Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

PARIZ, VERONA, MILANO, MINHEN

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

P A R I Z, Verona, Milano, Minhen
Devetodnevno putovanje autobusom

1. dan Niš – Beograd - Verona
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 11,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz gradova duž auto puta. Nastavak putovanja iz Beograda u 13,30 h sa autobuskog terminala „Lasta“, autoput Beograd-Niš br 4. *(Transfer iz Novog Sada do Beograda, sa parkinga kod lokomotive u 12,00 h). Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan VERONA (okolina)
Dolazak u Veronu u pre podnevnim satima. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Palata Barbieri, arena, ulica Mancini, Trg Erbe, Trg Sinjorija, grobnica porodice Skaliđeri, Romeova kuća, spomenik Garibaldiju, Julijina kuća... Slobodno do odlaska u hotel u okolini Verone. Smeštaj. Noćenje.

3. dan Okolina Verone - MILANO - Pariz
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak za Milano. Dolazak u pre podnevnim satima. Devetosatno zadržavanje u Milanu. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: Zamak Sfrorca iz XV veka, šetališna zona - ulice i trg Merkanti, galerija Vitorio Emanuele sa prodavnicama, galerijama, kafetrijama, trg i katedrala Il Duomo, Milanska skala iz 1778... U kasnim večernjim satima polazak za Pariz. Direktna vožnja kroz Italiju i Francusku sa usputnim zadržavanjima prema potrebi.

4. dan P A R I Z
Dolazak u Pariz u ranijim po podnevnim satima. Posle 14,00 h Smeštaj u hotel u predgrađu Pariza. (Port d Monmartr, spoljna strana Periferika, kružnog autoputa oko gradskog jezgra). Slobodno za odmor. Fakultativa U večernjim satima odlazak metroom do Monmartra: Bazilika Sakr ker, trgovi Blanš i Tertr (atelje na otvorenom)... Povratak metroom u hotel. Noćenje.

5. dan PARIZ (Razgledanje grada, krstarenje Senom)
Doručak. Panoramsko razgledanje Pariza autobusom u pratnji lokalnog vodiča: Veliki bulevari, Site sa Bogorodičinom crkvom i Konsijeržerijem, Latinski kvart, Luksemburški park, Ajfelova kula, Marsova polja, most Aleksandar III, Konkord, Trijumfalna kapija... Slobodno po podne. Noćenje. Fakultativa Jednosatno krstarenje Senom.

6. dan PARIZ (Versaj)
Doručak. Slobodan dan. Noćenje. Fakultativa Obilazak Versaja sa lokalnim vodičem.

7. dan PARIZ (Luvr ili Diznilend) – Minhen
Doručak. Napuštanje hotela. Dan predviđen za individualna razgledanja Pariza. U kasnim večernjim satima polazak za Beograd (oko 22,00 h). Direktna, noćna vožnja kroz Francusku i Nemačku. Usputna zadržavanja prema potrebi i na graničnom prelazu. Fakultativa 1 Obilazak muzeja LUVR. Sastanak sa lokalnim vodičem i odlazak pešice do muzeja sa najbogatijim umetničkim zbirkama na svetu. Ili Fakultativa 2 Celodnevni izlet autobusom do Diznilenda sa obilaskom i boravkom u jednom parku.

8. dan MINHEN – Novi Sad
Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Devetosatno zadržavanje. Šetnja i razgledanje starogradsog jezgra: Nojhauzer i Kaufingerštrase do Marienplaca sa starim Rathausom i pivnice Hofbrojhaus... Slobodno do polaska za Novi Sad u večernjim satima. Direktna vožnja pored Beča i Budimpešte. Usputne pauze prema potrebi i na graničnom prelazu.

9. dan Novi Sad – Beograd - Niš
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim satima. Nastavak putovanja za Beograd. Dolazak u pre podnevnim satima. Nastavak putovanja za Niš. Dolazak u po podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

hoteli tipa: “Cristallo ” 3*
okolina Verone; “Ibis budget” 2*
Porte de Montmartre
Polazak Povratak iz Niša, duž autoputa
do Beograda
i iz Novog Sada
iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
u dvokrevetnoj sobi 10.04.'20. 18.04.'20. 325 EUR 302 EUR 310 EUR 288 EUR
u trokrevetnoj sobi 292 EUR 272 EUR 277 EUR 258 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim visokopodnim solo ili spratnim autobusom (A/C, audio, video...) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi noćenja sa doručkom u hotelima sa 3* u okolini Verone i 2* na periferiji Pariza, ishrana kontinentalni doručak na bazi usluživanja u okolini Verone i samousluživanja u Parizu,
 • lokalnog vodiča za panoramsko razgledanje Pariza,
 • ostala razgledanja prema programu,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav . Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • Boravišnu taksu za boravak u hotelu u okolini Verone, u iznsu od 1,00 EUR po osobi, plaćanje u gotovom, na recepciji hotela!
 • Boravišnu taksu za boravak u hotelu u Parizu u iznosu od 1,10 EUR po noći i osobi, plaćanje u gotovom, na recepciji hotela!
 • Doplatu za jednokrevetnu sobu, u iznosu od 100 EUR po osobi u odnosu na cenu po osobi u dvokrevetnoj sobi, za boravak u oba hotela, REZERVACIJA NA UPIT. UPLATA PRE POLASKA NA PUT!
 • fakultativne sadržaje programa.
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

 • Večernji odlazak do Monmartra, besplatno, s tim da svaki učesnik obezbeđuje sebi metro karte za odlazak i povratak.
 • obilazak Versaja, cena 40 EUR, minimum 30 osoba, cena obuhvata: rezervaciju, usluge vodiča, ulaznice i prevoz autobusom, PRIJAVE I UPLATE MOGUĆE ISKLJUČIVO U AGENCIJI UZ PRIJAVU ZA ARANŽMAN!
 • Krstarenje Senom, cena 15 EUR, minimum 30 osoba
 • celodnenvi izled do Diznilenda, cena 105 EUR, minimum 30 osoba, cena onuhvata: prevoz autobusom i ulaznicu za boravak u jednom parku. PRIJAVE I UPLATE MOGUĆE ISKLJUČIVO U AGENCIJI UZ PRIJAVU ZA ARANŽMAN!
 • Obilazak Luvra sa lokalnim vodičem cena 50 EUR (minimum 15 osoba), cena obuhvata ulaznicu za razgledanje Luvra i lokalnog vodiča.

Cena ne obuhvata prevoz. PRIJAVE I UPLATE MOGUĆE ISKLJUČIVO U AGENCIJI UZ PRIJAVU ZA ARANŽMAN!
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA LOKALITETA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA!
ZA SVE FAKULTATIVE NEOPHODNE SU PRIJAVE U AGNCIJI PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN!

Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hoteli tipa "Cristallo” ili odgovarajući sa 3*
Nalaze se u okolini Verone. Raspolažu: dvokrevetnim sobama sa trećim pomoćnim ležajem i TWC, restoranom, recepcijom...
Hoteli tipa „IBIS BUDGET“ ili odgovarajući sa 2*
Nalaze se pored Peripherique-a, kružnog autoputa oko gradsko jezgra Pariza. Hoteli raspolažu restoranom za doručak, recepcijom... Sobe su dvokevetne sa francuskim ili odvojenim ležajevima i trokrevetne sa francuskim ležajem i trećim ležajem postavljenim iznad poprečno, svaka soba sa TWC kabinom.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

28.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar