Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

MILANO, KOMO I LUGANO

MILANO, KOMO I LUGANO
Petodnevno putovanje autobusom

1. dan Niš – Beograd - Milano
Polazak autobusom iz Niša u 15,00 h sa parkinga benzinske pumpe Lukoil pored TC „Tempo“. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima prema potrebi. Polazak iz Beograda u 18,30 h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Iz Novog Sada u 16,30 h ispred Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan M I L A N O
Dolazak u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje Milana, pešačka tura: Pjaca i katedrala Il Duomo, Palaco reale, galerija Vitorio Emanuele, zamak Sforca, La Skala, park Zempione... Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno po podne. Noćenje.

3. dan M I L A N O ( Komo & Lugano)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativa Poludnevni izlet do Lugana, polazak posle doručka. Po dolasku razgledanje: katedrale Sv. Lorenca, crkve Sv. Marije od Anđela iz XVI veka, Gradskog parka, vile Ćani, Trga reforme... Kraće zadržavanje u gradu. Polazak za Milano. Vožnja obalom jezera Komo, najlepšeg jezera Evrope. Zadržavanje u gradu Komo i razgledanje: trga i katedrale Duomo, trga i crkve San Fedele, hrama Alesandra Volte, najpoznatijeg stanovnika Koma... Nastavak puta za Milano. Dolazak u večernjim satima.

4. dan Milano – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do polaska u večernjim satima za Beograd. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.

5. dan Beograd – Niš
Dolazak u Beograd u pre podnevnim satima. *(Transfer za Novi Sad). Nastavak puta za Niš. Dolazak oko podneva. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

hotel sa 4* tipa:
Golden Mile,
Milano Re ili
odgovarajući
Polazak Povratak Cena iz Niša i Novog Sada Cena iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'20. 04.05.'20. 133 EUR 124 EUR 118 EUR 110 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video... uređajima,
 • smeštaj u Milanu u hotelu sa 4* tipa Golden Mile, Milano Re ili odgovarajućem, na bazi 2 noćenja sa doručkom – (doručak kontinentalni).
 • panoramsko razgledanje Milana (pešačko razgledanje grada),
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije aranžmana.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • Fakultativne sadržaje programa.
 • Ulaznice za lokalitete i karte za javni gradski prevoz.
 • Obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu – 4 € po noćenju/po osobi – Plaćanje na recepciji hotela!
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Neogitna i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

DO PLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: 60 EUR po osobi za obe noći, rezervacija na upit, plaćanje prilikom uplate za aranžman!

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Lugano – 30 EUR (autobuski prevoz, lokalni vodič, paring i organizacija izleta)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hoteli sa 4* tipa: Golden Mile, Milano Re..., nalaze se u predgrađu Milana. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa francuskim i dodatnim trećim ležajem na rsklapanje. Svaka soba sadrži TV sa satelitskim i kablovskim kanalima. Besplatan internet punkt na raspolaganju je u foajeu. Doručak je slano-slatki na bazi švedskog stola... Sa najužim centrom Milana povezani su kombinovanim prevozom autobus + metro.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

28.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar