Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

KUŠADASI

[popustisajamput]

Polazak: 14.04.2020.
povratak: 20.04.2020.
7 dana autobusom, baza 45 putnika

1. dan Niš - Plovdiv - Jedrene
14.04.20 Polazak iz Novog Sada 10,30h a parkinga kod Lokomotive,iz Beograda 12,00 sa turističkog terminala Lasta; u 16,00h sa parkinga kod pumpe Lukoil Tempo.Prelazak srpsko-bugarske granice.Nastavak puta kroz Bugarsku sa kraćim zadržavanjima.Granične procedure.Noćna vožnja

2. dan Jedrene - Čanakkale - Kušadasi
15.04.20 Dolazak na bugarsko-tursku granicu. Po obavljanju grančnih formalnosti nastavak puta pored Jedrena do moreuza Dardaneli. Prelazak trajektom kod Čanakkalea. Nastavak puta preko Izmira do Kušadasija sa usputnim pauzama u motelima pored puta i prema potrebi. Dolazak u Kušadasi u popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

3. dan Kušadasi - Efes – Kuća Bogorodice - Kušadasi
16.04.20 Doručak. FAKULTATIVNO: Posle doručka odlazak do Efesa. Razgledanje ruševina drevnog grada u pratnji lokalnog vodiča. Efes je nastao 2000 godina pre naše ere, a Jonjani predvođeni Androkleom ga naseljavaju oko 1000 godine pre naše ere. U više navrata je bio osvajan od Persijanaca,Pergamonaca da bi konačno potpao pod vlast starog Rima. U gradu su u to doba boravili Antonije,Kleopatra, Ciceron...Grad je 50 godine naše ere posetio i sveti Pavle, a u blizini Efesa je sahranjen i sv. Jovan. U svoje zlatno doba bio je jedan od 5 najvećih gradova rimske imperije i najveća metropola Azije (prema nekim izvorima imao je oko 300.000 stanovnika). U gradu se nalaze odlično očuvani ostaci Biblioteke, Pozorišta (za 24.000 posetioca), Odeona, mnogobrojnih hramova, javnih kupatila sa fontanama, Agore, bazilika...Poseta kući Bogorodice. Sveti Jovan je poveo Mariju sa sobom u Efes 37. godine n.e. i ona je prema verovanju posljednje godine svog zivota provela ovde, u skromnoj kamenoj kući. Povratak u Kušadasi. Večera . Noćenje

4. dan Kušadasi-Pamukkale-Kušadasi
17.04.20 Doručak. FAKULTATIVNO: Poseta „Pamučnoj tvrđavi“. Pamukale su nastale zbog velike količine kalcijum karbonata u vodi.Klacijum korbonat svojim taloženjem formira tzv kadice, koje je koristila i poslednja egipska kraljica Kleopatra.Povratak u Kušadasi . Večera. Noćenje

5. dan Kušadasi - Izmir - Kušadasi
18.04.20 Doručak.FAKULTATIVNO: Odlazak do Izmira.To je treći po veličini grad u Turskoj, sa oko 3 miliona stanovnika. Osnovan je u trećem veku p.n.e. pod nazivom Smirna. Prelazio je iz ruke u ruku sve do XV veka od kada je u rukama Otomanske imperije. Slobodno vreme za razgledanje Kemeralti čaršije-autentične otomanske zaostavštine, pune krivudavih ulica, radnji sa modernom robom, ako sa orijentalnim začinima ... Povratak u Kušadasi. Večera. Noćenje

6. dan Kušadasi - Izmir - Jedrene
19.04.20 Doručak. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Nastavak putovanja za Čanakkale, prelazak Dardanela trajektom i nastavak puta za Jedrene sa usputnim pauzama prema potrebi.

7. dan Jedrene - Niš
20.04.20 Dolazak na tursko-bugarsku granicu iza ponoći. Carinske formalnosti. Nastavak putovanja. Direktna vožnja pored Plovdiva i Sofije sa usputnim pauzama prema potrebi. Dolazak u Niš u jutarnjim časovima.Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

Polazak Povratak Usluga Hotel Iz Novog Sada Iz Beograda i sa autoputa Bgd-Niš Iz Niša
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
14.04. '20. 20.04.'20 4 HB 3* 134 € 125 € 129 € 120 € 119 € 111 €

VAŽNA NAPOMENA U VEZI PUTNIH ISPRAVA:
ZA ULAZAK U TURSKU PASOŠI MORAJU DA VAŽE JOŠ 6 MESECI PO POVRATKU

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u Kušadasiju u centru grada u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 4 polupansiona (švedski sto) u hotelu sa 3/4* prema programu
 • Trajekt na relaciji Ečeabat-Čanakkale-Ečeabat
 • razgledanja prema programu
 • troškovi organizacije i usluge pratioca puta

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osigranja,
 • Poseta Efesu, kući Bogorodice u pratnji lokalnog vodiča( cena 35€ min 30 pax)
 • Izlet do Izmira ( cena 10 € min 30 pax)
 • Poseta Pamukaleu u pratnji lokalnog vodiča ( cena 40 €, min 30 pax)
 • individualne posete, ulaznice za individualna razgledanja, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu : 50€ (dinarski)
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (20,-€ dinarski, min. 20 putnika)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel Santur 3***
Nalazi se u širem centra grada.Sve sobe imaju TWC, Tv, balkon. U sklopu hotela nalaze se recepcija, restoran, bazen

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 28.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar