Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019

BUKUREŠT, PELEŠ, BRAN & BRAŠOV

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

5 dana, autobusom, 45 putnika minimum

1. dan Niš – Đerdap *(Novi Sad – Beograd – Đerdap)
Polazak iz Niša u 18,00 h sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“. Direktna vožnja pored Zaječara, Negotina i Kladova do graničnog prelaza Đerdap. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz navedenih gradova, prema potrebi i na graničnom prelazu. *(Polazak/transfer iz Novog Sada u 16,30 h sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja do Beograda. Polazak iz Beograda sa autobuskog terminala „Lasta“, autoput Beograd-Niš br. 4 u 18,30 h). Direktna vožnja pored Smedereva i Vel. Gradišta do graničnog prelaza Đerdap.

2. dan Đerdap - BUKUREŠT
Nastavak puta pored Turnu Severina i Krajove. Zadržavanja prema potrebi. Dolazak u Bukurešt u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trijumfalna kapija, bulevar Kiselef duži od Šamzelizea, trgovi: Pobede, Romana, Univerzitatea, Ateneum, Kraljevska palata, Parlament, Patrijaršija... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.

3. dan BUKUREŠT (BRAN, BRAŠOV, PELEŠ)
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja Bukurešta. Fakultativa: Celodnevni izlet do Brana, Brašova i Peleša sa obilaskom dvorca Bran podignutog 1377. god. Prema predanju, u njemu je 1462. bio zatočen grof Drakula... Fakultativni, individualni, ulazak u dvorac Odlazak do Brašova. Slobodno za individualna razgledanja grada. Nastavak putovanja za Sinaju. Obilazak manastira Sinaja iz XVII veka i zamka PELEŠ, letnje rezidencije rumunskih kraljeva iz XIX veka. U po podnevnim satima, polazak za Bukurešt. Dolazak u večernjim satima.

4. dan BUKUREŠT – Đerdap
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do po podnevnih sati. U 17,00 h polazak za Srbiju. Usputni obilazak tržnog centra „Fashion House Outlet Center“. U 19,00 h nastavak putovanja za Srbiju. Direktna vožnja pored Piteštija, Krajove i Turnu Severina do graničnog prelaza Đerdap sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i na graničnom prelazu. Po završetku graničnih formalnosti, nastavak puta za Niš (odnosno *Beograd i Novi Sad). Dolazak u Niš oko ponoći. Prestanak aranžmanskih usluga.odlazak u jedan od molova. Slobodno za individualni obilazak mola do 19,00 h. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja pored Piteštija, Krajove i Turnu Severina do graničnog prelaza Đerdap sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i na graničnom prelazu.

5. dan Đerdap - Niš * ( Đerdap - Beograd – Novi Sad)
Po završetku graničnih formalnosti, nastavak puta za Niš (odnosno *Beograd i Novi Sad). Dolazak u Niš oko podneva. (Dolazak u Beograd u u podnevnim satima. Nastavak putovanjaa/transfer za Novi Sad. Dolazak u po podnevnim satima). Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA :

hotel tipa: „IBIS NORD“ 3*
Bukurešt ili odogovarajući
Polazak Povratak iz Niša iz Zaječara, Negotina
i Kladova
iz Novog Sada
i Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'19. 04.05.'18. 104 EUR 97 EUR 99 EUR 92 EUR 110 EUR 102 EUR

CENA OBUHVATA:

 • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video... uređajima,
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto u skladu sa normativima zemlje) u hotelu tipa “IBIS NORD”*** ili odgvarajućem u širem centru Bukurešta, doručak „švedski sto”,
 • lokalnog vodiča u Bukureštu prema programu,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije,

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, možete dobiti u agenciji.
 • Fakultativne sadržaje programa,
 • Individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz.
 • Doplatu za polaske iz: Vranja i Leskovca u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

DOPLATE:
doplata za jednokrevetnu sobu: 40 € za obe noći (dinarski, rezervacija na upit. Uplata kod privljivanja za aranžman).

CENA FAKULTATIVNOG CELODNEVNOG IZLETA DO BRANA, BRAŠOVA I PELEŠA PO OSOBI:

 • cena fakultativnog izleta do Brana, Brašova i Pleša iznosi 35 EUR po osobi. Minimum 25 osoba. Cena obuhvata: autobuski prevoz na navedenim relacijama, panoramsko razgledanje dvorca Bran (bez ulaznice, ulaznica za individualno razgledanje dvorca se doplaćuje na licu mesta u iznosu od cca 9 EUR po osobi). Obilazak i ulaznicu za razgledanje zamka Peleš, parter (tura sa kustosem i prevodiocem na srpski jezik) i manastir Sinaju. Troškove parkinga i licenciranog pratioca grupe iz agencije, organizatora putovanja. Minimum za realzaciju je 30 osoba.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA LOKALITETA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTEL tipa „IBIS NORD“ 3* ili odgovarajući
- u širem centru Bukurešta, cca 20 min od najužeg centra grada. Raspolaže dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni), TV aparatima, telefonima, kupatilima sa TWC. Doručak u restoranu hotela ~ švedski sto. Sobe, restorani I sve zatvorene prostorije hotela su nepušačka zona.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 20.11.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar