Array

VILE MATOVIĆ LOGOS – BANJA KATIĆI

BANJA KATIĆI
VILE MATOVIĆ LOGOS ***

Hotel "Matović Logos" *** nalazi se u vazdušnoj banji Katići na obroncima planine Mučanj na 1.054 mnv, u opštini Ivanjica. Katići su 2000. godine proglašeni za vazdušnu banju, jer se na ovoj nadmorskoj visini mešaju svež planinski vazduh i čist morski vazduh koji se probija kroz planine i dolazi sa sredozemlja. Klimatski uslovi, izvanredan vazduh i sunce imaju blagotvorno dejstvo posebno na asmatične bolesnike, i one koji boluju od bronhija, povišenog krvnog pritiska, anemije, postraumatičnih stanja i stresa. Pored usluga koje nudi hotel (sauna, đakuzi, otvoreni bazen, sportski tereni) gosti mogu koristiti uređene “Staze zdravlja” koje vode na sve četiri strane sveta i posetiti vrh planine Mučanj – Jerinin grad i lekovitu Savinu vodu koja se nalazi u blizini Jerininog grada.
Hotel na raspolaganju ima komplatno opremljene dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne sobe i apartmane. Svaka soba ima TV, Wi-fi, kao i renovirana kupatila u kojima su ugrađene hidromasažne kabine. Sve smeštajne jedinice imaju centralno grejanje, tako da su savršene za porodičan odmor tokom cele godine.
Za sve one koji žele privatnost, na raspolaganju je i šest vila sa luksuznim apartmanima u okviru komleksa, koje su izgrađene od prirodnog drveta. U ovih šest vila nalazi se 11 veoma komfornih i luksuznih apartmana. Dve vile su potpuno privatne i sadrže samo po jedan apartman.
Pored udobnog smeštaja, hotel poseduje restoran tradicionalne kuhinje sa velikim izborom specijaliteta. Kompleks ima i Wellness centar za potpuno opuštanje sa saunom i masažnom kadom, a svim gostima na raspolaganju je i veliki izbor rekreativnih aktivnosti kao što su bilijar, pikado, sto za stoni tenis, otvoren bazen i terasa za sunčanje, drvene klupe i stolovi u besprekornom prirodnom ambijentu.

Cene su izražene po apartmanu/ po noći

Apartman Vila Cena po apartmanu / po noći
Oštrica (max 4 osobe) Vila Snežana 40 EUR
Šanac (max 4 osobe) 40 EUR
Vodice (max 4 osobe) 40 EUR
Milica (max 4 osobe) Vila Milica 50 EUR
Radmila (max 4 osobe) Vila Radmila 50 EUR
Češalj (max 4 osobe) Vila Mučanj 70 EUR
Lovački (max 6 osobe) 50 EUR
Kruška (max 4 osobe) Vila Kruška 50 EUR
Trešnja PR. (max 3 osobe) Vila Trešnja 30 EUR
Trešnja (max 4 osobe) 50 EUR

*Cene su izražene u eurima, plaćanje se vrši u dinarima (rsd) po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate

Aranžman obuhvata:

  • odabranu uslugu u hotelu / vili

Aranžman ne obuhvata:

  • boravišnu taksu u iznosu od 65,00 rsd po osobi dnevno, deca do 7 godina starosti ne plaćaju boravišnu taksu
  • osiguranje u iznosu od 15,00 rsd po osobi, po danu
  • dnevni odmor u svim vilama iznosi 3.000,00 rsd

Plaćanje:

  • Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun turističke agencije `Euroturs`.
  • Uplata 30% akontacije prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 14.07.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar