Array

PRIJAVA ZA ARANŽMAN

Agencija/Subagent:

Mesto: Tel/Fax:

SMEŠTAJ
Mesto: Objekat:
Struktura:

PERIOD
Od: Do: Broj dana:

Napomena:

PODACI O PUTNICIMA
Prezime i ime putnika / JMBG / Broj pasoša / Mesto ulaska

PREVOZ
()

OSIGURANJE
()

Rezervacija je važeća 3 dana sa uplatom u tom roku.
Po isteku roka od 3 dana rezervacija se automatski briše.
Stranka, podnosilac prijave potpisom potvrđuje da je upoznat-a sa Opštim uslovima putovanja "Euroturs Niš" sa kojima je saglasan-a u svoje ime i ime gore navedenih putnika.

NAČIN PLAĆANJA

Vaš komentar