Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019

KRF, METEORI, VIDO, SOLUN

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

6 dana, autobusom, na bazi minimum 40 putnika

1.dan KNJAŽEVAC – NIŠ – VRANJE. . .
Polazak iz Knjaževca, ispred hotela “Timok” u 20.00h,polazak iz Niša u 22,00 h sa parkinga kod Lukoil pumpe Tempo,polazak iz Novog Sada 16,30 sa parkinga kod lokomotive, iz Beograda sa turističkog terminala Lasta u 18,00h . Direktna noćna vožnja sa usputnim pauzama na graničnim prelazima i kraj boljih motela.

2.dan . . . LARISA – METEORI – IGUMENICA – KRF – BENITSA
Dolazak u Kalambaku u prepodnevnim satima. Fakultativno: Razgledanje Meteora sa posetom najvećem manastiru – "Velika Meteora". Kraći odmor. Nastavak puta za Igumenicu. Dolazak u kasnim popodnevnim satima. Ukrcavanje na trajekt, dvosatna plovidba do Kerkire, glavnog grada ostrva. Po iskrcavanju, kraća vožnja autobusom do hotela u Potamakiju. Smeštaj. Večera. Noćenje.

3.dan K R F (Kerkira, Vido)
Doručak. Prepodne transfer do Kerkire. Razgled grada: šetnja starim gradskim jezgrom i razgledanje u pratnji lokalnog vodiča: gradske zidine, Vizantijska tvrdjava, gradska većnica - trg Dimarhio, Parlament, čuveno šetalište Spijenada sa terenom za kriket, park, crkva Sv. Spiridona, Anglikanska crkva Sv. Djordja... Slobodno vreme po dogovoru. Povratak u hotel. Večera.Noćenje. Fakultativno: obilazak Srpske kuće, razgledanje bogate postavke eksponata iz vremena boravka Srpske vojske i Vlade na ostrvu, zatim odlazak na ostrvo VIDO – brodićem iz gradske luke Kerkire sa obilaskom spomen kosturnice i „Plave grobnice“

4.dan K R F (Ahilion)
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje. Fakultativno: prepodnevni izlet do dvorca “Ahilion”, prelepog letnjikovca Carice Elizabete iz 1890. godine. Dvorac je 1918. godine bio bolnica u kojoj su se lečili srpski i francuski oficiri.

5.dan KRF – IGUMENICA – SOLUN – NIŠ ...
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Srbiju u ranim prepodnevnim satima. Vožnja trajektom do Igumenice, zatim direktna vožnja do Soluna. Dolazak u ranim popodnevnim satima. Odlazak na Zejtinlik, obilazak Srpskog vojničkog groblja. Zatim panoramsko razgledanje grada autobusom: Bela kula, Makedonsko pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatija... Slobodno vreme u centru grada po dogovoru. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja sa usputnim pauzama na graničnim prelazima i prema potrebi.

6.dan . . . KNJAŽEVAC
Dolazak u Knjaževac na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA:

Polazak Povratak Hotel Usluga Redovna cena Niš i južnije Rane rezervacije Niš i južnije Redovna cena Beograd i sa autoputa Beograd Niš Rane rezervacije Beograd i sa autoputa Beograd Niš Redovna cena Novi Sad Rane rezervacije Novi Sad
29/04/2019 04/05/19 “Potamaki Beach” 3 HB 165 € 154 € 175 € 164 € 180 € 169 €

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u hotelu "Potamaki Beach" - 3* u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 3 polupansiona (doručak i večera - švedski sto u skladu sa normativama hotela)
 • vođstvo puta
 • troškovi organizacije

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • putno i zdravstveni osiguranje za EU, može se kupiti u Agenciji
 • svi individualni troškovi putnika van programa
 • ulaznica za manastir Svetog preobraženja na Metorima -3 €
 • prevoz trajektom na relaciji Igumenica – Krf – Igumenica 15€,
 • fakultativno: ostrvo VIDO- brodićem - 10€, (min. 30 osoba)
 • fakultativno: Ahilion – transfer autobusom, ulaznica, - 20€ (min. 20 osoba)
 • boravišna taksa 2 € po osobi
 • doplata za jednokrevetnu sobu: 50€

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTEL "POTAMAKI BEACH" 3*
Hotel se nalazi na samoj obali, u mestu Benitsa, na 11 Km. od Kerkire. Raspolaže sa 170 konfornih soba, sve TWC sa fenom, klima, sat TV, telefon, frižider, balkon... Velika većina soba ima pogled na more. Besplatan WiFi u celom hotelu. Zastupljeni svi sadržaji hotela navedene kategorizacije: bar, restoran.... Poseduje otvorene bazene za odrasle i decu, sa pratećim sadržajem. Prijatna porodična atmosfera kojoj uveliko doprinosi izuzetno ljubazno osoblje.

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 14.11.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar