Array
Planine Srbija, Zlatibor

HOTEL PALISAD – ZLATIBOR

ZLATIBOR - HOTEL PALISAD ****
- REDOVNE CENE -

Sam položaj Zlatibora je povoljan, budući da se nalazi duž puta i pruge Beograd-Bar i predstavlja usputnu destinaciju za mnoge. Veliku vrednost ovoj planini daju klimatske karakteristike, zato je Zlatibor idealna destinacija tokom čitave godine.Potpuno zasluženo nosi status vazdušne banje zbog izuzetnih klimatskih i vazdušnih odlika, susretanja različitih vazdušnih strujanja sa Mediterana i kontinenta, viskoke koncentracije jona i ozona u vazduhu. U centru planine je Hotel Palisad sa svojim objektima – restoranom „Zlatni bor“, Kongresnim centrom „Srbija“, fudbalskim i teniskim terenima. Gradili su ga, s ljubavlju, Užičani, a oplemenjivali, s ljubavlju, Zlatiborci. Vešto uklopljen u zlatiborski pejzaž, „opkoljen“ je sa svih strana borovom šumom.

cene po osobi 19.02.-08.07.2020. 08.07-20.08.2020. 21.08.-25.12.2020.
Dvokrevetna
soba
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna lux soba 7.100,00 11.360,00 7.900,00 12.640,00 7.100,00 11.360,00
Dvokrevetna Superior soba 6.400,00 10.240,00 6.900,00 11.040,00 6.400,00 10.240,00
Dvokrevetna Standard soba 5.300,00 8.480,00 5.900,00 9.440,00 5.300,00 8.480,00
Apartman 9.400,00 15.100,00 10.500,00 16.900,00 9.400,00 15.100,00

Aranžman obuhvata:

 • noćenje sa doručkom

Aranžman ne obuhvata:

 • doplata za pomoćni ležaj iznosi 3.100,0 rsd/dan, nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba
 • doplata za reću ili četvrtu odraslu osobu u apartmanu iznosi 4.500,00 rsd/dan
 • boravak za decu do 6,99 godina je gratis u pratnji roditelja ili staratelja
 • doplata za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 3.100,00 rsd/dan
 • doplata za decu od 7 do 11,99 godina u sobi za boravak na zajedničkom ležaju iznosi 2.500,00 rsd/dan
 • doplata za večeru za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 300,00 rsd, a za odrasle 600,00 rsd
 • boravišna taksa iznosi 120,00 rsd dnevno
 • boravišnu taksu i prijavu ne plaćaju deca do 7 godina starosti, a deca od 7 do 15 godina boravišnu taksu umanjenu za 50%

Napomene:

 • ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe/ apartmana
 • hotel zadržava pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje
 • Cene za grupe se posebno ugovaraju

Način i uslovi plaćanja:

 • Avans u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana. Ostatak u maksimum :
  • 3 mesečne rate i to administrativnom zabranom ili čekovima građana sa upisanim datumom dospeća 15. u mesecu. U slučaju neblagovremenog izmirenja obaveza po administrativnoj zabrani, putnik se obavezuje da sam izmiri dugovanje. Čekovi ili overena administrativna zabrana se dostavljaju najkasnije 30 dana pre početka korišćenja aranžmana.
 • 3 mesečne rate kreditom karticom Banca Intese, bez kamate, bez uvećanja. Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 30 dana pre početka aranžmana (moguće samo u poslovnicama organizatora)

HOTEL PALISAD **** ZLATIBOR

Dvokrevetna standard soba -,osnovni tip smestajne jedinice u hotelu. Prostire se na 23 m² i sadrži: wi-fi internet, TV, fen, telefon, mini-bar, sef, kupatilo sa tuš kabinom, dečiji krevetac na zahtev.
Dvokrevetna superior soba - prostire se na 33 m² i sadrži: wi-fi Internet, TV, fen, telefon, mini-bar, sef, aparat za kafu, kupatilo sa tuš kabinom i kadom, mogućnost trećeg kreveta i kreveca za decu, odvojena zona za sedenje.
Dvokrevetna lux soba - prostire se na 40 m² i sadrži: wi-fi Internet, TV, fen, telefon, mini-bar, sef, fen, aparat za kafu. Kupatilo sa izlazom na terasu: tuš kabina i kada, zaseban toalet.
Apartman - prostire se na 47 m² i sadrži: dve spavaće sobe, dnevni boravak, kupatilo sa kadom, mogućnost kreveca za decu, wi fi internet,TV, telefon, mini-bar, sef, fen.ernim

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 10.06.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar