Array
Novogodišnja putovanja, Nova godina 2021

ISTANBUL – HOTEL SIM

ISTANBUL – HOTEL SIM
NOVA GODINA 2021

6 dana, autobusom, na bazi minimum 50 putnika

1. dan 30.12. NOVI SAD - BEOGRAD – NIŠ ...
Polazak iz Novog Sada u 11,30 h sa parkinga kod lokomotive, iz Beograda u 13,00 h sa autobuskog terminala Lasta, iz Niša sa parkinga kod pumpe Lukoil tržni centar TEMPO 17,00h. Direktna, noćna vožnja pored Sofije, Svilengrada i Jedrena. Usputna zadržavanja po potrebi i na graničnim prelazima.

2. dan 31.12. ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za šetnju i individualna razgledanja. Individualni doček Nove godine. Noćenje.

3. dan 01.01 ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske. Panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lokalnog vodiča: Valensov akvadukt, Galata most i kula,Taksim,Dolmabahče saraj, Ortakoy... Fakultativno: Vožnja brodom po Bosforu u pratnji lokalnog vodiča.; poseta Vaseljenskoj Patrijaršiji.

4. dan 02.01 ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske Istanbula.Predlažemo posetu džamiji Sulemaniji i egipatskoj pijaci. Fakultativno: poseta Devojačkoj kuli ( azijski deo Istanbula) u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.

5. dan 03.01. ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: poseta Topkapi palati i Yerabatn cisterni i u pratnji lokalnog vodiča. Slobodan dan za individualne obilaske Istanbula. Polazak za Niš u popodnevnim časovima. Vožnja pored Jedrena, Svilengrada, Plovdiva i Sofije sa usputnim pauzama po potrebi i na graničnim prelazima.

6. dan 04.01. ...NIŠ - BEOGRAD - NOVI SAD
Dolazak u Niš u jutarnjim časovima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENE ARANŽMANA:

Polazak Povratak Usluga Hotel Iz Novog Sada Iz Beograda i sa
autoputa Bgd-Niš
Iz Niša
redovna
Specijalna
ponuda
redovna
Specijalna
ponuda
redovna
Specijalna
ponuda
30.12. '20. 04.01.'21. 3 BB Sim 3* 130 120 125 105 115 95

SPECIJALNA PONUDA važi za uplatu u celosti, do popune određenog broja soba u hotelu, broj mesta je ograničen (max 20 osoba).

Za aranžman je moguće koristiti i Potvrdu o zamenskom putovanju, pri čemu se za rezervacije do 21 dan pre puta primenjuju specijalne cene, a unutar ovog perioda redovne cene.

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u Istanbulu u starom delu grada u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 3 noćenja sa doručkom(posluženje) u hotelima sa 3/4* prema programu,
 • usluge lokalnog vod i č a u Istanbulu prema programu
 • razgledanja prema programu
 • troškovi organizacije i usluge pratioca puta

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osigranja,
 • Vožnja brodom po Bosforu i Poseta Vaseljenskoj Patrijaršiji ( cena 20€ min 30 pax)
 • Poseta Yerabatan Cisterni i Topkapi palati u pratnji lokalnog vodiča ( cena 40 € min 30 pax)
 • Poseta Devojačkoj kuli u pratnji lokalnog vodiča (cena 15€ min 30 pax)
 • doplata za jednokrevetnu sobu 60€ (3*), 70 € (4*)
 • individualne posete, ulaznice za individualna razgledanja, karte za gradski prevoz
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (20,-€ dinarski, min. 20 putnika)

VAŽNA NAPOMENA U VEZI PUTNIH ISPRAVA:
ZA ULAZAK U TURSKU PASOŠI MORAJU DA VAŽE JOŠ 6 MESECI PO POVRATKU )
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO IZMENE PROGRAMA PO DANIMA U ZAVISNOSTI OD RADA MUZEJA

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel Sim 3*
Nalazi se u evropskom delu grada – Aksaray.Udaljen je cca 30 minuta hoda od centralnih gradskih znamenitosti: Aja Sofija,Top Kapi, Plava džamija,Kapali čaršija, cca 400 m od tramvajske stanice Aksaray. Poseduje recepciju , restoran,loby bar. U sobama TWC,TV,klima uređaje telefon...

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO NA 6 RATA, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa, kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost nekih od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA.

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca 12/2020 kategorija A40
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

KEPP 231/2020
Niš, 27.10.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar