Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019-2020

RIM – NOVA GODINA 2020

NOVA GODINA U RIMU
Četvorodnevni aranžman avionom
AERODROMSKE TAKSE I PRTLJAG DO 23 kg UKLJUČENI U CENU

Polazak: 31.12.2019.
povratak: 03.01.2020.

1. dan Niš (INI) – Rim (FCO)
Okupljanje učesnika putovanja na aerodoromu Konstantin Veliki u Nišu kod glavnog ulaza u 05,50 h. Poletanje aviona AirSerbia u 06,20 h na JU 1536. Sletanje na aerodrom Fjumićino - Rim u 08,10 h. Panoramsko razgledanje grada: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, tvrđava Svetog Anđela, Via Veneto, Vila Borgeze, „Bocca della Verita“... Transfer do hotela, Smeštaj od 14,00 h. Slobodno vreme. D oček Nove godine na otvorenom. Individualni odlazak u centar grada i povratak u hotel. Noćenje.

2. i 3. dan R I M
Doručak. Slobodno za individualna razgledanja Rima. Noćenje. Fakultativa - Obilazak Vatikana sa lokalnim vodičem: Vatikanski muzeji, Sikstinska kapela i bazilika Sv. Petra. Slobodno. Individualni povratak u hotel. *Ova fakultativna poseta planirana je za 02.01.'20. prvi radni dan Vatikanskih muzeja u novoj godini, rezervacija i uplata, neophodni su, zbog blagovremene rezervacije termina ulaska, prilikom prijavljivanja za aranžman!

4. dan Rim (FCO) – Niš (INI)
Doručak. Napuštanje soba do 10,00 h. Slobodno do 16,30 h. Transfer iz hotela do aerodroma u 16,45 h. Poletanje aviona AirSerbia u 19,55 h na JU 1537. Sletanje na niški aerodorm Konstantin Veliki u 21,30 h. Prestanak aranžmanskih usluga. Fakultativa - U jutarnjim satima, nakon doručka, poludnevni izlet do obližnjeg Tivolija, obilazak Vile d'Este u pratnji lokalnog vodiča. Rezervacija i uplata, neophodni su kod prijavljivanja za aranžman! Povratak u Rim, centar grada. Slobodno. Individualni povratak u hotel.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:

SMEŠTAJ TERMIN
449,00 EUR
Hoteli tipa Regio 3* centralna zona
Rim - Termini
od 31.12.'19. do 03.01.'20.

ODLOŽENO PLAĆANJE U 6 MESEČNIH RATA
U DINARIMA PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

CENA OBUHVATA:

 • Aviokartu na relaciji Niš – Rim – Niš,
 • aerodromske takse u Nišu i Rimu,
 • 1 komad prtljaga do 23 kg + 1 komad ličnog prtljaga do 8 kg težine po putniku,
 • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni) u hotelu tipa Noto sa 3* centralna zona Rim - Termini, na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak kontinentalni, posluživanje set meni.
 • Transfer na realciji aerodrom Fjumićino – hotel – aerodrom Fjumićino.
 • Panoramsko razgledanje Rima sa lokalnim vodičem.
 • Asistenciju pratioca grupe sve vreme putovanja.
 • Troškove organizacije

CENA NE OBUHVATA:

 • Boravišnu taksu za Rim u oznosu od 4 EUR po osobi i noći za hotele sa 3 zvezdice, plaćanje individualno na recepciji hotela prilikom dolaska.
 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • individualne, vanprogramske, troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u objektima smeštaja i ishrane, na lokalitetima...
 • fakultativne sadržaje programa,
 • doplatu za jednokrevetnu sobu u iznosu 100 EUR po osobi za 3 noći. Broj jednokrevetnih soba je ograničen, rezervacija na upit. Obavezna uplata pre polaska na put!

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 20 putnika):

 • Vatikan. Cena 45 EUR, Minimum 20 – maksimum 35 osoba po ulasku. Cena obuhvata: rezervaciju i ulaznicu za Vatikanske muzeje, Sikstinsku kapelu, prijemnik i slušalice za slušanje izlaganja LOKALNOG VODIČA, troškove organizacije. Odlazak i povratak su individualni, javnim gradskim prevozom. Cena ne obuhvata prevozne karte javnog prevoza do Vatikana i nazad. Vreme i mesto okupljanja zainteresovanih biće saopšteno na destinaciji u zavisnosti od dobijenog termina za obilazak muzeja. Obavezna je rezervacija uz uplatu, prilikom prijavljivanja za aranžman.
 • Tivoli i Vila d'Este. Cena 55 EUR po osobi. Minimum 25 osoba. Cena obuhvata: autobuski prevoz na relaciji hotel – Tivoli – Rim centar (Piazza Venezia), LOKALNOG VODIČA, rezervaciju i ulaznicu za Vilu d'Este (vila i park), troškove organizacije. Obavezna je rezervacija uz uplatu, prilikom prijavljivanja za aranžman.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE I UPLATA ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNI SU PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel Regio 3* Rim zona Termini: Via Volturno 22, 00185 Roma; +39.06.489.30.017
Hotel Regio deo je hotelskog lanca Raeli. Okružen je rimskim i etničkim restoranima i smešten na 5 minuta hoda od Stanice Termini. Hotel u ponudi ima udoban salon i klimatizovane sobe sa LCD TV-om. Sobe u hotelu Regio tradicionalno su uređene. Svaka soba ima sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i toaletnim priborom. Doručak na bazi švedskog stola služi se svakoga dana u trpezariji u prizemlju. Trg Republike udaljen je 500 metara od hotela. Koloseum se nalazi na samo 2 stanice vožnje metroom na liniji B. Destinacija Stanica Termini je odličan izbor za putnike koje zanimaju arhitektura, rimske građevine i istorijski lokaliteti.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

04.11.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar