Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

OHRID – SV. NAUM – SKOPLJE

OHRID – Sv. Naum - SKOPLJE
Četvorodnevni aranžman autobusom

Minimum 45 putnika

1. dan Niš - Ohrid
Polazak iz Niša u 05,00 h sa parkinga Lukoilove benzinske pumpe kod TC „Tempo“. Direktna vožnja sa usputim zadržavanjima na graničnom prelazu i prema potrebi. Nastavak putovanja za Ohrid pored Tetova i Gostivara. Dolazak u Ohrid oko podnevna. Panoramska šetnja starim Ohridom sa lokalnim vodičem: obilazak Samuilove tvrđave, panoramska razgledanja: crkve Svete Sofije, Presvete Bogorodice Perivlepte, Svetog Klimenta Ohridskog, amfiteatar, staro gradsko jezgro... Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

2. dan O HRID – (SV. NAUM)
Doručak. Slobodan dan za individulane obilaske Ohrida. Večera. Noćenje. Fakultativa: Poludnevni izlet autobusom do Sv. Nauma u pratnji lokalnog vodiča. Razgledanje manastira, podignutog 900. god., sa grobom Sv. Nauma, učenika Svetih Ćirila i Metodija. Razgledanje Biljaninih izvora. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

3. dan Ohrid – SKOPLJE - Niš
Doručak. Polazak za Skoplje. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji lokalnog vodiča: Kale, stara železnička stanica, Dušanov most... Obilazak Shopping Malla „City Mall“... Polazak za Niš. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnom prelazu i prema potrebi.

4. dan Niš
Dolazak u Niš u ranijim jutranjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi i mestu polaska:

hotel tipa „ČINGO” ***
ili odgovarajući
Polazak Povratak NIŠ
redovna rane rezervacije
11.11.'20. 14.11.'20. 85 EUR 79 EUR

CENA OBUHVATA:

 • Prevoz visokopodnim solo ili spratnim autobusom turističke klase sa a/c i a/v uređajima na navedenim relacijama.
 • Smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) u hotelu tipa Čingo 3* u Ohridu na bazi 2 polupansiona, doručak i večera posluživanje.
 • Panoramska šetnja starim gradskim jezgrom Ohrida sa lokalnim vodičem.
 • Ulaznica za Samuilovu tvrđavau.
 • Panoramsko razgledanje Skoplja autobusom sa lokalnim vodičem.
 • Licenciranog pratioca grupe.
 • Troškove organizacije putovanja.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u prevoznim sredstvima, smeštajnim objektima, objektima ishrane, na lokalitetima... Orijentaciona cena ulaznica za kulturno-istorijske lokalitete u Ohridu je cca 1,65 EUR (100 denara) po osobi i lokalitetu.
 • Fakultativne sadržaje programa.
 • Jednokrevetna soba, doplata za jednokrevetnu sobu: 50 EUR za obe noći po osobi (dinarski, rezervacija na upit prilikom prijave za aranžman).

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • cena fakultativnog izleta do Sv. Nauma je 10 EUR po osobi, potreban minimum 25 osoba. Cena sadrži: autobuski prevoz, lokalnog vodiča, ulaznicu za obilazak manastira, prevoz i troškove organizacije.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti organizovani su od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel „Čingo“ 3* , 6000 Ohrid, Abas Emin 3, Severna Makedonija.
Smešten je na 500 metara od Ohridskog jezera i na 150 metara od centra Ohrida. Nudi besplatan bežični internet, recepciju koja radi non-stop i restoran. U okviru objekta obezbeđena su besplatna parking mesta. Klimatizovane smeštajne jedinice u hotelu Čingo sadrže TV sa kablovskim kanalima, frižider i sopstveno kupatilo sa tuš kabinom. Pojedine smeštajne jedinice imaju prostor za sedenje sa sofom. Doručak se služi svakog dana u hotelu, a u večeri možete uživati u à-la-carte restoranu. U lobiju vam je na raspolaganju bar...

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen, 60 dana pre putovanja).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 01.09.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar