Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2018-2019

BUDIMPEŠTA

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1.dan NIŠ – BEOGRAD – NOVI SAD. . .
Polazak iz Niša u 19,00h sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjem na pumpama i motelima, radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Preuzimanje putnika iz Beograda, sa turističkog terminala “Lasta” u 22,30h. Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 24.00h. Direktna noćna vožnja. Usputne pauze na motelima i radi obavljanja graničnih formalnosti na ulazu u Madjarsku.

2.dan . . . BUDIMPEŠTA (razgledanje grada)
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji lokalnog vodiča (oko 3 sata): Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Katedrala, Parlament, mostovi na Dunavu, Ribarske kule, Budimski dvorac, Citadela... Odlazak u hotel, smeštaj – posle 14.00h. Slobodno popodne za individualni program, razgledanja i šoping. Noćenje.

Fakultativno: noćna vožnja brodom Dunavom uz komentar lokalnog vodiča na srpskom jeziku (transfer autobusom od-do hotela)

3.dan BUDIMPEŠTA (Sent Andrea) . . .
Doručak. Slobodan dan za individualni program i razgledanja. Noćenje. Fakultativno: prepodne izlet autobusom do Sent Andreje. Razgledanje Srpske kulturne baštine u pratnji lokalnog vodiča: Blagoveštanska crkva, Saborna crkva, Muzej sa riznicom.... Šetnja prelepim dunavskim kejom.... Povratak u Budimpeštu u ranim popodnevnim satima. Fakultativno: večera u Čardi – folklor i muzički program (transfer autobusom)

4.dan BUDIMPEŠTA . . .
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualni program i šoping u centru grada. Polazak za Srbiju u 17.00h. Direktna vožnja. Fakultativno: prepodne transfer autobusom do šoping-mola "CAMPONA" – moguća poseta čuvenom Tropikarijumu koji je u sastavu šoping-mola

5.dan . . . NOVI SAD - BEOGRAD - NIŠ
Dolazak na mesto polaska: u Novi Sad u ranim jutarnjim, u Beograd u jutarnjim, u Niš u prepodnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA (po osobi - izražena u €):

Polazak Povratak HOTEL Usluga Polazak Beograd
Polazak Novi Sad
Polazak NIŠ
autoput Niš-Bgd
Redovna cena Rane rezervacije Redovna cena Rane rezervacije
Četvrtak, 08.11.2018. Ponedeljak, 12.11.2018. MILLENIUM, ATLANTIC, ATLAS 2 BB 78 73 93 87
Petak, 04.01.2019. Utorak, 08.01.2019. MILLENIUM, ATLANTIC, ATLAS 2 BB 78 73 93 87
Sreda, 13.02.2019. Nedelja, 17.02.2019. MILLENIUM, ATLANTIC, ATLAS 2 BB 78 73 93 87

Umanjenja za sopstveni prevoz:
- polazak iz Beograda i N.Sada: 10 €
- polazak iz Niša i sa autoputa Niš-Beograd: 15 €

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C,audio,video...)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto u skladu sa normativima hotela), u hotelu - 3* u širem centru Budimpešte
 • usluge lokalnog vodiča za razgled grada
 • troškovi organizacije
 • troškovi licenciranog pratioca grupe iz Srbije

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • medjunarodno putno i zdravstveno osiguranje za EU, može se kupiti u Agenciji
 • fakultativno: vožnja brodom Dunavom: 15€ - min. 30 osoba
 • fakultativno: izlet autobusom do St. Andreje: 10€ - min. 30 osoba
 • fakultativno: večera u Čardi: 25€ - min. 30 osoba
 • fakultativno: transfer autobusom do šoping-mola "Campona" – 5€ - min. 30 osoba (ulaznica za Tropikarijum nije uračunata)
 • individualni troškovi putnika
 • individualne posete, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski) - 45 €
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora - 20€ (dinarski), min. 20 osoba

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTEL "Millenium" - 3+*
Superior 3* hotel lociran u širem centru Budimpešte, na Peštanskoj strani, pored novog stadiona (Goupama Arena), sa odličnim vezama gradskim prevozom sa centrom grada (plava metro linija M3) Hotel sa ukupno 116 soba. Sve sobe TWC sa fenom, klima uredjajem, SAT TV, telefonom, mini-barom... U sastavu hotela restoran, caffe-bar, 3 konferencijska sala.... Besplatni WiFi u celom hotelu.
HOTELI TIPA "Atlas", „Atlantic“... 3*
Svi hoteli locirani u strogom centru Budimpešte, u blizini trga Blaha Luisa. Hoteli sa 3* po kategorizaciji domicilne zemlje, sve sobe sa TW, klima, TV, telefon... Zastupljeni svi sadržaji hotela sa 3*.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

Niš, 12.09.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar