Putovanja autobusom, Švedska, Putovanja 2016

MALME – KOPENHAGEN

Polazak: 27.04.2016.,
Povratak: 01.05.2016.
5 dana, autobusom, na bazi minimum 20 putnika

Malme se nalazi na krajnjem jugu Švedske u pokrajini Skanija, na obali moreuza Eresunda. Na suprutnoj obali.Eresunda nalazi se glavni grad Danske, Kopenhagen, sa kojim je Malme od 2000. godine povezan Eresundskom vezom,odnosno kombinovanim tunelom-mostom,za sada najdužim takvog tipa u Evropi. Udaljenost Malmea od Kopenhagena je oko 25 km. Sam most dugačak je 8 km. Kopenhagen U centru grada je najduža pešačka zona na Svetu, pod nazivom Stroget.Sačinjavaju je pet ulica u kojima su smešetni ekskluzivni šopovi,restorani, trgovinski centri i teatri. Svaka zgrada, svaki kutak imaju neku svoju tajnu ili posebnost. Preko Kraljevskog trga stiže se do najlepšeg dela Kopenhagena, ulicu Nihavn (Nova luka). Nastala je pre 300 god. kada je taj deo imao funkciju luke.Tu su i kuće u kojima je stanovao Hans Kristijan Andersen.

1.dan 27.04.2016 NIŠ – MALME
Sastanak grupe na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu 2 sata pre polaska. Obavljanje check-ina i carinskih formalnosti. Direktan let do Malmea (let W6 4265,Wizz Air, 10:45h). Dolazak u Malme oko13:15h. Po završetku carinskih formalnosti na aerodromu organizovan transfer do hotela . Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.

2.dan 28.04.2016 MALME
Doručak. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Imaćete priliku da kroz tročasovnu panoramsku šetnju u pratnji lokalnog vodiča na engleskom jeziku upoznate znamenosti Malmea kao što su najveći skandinavski trg Stortorget, statua kralja Karla X, Sankt Petrikyrkan - kasnogotička katedrala, Opera - jedna od najvećih u Skandinaviji, Gradska kuća, Foklets park, Turning Torso - najviša građevina Skandinavije... Slobodne aktivnosti.Noćenje.

3.dan 29.04.2016 MALME – KOPENHAGEN - MALME
Doručak. Slobodno vreme za šetnju gradom. (Fakultativno) Organizovan odlazak vozom do Kopenhagena. Četvoročasovno panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča na engleskom jeziku: šetnja ulicom Stroeget, crkva Svete Trojice, zgrada berze, kanal Frederiksholm, živopisna luka Nyhavn, Parlament Danske u palati Kristijansborg, centralni trg sa gradskom kućom...Slobodne aktivnosti. Organizovan povratak u Malme. Noćenje.

4.dan 30.04.2016 MALME
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5.dan 01.05.2016 MALME
Rani doručak (ili doručak za poneti). Napuštanje hotela. Organizovan transfer do aerodroma. Obavljanje check-ina i carinskih formalnosti. Direktan let do Niša (let W6 4266,WizzAir, 07:50h). Dolazak u Niš oko 13:15h. Obavljanje carinskih formalnosti.Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 459€

U CENU JE URAČUNATO:

 • avionska karta na relaciji Niš - Malme -Niš (avio kompanija “Wizz Air”) sa ručnim prtljagom od 7 kg, čekiranim prtljagom od 23kg I aerodromskim taksama
 • TSC (ticket service charge)
 • organizovan transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom,
 • smeštaj u hotelu *** na bazi 4 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi,
 • panoramsko razgledanje Malmea u pratnji lokalnog vodiča, prema programu
 • troškovi organizacije
 • usluge pratioca puta iz agencije

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • putno osiguranje za E.U. ,
 • fakultativni izlet do Kopenhagena po ceni od 50€ po osobi (minimum za realizaciju je 20 pax)
 • individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz,
 • doplata za jednokrevetnu sobu 120€
 • Smeštaj obezbeđen u hotelima 3* www.firsthotels.com, centralno lociranim. Sve sobe TWC, TV, WiFi. Usluga noćenje sa doručkom. Aranžman je rađen na bazi minimum 20 putnika. Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 7 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima. Ukoliko imena hotela nisu navedena, radi se o hotelima po "fortuna sistemu" a imena će biti poznata 7 dana pre polaska na put. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka do 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju... ) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja ima zaključen ugovor o garanciji putovanja (na iznos od 300.000€) za slučaj insolventnosti: polisa osiguranja br. 300049782, od 25.01.2016., osiguravajuće kompanije Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANjA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

08.03.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Slični aranžmani

 • MALME – KOPENHAGEN

Vaš komentar