Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019

RIMINI

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

6 dana, autobusom, 45 putnika minimum

1. dan Niš – Beograd – Bolonja * (Novi Sad)
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 17,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz gradova duž auto puta. Nastavak puta iz Beograda u 21,00 h sa autobuskog terminala „Lasta“, autoput Beograd-Niš br 4. *(Transfer iz Novog Sada do Beograda, sa parkinga kod lokomotive u 19,30 h). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju, Italiju prema Bolonji.

2. dan BOLONJA - Rimini
Dolazak u Bolonju u jutranjim satima. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Porta Galijera, Vija del'Indipendenca (trgovačka ulica), Pjaca del Netuno, Palata Re Enco, Pjaca Mađiore, Palata Komunale, Palata del Podesta, Palata dei Banki, bazilika San Petronio, Arkiđinazio, Palata dela Merkantija, pogled na kule Garizenda i Azineli... Slobodno do polaska za Rimini u ranim po podnevnim satima. Direktna vožnja do Riminija. Smeštaj u hotel. Slobodno za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan R I M I N I (San Marino)
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. Fakultativa: Poludnevni izlet do San Marina, panoramski obilazak gradskih zidina, kapije San Frančesko, Strelište, Parlament, Trg Liberta sa istoimenom statuom... Povratak u Rimini u po podnevnim satima. Slobodno za individualni program. Noćenje.

4. dan R I M I N I (Ravena)
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. Fakultativa: Poludnevni izlet do Ravene, šetnja istorijskim centrom grada i obilazak mauzoleja Daneta Aligijerija, panoramsko razgledanje crkve San Vitale i mauzoleja Gale Placidije... Povratak u Rimini u kasnijim po podnevnim satima.

5. dan Rimini – PALMA NOVA – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Beograd. Usputni obilazak OUTLETA PALMANOVA www.palmanovaoutlet.it (šoping centra sa devedeset firmiranih butika i popustima od 30 do 70%. Slobodno vreme za individualna razgledanja i šoping. Nastavak putovanja. Direktna vožnja kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.

6. dan Beograd – Niš *(Novi Sad)
Dolazak u Beograd oko ponoći. *(transfer za Novi Sad, dolazak u ranim jutarnjim satima). Nastavak puta za Niš. Dolazak u ranijim pre podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA :

hotel tipa „ASTOR“ 3*,
Miramare di Rimini

ili odogovarajući
Polazak Povratak Cena iz Niša, sa autoputa
do Beograda i Novog Sada
Cena iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'19. 05.05.'19. 154 EUR 143 EUR 139 EUR 129 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim visokopodnim solo ili spratnim autobusom (A/C, audio, video...) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 3 noćenja sa kontinentalnim doručkom prema italijanskim normativima u hotelu sa 3* tipa Astor, ili odgovarajućem u Riminiju na bazi usluživanja,
 • razgledanja prema programu,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • Boravišnu taksu u iznosu od 6 EUR za 3 noći, plaćanje na recepciji hotela u Riminiju.
 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • Doplatu za jednokrevetnu sobu,
 • fakultativne sadržaje programa.
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

CENE PREVOZA I FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • obilazak muzeja Salvadaora Dalija u Figuerasu: 25 EUR (min. 30 osoba) cena obuhvata rezervaciju, prevoz, ulaznicu za muzej i parking.
 • poludnevni izlet do San Marina (cena 10 EUR, min. 30 osoba), cena obuhvata: usluge pratioca grupe, prevoz autobusom, troškove parkinga
 • poludnevni izlet do Ravene (cena 15 EUR, min. 30 osoba), cena obuhvata, usluge pratioca grupe, troškove autobuskog prevoza, putarina i parkinga.
Cena ne obuhvata ulaznicu za San Vitale i Mauzolej Gale Placidije. Cena individulanih ulaznica na dan sastavljanja programa iznosila je 9,50 EUR za San Vitale + 2,00 EUR doplata za Mauzolej Gale Placidije. U cenu nije uključena doplata za eventualne propratne postavke koje mogu biti postavljene u kompleksu na dan posete. Doplata iznosi u proseku 2,00 EUR po osobi.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: 45 EUR po osobi, za sve tri noći, REZERVACIJA NA UPIT. UPLATA OBAVEZNA KOD REZERVACIJE ARANŽMANA!

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa "ASTOR” 3* - nalaze se u smeštajnom delu Riminija pored najduže peščane plaže u Evropi. Nude restoran, zajednički salon, recepciju, lift... Sobe sa dva ležaja i trećim pomoćnim, satelitsku TV, sopstveno kupatilo sa TWC... U neposrednoj su blizini glavne ulice iz koje do centra grada možete doći gradskim autobusom broj 11.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 20.11.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar