Array

ALBANIJA – DRAČ

4 dana, autobusom
na bazi minimum 45 putnika

1. dan NOVI SAD - BEOGRAD - NIŠ – DRAČ
Polazak iz Novog Sada kod Lokomotive u 01.30h, iz Beograda sa turističkog terminala kod Lastinih garaža u 03.00h. Polazak iz Niša sa parkinga Lukoil pumpe pored TC Tempo u 06.00h. Vožnja preko Kosova i Prištine do Drača, jedne od najvećih luka u Albaniji. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Venecijanske kule, starih gradskih zidina, džamije, amfiteatra, katedrala Sv. Pavla, gradskih trgova... Dolazak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

2. dan DRAČ – KRUJA – SKADAR – DRAČ (FAKULTATIVNO)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativno: celodnevni izlet do Kruja, glavnog kulturnog centra Albanije, i Skadra. Panoramsko razgledanje znamenitosti Kruja u pratnji lokalnog vodiča... Skenderbegov muzej, Stari bazar u centru Kruja, do koga vode kaldrmisane ulice, koji ima veliki broj zanatskih radnji u kojima možete trgovati umetninama i rukotvorinama kao i da uživate u nacionalnoj kuhinji u tavernama i restoranima. Slobodno vreme. Nastavak puta do Skadra, grada koji je kroz istoriju imao zaštitnu funkciju, štiteći trgovačke rute ove regije. Danas je Skadar duša Albanije sa svojim uzanim ulicama i starim kućama koje se sjedinjuju sa kamenim zidovima i modernim zgradama, a svakako je mesto koje vredi posetiti kako bi se u potpunosti osetio duh prave Albanije. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča... zgrada Univerziteta, Gradska biblioteka, zgrada Pozorišta, Umetničke galerije, Istorijski muzej, glavni gradski trgovi... Glavna znamenitost grada je tvrđava Rozafa (tvrdjava Skadar) sa koje se pruža neverovatan pogled na ceo region. Slobodno vreme... polazak za Drač u popodnevnim časovima.

3. dan DRAČ – BERAT (FAKULTATIVNO) - DRAČ
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. Fakultativno: izlet do grada Berata. Grad koji je zbog svoje jedinstvene lepote svrstan na listu Svetske kulturne baštine 2008. godine. Nakon dolaska, sledi panoramsko upoznavanje sa ovim srednjovekovnim biserom karakteristične starobalkanske arhitekture u pratnji lokalnog vodiča. Razgledanje starog gradskog jezgra, zgrade Univerziteta, Sultanove džamije, crkve Sv. Mihajla, obilazak tvrđave u Beratu koja je locirana na uzvišenju iznad grada. Unutar zidana se nalazi nekoliko crkava koje je oslikao čuveni albanski ikonopisac i slikar Onufri. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Drač u poslepodnevnim časovima.

4. dan DRAČ – TIRANA (FAKULTATIVNO) - DRAČ – NIŠ – BEOGRAD – NOVI SAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju u 16h. Fakultativno : Odlazak do Tirane i panoramski obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Saborne crkve, Katoličke katedrale, Etem begove džamije, Nacionalno-istorijskog muzeja, Skenderbegovog trga, opere, pozorišta… Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Vožnja preko Kosova i Prištine sa usputnim pauzama prema potrebi grupe i radi prelaska graničnih prelaza. Dolazak u Niš u večernjim časovima. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim, u Novi Sad oko ponoći.

CENA ARANŽMANA (po osobi ):

Polazak Povratak Hotel POLAZAK IZ NIŠA
*POLAZAK IZ BEOGRADA I SA AUTOPUTA BG- NIŠ
*POLAZAK IZ NOVOG SADA
RANE REZERVACIJE REDOVNA CENA RANE REZERVACIJE REDOVNA CENA RANE REZERVACIJE REDOVNA CENA
31.12.'20. 03.01.'21. Vivas Durres
3*
107 € 115 € 117 € 125 € 121 € 130 €

*NAPOMENA: Za realizaciju programa iz Novog Sada i Beograda potrebno je minimum 30 prijavljenih putnika

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Draču na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) sa kupatilom. Doručak na bazi švedskog stola.
 • boravišna taksa
 • usluge lokalnog vodiča za panoramsko razgledanje Drača prema programu
 • troškovi organizacije putovanja
 • troškovi licenciranog pratioca grupe

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • fakultativni obilazak Kruje i Skadra (prevoz autobusom + usluge lokalnih vodiča + ulaznice i transfer do tvrdjave Rozafa) cena 25€ po osobi, minimum za realizaciju 30 osoba
 • Fakultativni obilazak Berata (prevoz autobusom + usluge lokalnog vodiča + ulaznica i transfer do tvrdjave u Beratu) cena 25€ po osobi, minimum za realizaciju 30 osoba
 • Fakultativni obilazak Tirane (prevoz autobusom + usluge lokalnog vodiča), cena 10€ po osobi, minimum za realizaciju 30 osoba
 • individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski) prilikom prijave za aranžman: 60€

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa Vivas 3* Drač
Hotel je smešten na samoj plaži, na 5 min hoda od centra grada. Hotel VIVAS poseduje 78 soba, bazen, teretanu, salu za sastanke, parking , besplatnim internetom VI-FI, barom na plaži, restoranom, dečijim igralištem

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen,
uplata u celosti do 60 dana pre puta).

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

EPP 196/20
Niš, 10.10.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar