Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

NICA, AZURNA OBALA

NICA, AZURNA OBALA
Šestodnevno putovanje autobusom

1. dan Niš – Beograd *(Novi Sad) – Đenova
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 11,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz gradova duž auto puta. Nastavak puta iz Beograda u 13,30 h sa autobuskog terminala „Lasta“, autoput Beograd-Niš br 4. *(Transfer iz Novog Sada do Beograda, sa parkinga kod lokomotive u 12,00 h). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.

2. dan Đ E N O V A - Nica
Nastavak puta kroz Italiju pored Verone, Breše, Pjaćence do Đenove. Dolazak Đenovu u pre podnevnim satima. Devetosatno zadržavanje u Đenovi. Razgledanje Đenove: Palata duždeva, Pjaca dei Ferari, katedrala Svetog Lorenca, kuća Kristofora Kolomba, kapija Porta Soprani, Via Garibaldi, danas Strada Nuova... Slobodno do polaska za Nicu u kasnim večernjim satima. Dolazak u Nicu u kasnim večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan NICA (SEN TROPE – GRAS - KAN – ANTIB)
Doručak. U pre podenvnim satima kombinovano panoramsko razgledanje Nice peške i autobusom: Promenada Engleza, hotel Negresko (čuveni hotel, kulturna baština Francuske), spomneik poginulim Ničanima u Velikom ratu, Limpija (stara luka), Opera, park Pajon, trg i ulica Masena, pravoslavna crkva Sv. Nikole i Sv. Aleksandre, Avenija Žan Medsen sa poznatim robnim kućama i buticima … Slobodno vreme za individualna razgledanja. Noćenje. Fakultativa Poludnevni izlet autobusom do Sen Tropea, mesta okupljanja svetskog džet-seta. Po dolasku u Sen Trope obilazak grada: luka sa bezbroj kafića i restorana, gradski zvonik... Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Gras, svetsku prestonicu parfema. Obilazak muzeja i fabrike parfema Gallimard. Odlazak za Kan. Panoramsko razgledanje grada: Bulevar Kroazet sa čuvenim hotelima „Karlton“ i „Martinez“, Festivalska palata, Aleja filmskih zvezda, marina, ulica Srba... Pauza za kafu Nastavak putovanja za Antib, pravi biser Mediterana. Nalazi se između Kana i Nice. Obilazak: marine, tvrđave For kare... slobodno za razgledanje Antiba, Meke džet-seta, poznatog po džez festivalu, festivalu podvodne fotografije i starina. Povratak u Nicu u po podnevnim satima.

4. dan NICA (MONAKO- MONTE KARLO)
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanje Nice. Noćenje. Fakultativa. U po podnevnim satima, poludnevni izlet autobusom do Kneževine Monako. Nakon dolaska, panoramska šetnja Monakom: Okeanografski muzej, botanička bašta Albera I, katedrala Sv. Nikole sa grobovima Grejs Keli alijas Gracija od Monaka i princa Ranijea III, Knežev dvor. Nastavak razgledanja autobusom stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg kvarta Monaka. Obilazak trga Kazina sa čuvenom kockarnicom “Monte Carlo”, hotelom i kafeom “Paris”. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U kasnim večernjim satima povratak u Nicu.

5. dan Nica - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do po podnevnog polaska za Srbiju. Direktna vožnja kroz Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

6. dan Beograd - * (Novi Sad) - Niš
Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. *(Transfer do Novog Sada, dolazak oko podneva). Nastavak putovanja za Niš. Dolazak u po podnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

Hotel tipa Polazak Povratak Iz Niša, duž autoputa do
Beograda i iz Novog Sada
Cena iz Bograda
Azurea 3* Nica 16.04.'20. 21.04.'20. redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
Smeštaj u dvokrevetnoj sobi 198 EUR 184 EUR 183 EUR 170 EUR
Smeštaj u trokrevetnoj sobi 185 EUR 172 EUR 170 EUR 158 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim solo ili spratnim turističkim autobusom sa a/c i a/v uređajima...
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u hotelu sa 3* tipa Azurea u Nici,
 • panoramsko razgledanje Nice,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • fakultativne sadržaje programa,
 • individualne posete, ulaznice, gradski prevoz,
 • doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Negotina i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – potreban minimum 20 osoba po destinaciji

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: redovna cena za smeštaj u dvokrevetnoj sobi + 100 EUR po osobi, za sve tri noći, REZERVACIJA NA UPIT. UPLATA PRE POLASKA NA PUT!

CENE PREVOZA I FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI

 • Celodnevni izlet do Sent Tropea, Grasa, Kana i Antiba: Cena 30,00 EUR (min. 30 osoba) cena obuhvata: troškove prevoza, takse, parking, pratioca grupe i organizaciju.
 • Celodnevni, večernji, izlet do Monaka i Monte Karla. Cena: 20,00 EUR (min. 30 osoba) cena obuhvata: troškove prevoza, takse, parking, pratioca grupe i organizaciju.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel Azurea 3*, 31 rue Paganini, 06000 NICE, Tel. +33.49.200.0.850.
Smešten na 2 minuta hoda od Železničke stanice Nica, hotel Azurea nudi klimatizovane sobe. Do Engleskog šetališta može se stići za 18 minuta hoda. Jednostavno uređene sobe u hotelu Azurea sadrže flat-screen TV, mini-bar i sef. Svaka soba ima sopstveno kupatilo sa tušem. Doručak se služi svakog jutra u hotelskoj sali za doručak, koja je opremljena flat-screen TV-om.Hotel Azurea raspolaže liftom i recepcijom koja radi non-stop. Dodatne usluge obuhvataju besplatan WiFi i ostavu za prtljag. Stari grad Nice i Trg Kur Saleja (Cours Saleya) nalaze se na 20 minuta hoda od hotela.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

27.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar