Array
Banje, Banjski odmor 2017, Banja Junakovic

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU – BANJA JUNAKOVIĆ

Banja Junaković je smeštena na obodu istoimene Park šume a 4,5 km je udaljena od Apatina. Njene vode potiču sa 700 m dubine i dostižu temperaturu od 50ºC. Po svom kvalitetu spadaju u isti red kao i one u Karlovim Varima, Harkanju i Lipiku. Počela je sa radom 1983. godine a raspolaže sa 270 ležajeva.
Medicinske terapije obuhvataju lečenje svih vrsta reumatizma, ortopedskih i neuroloških oboljenja, ginekoloških oboljenja kod žena i bračnog steriliteta.
Pored kompleksa otvorenih bazena, osmostazne kuglane, 4 teniska terena i terena za odbojku na pesku gostima su na raspolaganju i zatvoreni bazen, 2 finske saune i teretana, podvodna i ručna masaža (anti-celulit, relax, med i čokolada, refleksomasaža stopala, scrub marine spa tretman, holistička i ayurvedska masaža, arga terapija i limfna drenaža), što je obuhvaćeno povoljnim mini, dnevnim, vikend i sedmodnevnim paketima. Iz ponude izdvajamo: „gipsane bermude“, tretman tela algama i marokanski wellness program. Kroz Park šumu „Junaković“ vodi Staza zdravlja a biciklističkim stazama Banja je povezana sa obližnjim Apatinom i Prigrevicom (mogućnost iznajmljivanja bicikla).

Cenovnik važi od 05.05.2017.

Uslugu Soba BO dan PUN PANSION POLUPANSION NOĆENJE SA DORUČKOM
Blok A Blok B Blok A Blok B Blok A Blok B Blok A Blok B
1/1 soba 4550,00 5655,00 3380,00 4225,00 3120,00 3835,00 2600,00 3250,00
1/2 soba 3500,00 4350,00 2600,00 3250,00 2400,00 2950,00 2000,00 2500,00
Apartman 1/1 6500,00 / 5000,00 / 4615,00 / 4400,00 /
Apartman 1/2 5000,00 / 3850,00 / 3550,00 / 3400,00 /
Cene su prikazane po osobi po danu za izabranu uslugu u smeštajnu jedinicu, u dinarima.
BO dan - pun pansion, prvi i kontrolni lekarski pregled i do 5 terapija dnevno po mišljenju doktora.
Uračunato je korišćenje zatvorenog bazena sa geotermalnom vodom, u letnjem periodu kompleks otvorenih bazena sa skakaonicom, vodenim tokovima i masažerima.

Uslovi za decu:
Deca do 12 godina plaćaju:

  • 70% od cene smeštaja odraslog lica ukoliko koriste sopstveni ležaj
  • 50% od cene hotelskog smeštaja odraslog lica ukoliko ne koriste sopstveni ležaj.
Deca do 2 godine koja ne koriste sopstveni ležaj, ishranu i terapije oslobađaju se plaćanja usluga, osim osiguranja u iznosu od 5,00 rsd dnevno

Napomene i doplate:
Ukoliko je boravak kraći od 3 dana, cene BO dana, punog pansiona i polupansiona uvećavaju se 20%.
Za boravak od 21 dan i duže, na bazi BO dana i punog pansiona, za plaćanja u celosti odobrava se popust od 10 %.

U cenu nije uračunato:

  • Boravišna taksa - 90,00 rsd po osobi po danu
  • Osiguranje - 5,00 rsd po osobi po danu

Način i uslovi plaćanja:
Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije Euroturs Niš.
Uplata 30% akontacije. Ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.
Specijalna bolnica zadržava pravo promene cena.

MEDICINSKE INDIKACIJE
Bolesti koje se leče u Banji (po grupama):
1. REUMATSKA OBOLJENJA
Sve vrste reumatizma, degenerativni i zapaljivi reumatizam
2. ORTOPEDSKA OBOLJENJA
Deformacije kičmenog stuba i ekstremiteta, oboljenja kostiju i zglobova, stanja posle povreda kostiju i zglobova, postoperativna stanja kostiju i zglobova, lečenje sportskih povreda (operisanih i neoperisanih)
3. NEUROLOŠKA OBOLJENJA
Lečenje oboljenja perifernog i centralnog motornog neurona, kao i anomalija nervnog sistema
4. GINEKOLOŠKA OBOLJENJA
Postoperativna stanja, stanja posle upala, klimaks tegobe, sterilitet
Kontraindikacije:
Teška oboljenja srca
Izrazito povišen krvni pritisak
Maligna oboljenja sa metastazama
Akutna infektivna oboljenja

Smeštaj:
Banja Junaković raspolaže sa 131 dvokrevetnom sobom i četiri apartmana. Od toga, 71 soba i apartmani nalaze se u Bloku A a 60 soba u Bloku B. Sve sobe imaju kupatilo, terasu i telefon, a sobe u novom delu objekta (Blok B) imaju i TV. U kupatilima su kade a topla voda je lekovita termo-mineralna voda.
U sklopu objekta je i veliki restoran sa 450 sedišta, prostrani hol sa galerijom, prodavnica trgovinske robe i suvenira. U čitavom objektu gosti imaju mogućnost korišćenja bežičnog interneta.
Ishrana je kontinentalnog tipa, prilagođena podneblju na kojem se Banja nalazi (vojvođanska kuhinja i riblji specijaliteti). Gosti su anketirani, tj. sami biraju šta će da jedu sutra za ručak i večeru. Jedan od ponuđena tri obroka je uvek dijetalni. Restoran je kapaciteta 450 osoba (optimalno).
Vreme služenja obroka :
doručak od 7 do 9 časova
ručak od 12 do 14 časova
večera od 18 do 20 časova

SPORT I REKREACIJA - Otvoreni bazeni, odbojka na pesku, kuglana, tenis, stoni tenis, staza zdravlja, iznajmljivanje bicikala
Otvoreni bazeni
Gostima Banje Junaković na raspolaganju je kompleks otvorenih bazena sa vodenim toboganom, skakaonicom i masažerima.
Olimpijski bazen – temperatura vode oko 22°C
Terapijski bazen sa mostićem – geotermalna voda temperature oko 32°C
Dečiji bazen, okrugli – geotermalna voda temperature oko 32°C
Bazen sa 5-metarskom skakaonicom – temperatura vode oko 22°C
Bazen sa pečurkom i vodenim toboganom, u 3 nivoa – temperatura vode oko 22°C
Otvoreni bazeni sa geotermalnom vodom u funkciji su od 1. maja do kraja septembra meseca.
U sklopu otvorenih bazena nalazi se i teren za odbojku na pesku.
WELLNESS Centar – Masaže, finsko kupatilo...

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka do 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Niš, 05.05.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Slični aranžmani

Vaš komentar