Array
Novogodišnja putovanja, Nova godina 2015

SOLUN – HOTEL MEDITERRANEAN PALACE

Polazak: 29. decembar 2014.
Povratak: 02. januar 2015.
5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1.dan NOVI SAD - BEOGRAD – NIŠ – VRANJE. . .
Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 18,30h. Polazak iz Beograda sa parkinga ispred hotela «Crowne Plaza» u 20,30h. Vožnja autoputem ka Nišu sa usputnim zadržavanjima radi preuzimanja pitnika iz drugih gradova. Polazak iz Niša u 23,59h (ponoć) sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Direktna noćna vožnja sa usputnim pauzama na graničnim prelazima i motelima.

2.dan S O L U N
Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Ladadiki, Gradska luka, Bela kula, Makedonsko Pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia... Smeštaj u odabrani hotel u Solunu - posle 14.00h. Putnici koji ne koriste usluge hotela u Solunu nastavljaju putovanje Agia Triadu i Paraliju. Slobodno vreme za individualni program. Noćenje.

3.dan S O L U N (Meteori)
Doručak. Slobodan dan za individualni program i šoping. Doček nove godine po individualnom izboru putnika. Noćenje. Fakultativno: celodnevni izlet do Meteora – poseta Manastiru "Varlaam" i Crkvi „Agia Paraskevi“ („Sveta Petka“) u klancu Tembi (u povratku). Fakultativno: Doček nove godine u hotelu „HOLIDAY INN“ ili hotelu "CAPSIS" - uplata samo u agenciji uz prijavu za aranžman.

4.dan S O L U N
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje.

5.dan SOLUN – NIŠ – BEOGRAD - NOVI SAD
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak iz Agia Triade za Solun u 10.00h. Polazak iz Paralije za Solun u 12.00h. Kompletiranje grupe i polazak za Srbiju iz Soluna u 14.00h. Direktna vožnja sa pauzama. Dolazak na mesto polaska: u Niš u večernjim, u Beograd u kasnim večernjim, u Novi Sad u ranim jutarnjim satima narednog dana. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA (po osobi - izraženo u €):

HOTEL
Kat.
Usluge u hotelu
Soptveni prevoz *
Niš**
Beograd***
Novi Sad
Dodatno noćenje
MEDITERRANEAN PALACE
5*
3 HB (jedna GALA večera)
250
270
285
295
75

* sopstveni prevoz, cenom su obuhvaćenje samo hotelske usluge
** cena sa polaskom iz Niša i usputnih mesta južnije
*** cena sa polaskom iz Beograda i sa autoputa Niš-Beograd

Na navedene cene odobravamo i dodatni
POPUST ZA RANE REZERVACIJE 5% za uplatu u celosti do 60 dana uoči polaska
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NARODNE BANKE SRBIJE za efektivu na dan uplate!

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C,audio,video...)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) u Solunu, u izabranom hotelu na bazi usluga koje pruža svaki hotel prema specifikaciji datoj u nastavku ovog programa (sastavni deo opisa hotela)
 • razgledanja prema programu
 • troškovi organizacije
 • troškovi licenciranog pratioca grupe

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • medjunarodno zdravstveno osiguranje za EU
 • fakultativno (za goste BB baza i iz hotela "Park"): DOČEK NOVE GODINE u hotelu “Holiday Inn”-40€ po osobi, u hotelu "Capsis"-50€ po osobi
 • fakultativno: izlet autobusom – Meteori (sa ulaznicom): 35€, min. 30 osoba
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski): “Mediterranean Palace” - 170€
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (na cenu polaska iz Niša) 20,-€ dinarski, min. 20 putnika)

SMEŠTAJ:
HOTEL “MEDITERRANEAN PALACE” (5*)
Luksuz koji pružaju pet zvezdica! Raspolaže sa 118 soba i apartmana. Zatvoren bazen se podrazumeva (besplatno korišćenje), tu je ekskluzivni restoran, barovi, sauna, fitnes-centar (besplatno korišćenje), 8 konferencijskih sala, podzemni parking (plaća se), sprat za nepušače, specijalne pušačke zone, prateće usluge... Sobe sa balkonom i prelepim pogledom na more – zaliv Termaikos, TWC (telefon, fen...), satelitskom i lokalnom TV, sefom, telefonom, besplatnim WiFi... Hotel sa nalazi u srcu grada, u boemskom delu “Ladadika”, na početku tri glavne ulice Soluna – Egnacije (200 m od hotela), Tsimitski i promenade – šetališta Niki (obe počinju upravo od hotela). Idealna lokacija za upoznavanje sa gradom.

 • USLUGE (uračunato u cenu): * 30.12. 2014. - VEČERA (posluženje 3 ganga)
  * 31.12. 2014. - DORUČAK (švedski sto) + SVEČANA NOVOGODIŠNJA VEČERA (bez pića)
  * 01.01. 2015. - DORUČAK (švedski sto) + RUČAK (švedski sto)
  * 02.01. 2015. - DORUČAK (švedski sto)
 • Deca: 1 dete do 6 godina u pratnji 2 odrasle osobe (1/2 soba) – 75% popusta
  1 dete od 6 do 12 godina u pratnji 2 odresle osobe (1/3 soba) – 50% popusta
  2 deteta do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe (1/3 soba) – plaćaju kao 1 odrasla osoba

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA: u dinarima (protivvrednost po prodajnom kursu NBS za devize na dan uplate)

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 mesečnih rata po završetku putovanja sa uvećanim iznosom 1% po mesecu odloženog plaćanja i to:
  - Čekovima građana sa upisanim datumima dospeća za sve neprispele rate, deponuju se minimum 15 dana pre početka korišćenja aranžmana.
  - Administrativnom zabranom (po sklapanju ugovora sa radnom organizacijom ili sindikatom).
 • Platnim karticama.
 • ODLOŽENO NA 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE, kreditnim karticama Banca Intesa (faktoring). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacje ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14,00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09,00 h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:
Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami informisati se kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija “EUROTURS NIŠ”, licenca OTP br. 400/10. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Niš, 06.09.2014.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar