Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

PLOVDIV, DOLINA TRAČKIH KRALJEVA I SOFIJA

U slučaju nemogućnosti putovanja usled zatvaranja granica,
novac se vraća u potpunosti.
Ovo važi i ukoliko putnik, nažalost ima pozitivan test na Covid-19.

3 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – PLOVDIV
Polazak iz Niša u 04,00 h sa Lukoilove benzinske pumpe pored TC „Tempo“. Direktna vožnja do graničnog prelaza Gradina. Carinske formalnosti. Nastavak putovanja pored Sofije do Plovdiva. Usputna zadržavanja prema potrebi. Dolazak u Plovdiv pre podnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje Plovdiva sa lokalnim vodičem: antički Filipopolis, rimski Trimoncijum, slovenski Pldin, savremeni Plovdiv... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.

2. dan PLOVDIV – Kazanlak - Dolina grobnica tračkih kraljeva
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja Plovdiva. Noćenje. FAKULTATIVA: Celodnevni izlet do Doline grobnica tračkih kraljeva i Kazanlaka. Zadnjih je godina na području i u blizini Kazanlaka otkriveno mnoštvo tračkih grobnica, koje obiluju brojnim nalazima i predmetima, među kojima se zlatna maska tračkog kralja Teresa i bronzana glava vladara Sveta III izdvajaju kao najznačajniji predstavnici tračke kulture. Razgledanje grobnice Sveta III (mogila Velika Kosmatka), Odlazak do Kazanlaka. Obilazak: Kazanlačke tračke grobnice, Istorijskog muzeja „Iskra“ sa artefaktima iz tračkih grobnica i replikama zlatne maske kralja Teresa i bronzane glave Sveta III... Grad Kazanlak, poznat je kao prestonica Doline ruža, doline u kojoj se uzgaja posebna vrsta ruža Damascena. Na ovaj region Bugarske otpada 85% svetske proizvodnje ružinog ulja. Obilazak Muzeja ruže, gde ćete se upoznati sa proizvodnjom ružinog ulja od početka prerade pre više vekova do današnjih dana. Slobodno za individualno razgledanje Kazanlaka. U po podnevnim satima polazak za Plovdiv. Dolazak u večernjim satima.

3. dan Plovdiv – SOFIJA - Niš
Doručak. Polazak za Sofiju. Po dolasku u Sofiju obilazak shopping mola „The Mall“. Slobodno za razgledanje i kupovinu. Odlazak u centar Sofije. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: crkva Sv. Aleksandra Nevskog, zgrade Svetog Sinoda BPC, crkve Sv. Sofija, ruske crkve Sv. Nikolaja Čudotvorca, Knežev dvor, zgrada Vlade, rotonda Sv. Đorđa, crkva Sv. Nedelja sa moštima Sv. kralja Milutina... Slobodno za individualno razgledanje grada do 18,30 h. Okupljanje učesnika putovanja na parkingu pored hrama Sv. Aleksandra Nevskog. U 19,00 h polazak za Niš. Kraćie, usputno, zadržavanje u hipermarketu Jumbo. Nastavak putovanja za Niš. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

hotel tipa „Kendros” 4*
ili odgovarajući
Polazak Povratak IZ NIŠA
redovna rane rezervacije
11.11.'20. 13.11.'20. 69 EUR 64 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz turistièkim povišenim solo ili spratnim autobusom sa a/c i a/v ureðajima na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu Kendros 3* u Plovdivu dvo i trokrevetnim sobama, treæi ležaj pomoæni, na bazi 2 noæenja sa doruèkom, doruèak samoposluživanje,
 • upotrba saune i parnog kupatila,
 • lokalnog vodièa za razgledanje Plovdiva,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz,
 • Fakultativne sadržaje programa,
 • Smeštaj u jednokrevetnoj sobi, doplata za obe noći je 25,00 EUR po osobi. Rezervacija na upit!

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • cena fakultativnog izleta do Kazanlaka i Doline tračkih kraljevskih grobnica je 30 EUR po osobi, potreban minimum 30 osoba.
  Cena sadrži: autobuski prevoz, pratioca grupe, ulaznicu za obilazak: grobnice Sveta III, Kazanlačke tračke grobnice, Istorijskog i Muzeja ruža, kustose na bugarskom jeziku na svim lokalitetima uz prevođenje pratioca grupe. Troškove organizacije.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih i trenutnih zdravstvenih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel „KENDROS“ 4*, 4006 Plovdiv, bul. 6-ti Septemvri 268.
Smešten je na samo 2 km od Starog grada u Plovdivu, hotel Kendros nudi klimatizovane sobe sa besplatnim bežičnim internetom. Rimski amfiteatar i međunarodno sajmište udaljeni su 6 minuta vožnje. Moderne sobe sadrže kablovsku TV, prostor za sedenje, minibar i fen za kosu. Kendros nudi restoran za nepušače sa letnjom terasom. Služe se bugarska i jela međunarodne kuhinje, kao i izbor finih vina. Dostupan je i bar u predvorju za nepušače. Kendros Hotel nudi saunu, hidromasažnu kadu i parno kupatilo. Gostima je na raspolaganju fitnes centar. Stanica gradskog autobusa na liniji br 66 na bulevaru Carigrasko šose, udaljena je 450 m (cca 6 min. hoda). Autobus, do centra grada (autobuska stanica na početku pešačke zone grada je kod glavne pošte na rimskom forumu, četvrta po redu računajući polaznu). Saobraća na cca svakih 20 min. (oko 5 min. vožnje). Cena karte u jednom pravcu je 1,00 bgn ~ 0,55 EUR.
*Podaci su sa google maps na dan sastavljanja programa.

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana).
 • Platnim karticama.
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 26.09.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar