Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019

RIM

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

6 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – Beograd – Rim
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 11,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz gradova duž auto puta. Nastavak puta iz Beograda u 13,30 h sa autobuskog terminala „Lasta“, autoput Beograd-Niš br 4. *(Transfer iz Novog Sada do Beograda, sa parkinga kod lokomotive u 12,00 h). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju, Italiju prema Rimu.

2. dan R I M
Dolazak u Rim u podnevnim satima. Od 14,00 h smeštaj u hotel. Nakon smeštaja, odlazak javnim gradskim prevozom do centra grada. Panoramska šetnja istorijskim centrom Rima, grada starog 28 vekova sa lokalnim vodičem: Sv. Petar u lancima, Koloseum, Rimski forumi, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Kampidoljo, via Korso, Fontana di Trevi, Španski trg... Slobodno vreme za šetnju. Individualni povratak javnim gradskim prevozom do hotela. Noćenje.

3. dan RIM - (TIVOLI)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa: Izlet do Tivolija – drevnog grada u blizini Rima. Obilazak u pratnji lokalnog vodiča Vile d`Este, koju je na ostacima vile cara Hadrijana, izgradio kardinal d`Este, kao svoj letnjikovac sa velelpnim fontanama, vodoskocima i jezerima. Povratak u hotel.

4. dan RIM – (POMPEJI & NAPULJ)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa: Celodnevni izlet do Pompeja i Napulja. Razgledanje, u pratnji lokalnog vodiča, arheoloških ostataka grada nestalog u vulkanskoj erupciji 24. avgusta 79. godine. Odlazak do Napulja. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Kastel del Ovo, Kastel Nuovo, Pjaca del Plebišito...

5. dan RIM - (VATIKAN)
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno za individualne aktivnosti do kasnijih večernjih sati. Polazak za Beograd u 20,00 h. Direktna noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku. Fakultativa:, Obilazak Vatikana u pratnji lokalnog vodiča: Muzej, Sikstinska kapela, bazilika Sv. Petra... Individualni povratak u centar grada i mesta polaska autobusa u blizini Koloseuma. Za ovu fakultativnu posetu, neophodno je, zbog blagovremene rezervacije termina ulaska, prijavljivanje kod uplate aranžmana. Plaćanje predstavniku partnerske agencije u Rimu.

6. dan Beograd - Niš
Dolazak u Beograd u podnevnim satima. *(transfer za Novi Sad u podnevnim satima). Nastavak puta za Niš. Dolazak u večernjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA :

Hoteli unutar kružnog toka (GRA)
„Cinecittà“ 3* ili odgovarajući
Polazak Povratak iz Niša, duž autoputa
do Beograda i iz Novog Sada
iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'18. 05.05.'19. 199 EUR 185 EUR 184 EUR 171 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim visokopodnim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima na navedenim relacijama,
 • smeštaj u Rimu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni, posluživanje prema italijanskim normativima) u hotelu sa 3* tipa Cinecittà, ili odgovarajućem unutar kružnog toka (GRA) u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni). Tačan naziv hotela i lokacija, biće poznati 7 dana uoči polaska!
 • Obilazak Rima sa lokalnim vodičem prema programu (Rim – pešačko razgledanje grada), sa uključenim kartama za javni gradski prevoz od hotela do centra grada,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije aranžmana.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće
 • Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji. obaveznu komunalnu taksu za Rim (plaća se individualno na recepciji hotela) 4 € po osobi i noćenju za hotele sa 3*!
 • doplatu za jednokrevetnu sobu – 50 EUR po osobi za 3 noćenja sa doručkom.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Tivoli, Villa d'Este – 30 EUR (autobuski prevoz, ulaznica, lokalni vodič, troškove parkinga i organizacije);
 • Vatikan – 40 EUR / 35 EUR deca do 18 godina (ulaznica za Vatikanske muzeje i Sikstinsku kapelu, rezervacija termina, lokalni vodič, prijemnik sa slušalicama za praćenje izlaganja lokalnog vodiča, troškove organizacije. Cena ne obuhvata transfer od hotela do Vatikana i nazad, izlaganje vodiča unutar bazilike Sv. Petra);
 • Pompeja i Napulj - 45 EUR (autobuski prevoz do Pompeje i Napulja, ulaznicu za lokalitet Pompeja, sa lokalnim vodičem i prevodiocem na lokalitetu, obilazak Napulja, troškove parkinga i organizacije).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTELI sa 3* tipa „Cinecittà”, nalazi se na 500 metara od stanice metroa Cinecittà. U ponudi su restoran, klimatizovane sobe uređene u klasičnom stilu sa dva ležaja i trećim pomoćnim. Smeštajne jedinice sadrže TV i mini-bar. Pored toga imaju sopstveno kupatilo sa toaletnim priborom. Hotelska ponuda uključuje recepciju koja radi non-stop, snek bar i besplatnu ostavu za prtljag. Svim gostima je na raspolaganju besplatan privatni parking. Destinacija Apio Latino je odličan izbor za putnike koje zanimaju antički spomenici, spomenici i muzeji. Cena pojedinačne karte gradskog prevoza je cca 1,50 EUR. Važi za autobus i za metro (pojedinačno ili kombinovano) 100 minuta.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 17.11.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar