Array
Krstarenje 2020

KRSTARENJE VOLGOM 2020 SAMARA – VOLGOGRAD – ASTRAHAN

KRSTARENJE VOLGOM 2020
SAMARA – VOLGOGRAD - ASTRAHAN
Krstarenje Volgom do Kaspijskog jezera
Polazak:
20.07 - 27.07.2020.
8 dana / 7 noćenja
Brod: FJODOR DOSTOJEVSKI

1.dan (19.07) 20.07 BEOGRAD - SAMARA
Sastanak grupe na aerodromu Beograd 19.07 u 22:45 časova, dva sata pre poletanja. Let avio kompanije Aeroflot za Moskvu 20.07 u 00:45 časova (let SU 2093). Dolazak na moskovski aerodrom i presedanje na let za Samaru. Dolazak u Samaru u 09:10 časova po lokalnom vremenu. Dolazak u Samaru, jedan od 15 milionskih gradova Rusije, sa najdužim rečnim tokom. Jedno od značajnihij znamenja Samare je muzej kosmonautike Samokosmička, ispred kojeg se nalazi prava raketa Sojuz, visoka 151 metar. Panoramsko razgledanje grada autobusom, sa posetom muzeju “Bunker Staljina” i degustacijom piva u pivari “Žiguljovskoje”. Isplovljavanje u 18:00 časova. Večera. Noćenje.

2.dan 21.07 USOVKA (11:30 – 13:00)
Doručak. Slobodno vreme na brodu. Ručak. Dolazak u Usovku nezagađenu prirodnu oazu, selo u Saratovskoj Oblasti, koje se nalazi na ušću reke Tereške u Volgu. Zaustavljanje na obali. Mogućnost rekreacije i relaksacije. Šetnja u prirodi. Ručak. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.

3.dan 22.07 VOLGOGRAD (10:00 – 13:00)
Doručak. Slobodno vreme na brodu. Dolazak u Volgograd, treći grad po površini u Rusiji. Bivši Caricin, od 1925. do 1961. nosi naziv Staljingrad, a zahvaljujući Staljingradskoj bici, jednoj od najznačajnijih u Drugom svetskom ratu, dobija, sa još 12 gradova na području bivše SSSR, status „grada-heroja“. Panoramsko razgledanje grada autobusom, sa posetom Memorijalnom centru Staljingradske bitke. Ručak. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.

4.dan 23.07 ASTRAHAN (10:00 – 20:00)
Doručak. Slobodno vreme na brodu. Dolazak u Astrahan, glavni grad Astrahanske Oblasti, grad sa preko pola miliona stanovnika, blizu ušća reke Volge u Kaspijsko Jezero. Panoramsko razgledanje grada autobusom, obilazak astrahanskog Kremlja, riblje pijace I drugih gradskih znamenja. Ručak. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.

5.dan 24.07 NIKOLJSKOJE (11:00 – 15:00)
Doručak. Slobodno vreme na brodu. Dolazak u Nikoljskoje, selo osnovano po nalogu Petra Velikog, a nazvano po Svetom Nikoli, čiju su ikonu doseljenici u selo donesli sa sobom. Isplovljavanje. Ručak. Slobodno vreme na brodu. Večera. Noćenje.

6.dan 25.07 VOLGOGRAD (08:00 – 13:00)
Doručak. Slobodno vreme na brodu, ili u gradu. Ručak. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.

7.dan 26.07 SARATOV (08:00 – 12:00)
Doručak. Dolazak u Saratov, jedan od najvažnijih lućkih gradova Volge. Na mestu današnjeg Saratova, još u 13. Veku nalazio se grad “Zlatne Horde”, Mongolske države u Istočnoj Evropi I Zapadnom Sibiru. Za vreme SSSR, do 1991. godine, grad je bio zatvoren za strance. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Ulica Kosmonauta, Muzejski Trg, park Lipki, Crkvu Svete Trojice i druge znamenitosti. Poseta muzeju harmonike. Slobodno vreme na brodu. Ručak. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.

8.dan 27.08 SAMARA – BEOGRAD
Doručak. Uplovljavanje u Samaru. Transfer do aerodroma, let za Moskvu u 17:25 časova po lokalnom vremenu (let SU1213). Sletanje u Moskvu u 18:25 časova po lokalnom vremenu. Let za Beograd u 20:15 časova po lokalnom vremenu (let SU2092). Dolazak u Beograd u 22:20 časova po lokalnom vremenu. Kraj usluge.

CENA ARANŽMANA - po osobi u dvokrevetnoj kabini (odvojeni ležajevi):

Cena u EUR 20.07.-27.07.
IV paluba 1.349

Jednokrevetne kabine isključivo na upit.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Avioprevoz (ekonomska klasa) na relaciji Beograd-St. Peterburg / Moskva-Beograd;
 • Troškove avio-taksi (podložno je promeni);
 • Obroke prema programu (doručak-švedski sto, ručak, večera-meni);
 • Prtljag - besplatno 23kg (1 komad);
 • Smeštaj u odgovarajućim kabinama;
 • Transfere prema programu;
 • Razgledanje grada;
 • Usluge lokalnog vodiča i pratioca.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Bakšiš za posadu broda;
 • Putno zdravstveno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarima, u protivvrednosti po srednjem kursu za devize Narodne banke Srbije na dan uplate

 • Gotovinski ili platnim karticama
 • 40% akontacije prilikom rezervacije, ostatak do 21 dan pre putovanja;

Uslovi otkaza: Organizator, u slučaju otkaza, zadržava:

 • 5%, odnosno najmanje 60,00 EUR do 91 dana pre početka putovanja,
 • 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
 • 30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
 • 50%od 28 do 22 dana pre početka putovanja,
 • 80% od 21 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 95% od 14 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100%od 5 dana do na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.

NAPOMENE:

 • Red vožnje i redosled poseta i izleta podložni su promenama usled više sile (vremenske neprilike, praznici i sl.) ili usled pomeranja od strane lokalnog brodskog agenta;
 • Prilikom prijave se obavezno dostavljaju podaci iz važećeg pasoša. Važnost pasoša je minimum 6 meseci nakon datuma izlaska iz Rusije;
 • Svi putnici su u obavezi da poštuju ograničenja u vezi sa iznošenjem deviza iz zemlje i da se pridržavaju zakonskih i carinskih propisa;
 • Koji brod od ponuđena dva će ploviti, biće poznato mesec dana pre polaska;
 • WI-FI je besplatan na Sun deck-u (poslednjoj palubi). Doplata za internet za sve vremen boravka na brodu je 20 EUR po jednom uredjaju. Kupovina i plaćanje kartice – na brodu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cena prevoza promeni cenu aranžmana, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih (minimum 30 putnika) otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Brod „FJODOR DOSTOJEVSKI“
Brod je sagrađen 1981. godine u tadašnjoj Istočnoj Nemačkoj. DImnenzije broda: dužina 125m, širina 16,7m. Ima četiri palube, opremljen je savremenom navigacionom tehnikom. Sve dvokrevetne kabine su spoljašnje. Površina dvokrevetnih kabina – oko 7.6m2. Brod ima: restoran, 2 bara, koncertnu salu, ambulantu, prodavnicu suvenira, sunčanu palubu. U kabini su: klima uređaj, kupatilo (tuš kabina), utičnica – 220V, plakar, frižider.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima. Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (putno zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora). OSIGURANJE MOŽETE PLAĆATI NA RATE PO DINAMICI IDENTIČNOJ DINAMICI PLAĆANJA ARANŽMANA Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016

•Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2019 od 24.01.2019.god., aneks broj 1 polise osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 24.01.2019. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 10.01.2020.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar