Pojata, Čačka, Užica do graničnog prelaza Kotroman. Zadržavanje na graničnim prelazima radi regulasanja graničnih obaveza. Dolazak u Višegrad. Panoramski obilazak znamenitosti u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Trga palih boraca, čuvenog starog mosta na Drini, kojeg je nobelovac Ivo Andrić opisao u svom romanu „Na Drini ćuprija“, spomenik Ivi Andriću, spomenik Mehmed-paši Sokolović, Andrićgrad. Slobodno vreme. Nastavak puta za Sarajevo. Panoramski obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča. Baščaršija, Gazi- Husrefbegova džamija, Gradska vijećnica, Кatedrala, Кazandžijska ulica, Saborna crkva, crkva Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila...Dolazak u hotel. Noćenje.

2. dan Sarajevo – Mostar - Trebinje
Doručak. Napuštanje hotela. Obilazak vrela Bosne. Nastavak puta do Mostara. Panoramski obilazak gradskih znamenitosti u pratnji lokalnog vodiča... grad bogate istorije i velikog broja spomenika...Eminina bašta, etno muzej Biščevića kuća iz XVI veka, Karađozbegova džamija (najmonumentalnija islamska građevina u Hercegovini, izgrađena 1557.godine), Stari most iz XVI veka (razoren poslednjim ratom i obnovljen 2004.godine), kuća Svetozara Ćorovića u kojoj je spomen soba Alekse Šantića, Mehmed-pašina džamija, izgrađena 1617... Odlazak do vrela reke Bune. Izvor reke Bune je jedno od najizdašnijih kraških vrela Evrope. Voda izvire iz dubine pećine u podnožju klisure brda Hum i predstavlja jednu od najposećenijih prirodnih turističkih atrakcija ovog prostora. Nastavak puta do Trebinja. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Arslanagića most iz XVI veka, Sat kula, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata, Trg pesnika, kamene fontane...

3. dan Trebinje - Niš
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak na brdo Crkvina iznad Trebinja i poseta Hercegovačke Gračanice, mesto gde se nalazi grob srpskog pesnika, pisca i diplomate Jovana Dučića. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja do graničnog prelaza sa usputnim pauzam prema potrebi grupe. Dolazak u Niš u kasnijim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA (po osobi ):

Polazak Povratak Hotel POLAZAK IZ NIŠA
RANE REZERVACIJE
POLAZAK IZ NIŠA
REDOVNA CENA
11.11.'20. 13.11.'20. 3*/4* 83€ 89€

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u hotelima sa minimum 3 zvezdice na bazi noćenja sa doručkom, u Sarajevu 1 noćenja sa doručkom, u Trebinju 1 noćenje sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom, treći krevet je pomoćni ležaj. Doručak na bazi švedskog stola ili klasičnog posluženja.
 • boravišna taksa
 • usluge lokalnih vodiča u Višegradu, Sarajevu, Mostaru i Trebinju
 • troškovi organizacije putovanja
 • troškovi licenciranog pratioca grupe

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski): 25€

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa Hollywood 4* u Sarajevu smešten je u centru Ilidže, zelenoj oazi Sarajeva. Sobe i apartmani su prostrani, uređeni i opremljeni po najvišim evropskim standardima. Sve sobe su opremljene bračnim krevetima, SAT i lokalnom TV, direktnom telefonskom linijom i bežičnom internet konekcijom, mini barom, kupatilom, sušilom za kosu, sefom ... Sve sobe su klimatizirane. Hotel poseduje zatvoreni bazen, saunu, relax sobu i tursko kupatilo.
Hotel tipa Nar 4* u Trebinju od centra grada udaljen je svega 800 metara. Hotel poseduje restoran, vinski bar, terasu na krovu hotela. Svaka soba ima TV, internet, TWC.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen, 60 dana pre putovanja).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 18.08.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar