Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

MILANO, KOMO I LUGANO

MILANO, KOMO I LUGANO
Šestodnevno putovanje autobusom

1. dan Niš – Beograd - Milano
Polazak autobusom iz Niša u 15,00 h sa parkinga benzinske pumpe Lukoil pored TC „Tempo“. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda u 18,30 h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Iz Novog Sada u 16,30 h ispred Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan M I L A N O
Dolazak u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje Milana, pešačka tura: Pjaca i katedrala Il Duomo, Palaco reale, galerija Vitorio Emanuele, zamak Sforca, La Skala, park Zempione... Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno po podne. Noćenje.

3. dan M I L A N O ( Seravale )
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa Nakon doručka, odlazak autobusom do Outleta Serravalle. Slobodno za obilazak dizajnerskog Outleta i Retail centra. Povratak u Milano u po podnevnim satima.

4. dan M I L A N O ( Komo & Lugano)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa Poludnevni izlet do Lugana, polazak posle doručka. Po dolasku razgledanje: katedrale Sv. Lorenca, crkve Sv. Marije od Anđela iz XVI veka, Gradskog parka, vile Ćani, Trga reforme... Kraće zadržavanje u gradu. Polazak za Milano. Vožnja obalom jezera Komo, najlepšeg jezera Evrope. Zadržavanje u gradu Komo i razgledanje: trga i katedrale Duomo, trga i crkve San Fedele, hrama Alesandra Volte, najpoznatijeg stanovnika Koma... Nastavak puta za Milano. Dolazak u večernjim satima.

5. dan Milano – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do polaska u večernjim satima za Beograd. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.

6. dan Beograd – Niš
Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. *(Transfer za Novi Sad). Nastavak puta za Niš. Dolazak oko podneva. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

hotel sa 4* tipa
„Milano Re” ili
odgovarajući
Polazak Povratak Cena iz Niša i Novog Sada Cena iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
16.04.'20. 20.04.'20. 184 EUR 171 EUR 169 EUR 157 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video... uređajima,
 • smeštaj u Milanu u hotelu sa 4* tipa „Falck village“, „Golden Mile“... na bazi 3 noćenja sa doručkom – (doručak kontinentalni),
 • panoramsko razgledanje Milana (pešačko razgledanje grada),
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije aranžmana.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Fakultativne sadržaje programa.
 • Ulaznice za lokalitete i karte za javni gradski prevoz.
 • Obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu – 4 € po noćenju/po osobi – Plaćanje na recepciji hotela!
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: 100 EUR po osobi za tri noći, rezervacija na upit, plaćanje prilikom uplate za aranžman

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Seravalle – 15 EUR (autobuski prevoz, troškove vodiča, parkinga i organizacije);
 • Lugano – 30 EUR (autobuski prevoz, lokalni vodič, paring i organizacija izleta)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hoteli tipa Best Western Falck Village 4*, Best western hotel Golden Mile...
Nalaze se u predgrađu Milana. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa francuskim i dodatnim trećim ležajem na rasklapanje. Svaka soba sadrži zidni LCD TV sa satelitskim i kablovskim kanalima. Besplatan internet punkt na raspolaganju je u foajeu. Doručak je slano-slatki na bazi švedskog stola... Sa najužim centrom Milana povezani su kombinovanim prevozom autobus + metro. Udaljenost od Il Duoma je cca 45 min vožnje gradskim prevozom.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

28.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar