Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

BANSKO, SOFIJA, SV. JOVAN RILSKI & MELNIK

U slučaju nemogućnosti putovanja usled zatvaranja granica,
novac se vraća u potpunosti.
Ovo važi i ukoliko putnik, nažalost ima pozitivan test na Covid-19.

Minimum 45 putnika

1. dan Niš – SOFIJA – Bansko
Polzak iz Niša u 05,00 h sa parkinga Lukoilove benzinske pumpe kod TC „Tempo“. Vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnom prelazu i prema potrebi. Dolazak u Sofiju u pre podnevnim satima. Panoramska šetnja istorijskim centrom grada: crkva Sv. Aleksandra Nevskog, Sv. Sofija, Ruska crkva, zgrada Predsedništva, rotonda Sv. Đorđa, crkva Sv. Nedelja... Slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja do polaska za Bansko u 17,00 h. Dolazak u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Večera all inclusive od 20,00 – 22,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni i bezalkoholni napici, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Konzumiranje navedenih napitaka do 22,00 h uključeno je u cenu! Nakon 22,00 h sve narudžbine će se naplaćiati! Noćenje.

2. dan B A N S K O – (MELNIK fakultativni izlet)
Doručak - od 08,00 – 10,00 h samoposluživanje. Slobodno vreme za individualno razgledanje Banskog ili korišćenje sadržaja hotela: pokriveni bazen, fitnes, sauna i parno kupatilo. Ručak od 12,30 - 14,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni napici, vino na točenje, pivo na točenje, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Slobodno po podne. Večera od 20,00 – 22,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni napici, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Konzumiranje navedenih napitaka do 22,00 h uključeno je u cenu! Nakon 22,00 h sve narudžbine će se naplaćiati! Noćenje. Fakultativa: U 09,00 h izlet do Melnika, spomenika kulture pod zaštitom bugarske države sa jedinstvenom arhitekturom, kamenim kućama i vinskim podrumima. Obilazak Kardopulove kuće, jednog od najstarijih podruma u Melniku i degustacija vina... Povratak u Bansko oko podneva.

3. dan B A N S K O – (SV. JOVAN RILSKI fakultativni izlet)
Doručak - od 08,00 – 09,00 h samoposluživanje. Slobodno vreme za individualno razgledanje Banskog ili korišćenje sadržaja hotela: pokriveni bazen, fitnes, sauna i parno kupatilo. Ručak od 12,30 - 14,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni napici, vino na točenje, pivo na točenje, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Slobodno po podne. Večera – all inclusive: od 20,00 – 22,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni napici, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Konzumiranje navedenih napitaka do 22,00 h uključeno je u cenu! Nakon 22,00 h sve narudžbine će se naplaćiati! Noćenje. Fakultativa: U 09,00 h izlet do manastira Sv. Jovan Rilski: crkva Bogorodičinog rođenja. Panoramso razgledanje: Hreljine kule sa paraklisom Preobraženja Gospodnjeg, paraklisa Sv. Save i Sv. Simeona Mirotočivog... Povratak u Bansko do 13,00 h.

4. dan Bansko - Niš
Doručak od 08,00 – 10,00 h samoposluživanje. Napuštanje soba do 12,00 h. Slobodno vreme za individualno razgledanje Banskog ili korišćenje sadržaja hotela: pokriveni bazen, fitnes, sauna, i parno kupatilo. Ručak od 12,30 - 14,00 h samoposluživanje. Bugarski alkoholni napici, vino na točenje, pivo na točenje, kafa, čaj, sok iz automata, mineralna (negazirana) voda. Polazak za Niš u 15,00 h. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnom prelazu i prema potrebi. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi i mestima polaska:

hotel tipa „Casa Karina” 3*
ili odgovarajući
Polazak Povratak NIŠ
redovna rane
rezervacije
11.11.'20. 14.11.'20. 119 EUR 111 EUR

CENA OBUHVATA:

 • Prevoz na navedenim relacijama povišenim solo ili spratnim turističkim autobusom sa a/c i a/v uređajima,
 • smeštaj u Banskom u hotelu tipa „Casa Karina“ 3* u dvo i trokerevetnim sobama (treći ležaj pomoćni, na rasklapanje) na bazi 3 all inclusivea,
 • Svakodnevnu upotrebu pokrivenog bazena, fitnesa, saune i parnog kupatila, prema radnom vremenu navedenih sadržaja hotela!
 • Razgledanje Sofije,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u prevoznim sredstvima, smeštajnim objektima, objektima ishrane, na lokalitetima...
 • Fakultativne sadržaje programa.
 • Jednokrevetna soba, doplata za jednokrevetnu sobu: 45 EUR za tri noći po osobi (dinarski, rezervacija na upit prilikom prijave za aranžman).

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

 • cena fakultativnog izleta do Melnika je 20 EUR po osobi, potreban minimum 30 osoba. Cena sadrži: autobuski prevoz, pratioca grupe, ulaznicu za obilazak vinarije Kardopulova kuća, prevoz i troškove organizacije.
 • Cena fakultativnog izleta do manastira Sv. Jovan Rilski je 10 EUR. Cena sadržia: autobuski prevoz, pratioca grupe, troškove organizacije

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Aparthotel "Casa Karina” 3* - Bansko
Apparthotel Casa Karina smešten je na samo 100 metara od stanice žičare sa gondolama. Iz soba se pruža pogled na planine Pirin i Rila. Ovaj objekat raspolaže kafe barom i elegantno uređenim restoranom kapaciteta do 140 osoba. Smeštajni objekat Casa Karina nudi bazen, finsku saunu, parno kupatilo, tursko kupatilo i raznovrsne spa tretmane. Bade-mantili su dostupni uz doplatu. Deca uzrasta do 5 godina mogu se zabavljati u igraonici u pratnji roditelja. U zajedničkim prostorijama obezbeđen je besplatan kablovski internet. Gostima je na raspolaganju besplatan parking u okviru objekta.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen, 60 dana pre putovanja).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 26.08.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar