Array

SPECIJALNA BOLNICA SOKOBANJA – SOKOBANJA

Sokobanja je jedno od najposećenijih mesta u Srbiji. Smeštena je u sokobanjskoj kotlini na 400 m. nadmorske visine. Kroz Sokobanju protiče reka Moravica. Severno od Sokobanje nalazi se planina Rtanj (1655m), a južno Ozren (1174m), i Devica (1187m), koje su bogate šumom i lekovitim travama. Kao prirodno lečilište poznata je još od doba Rimljana, a prvi pisani podaci o njenoj lekovitosti datiraju iz 1413 god. Konstantin Filozof, 1658 god. Hadži Kalfa, 1663 god. Elvija Celebija, 1737 god. Grof Smetans, a pišu i Vuk Karadžić i Felix Kanić.
Umirujuće dejstvo kontinentalne klime, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, odsustvo aero zagađenja, malo magle i vetrovitih dana uz povoljan atmosferski pritisak i umerene padavine, prisustvo specifičnih elemenata u vazduhu i oligomineralnim vodama (temperature od 28C do 45C koje se koriste za kupanje i inhalacije, uslovi su da Sokobanja predstavlja idealno mesto za banjsko - klimatski tretman različitih bolesti i stanja. Zbog toga je specijalna bolnica "SOKOBANJA" izgrađena baš na ovom mestu.

Cenovnici od 24.04.2017. - BO dan

SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
STANDARDNA SOBA KOMFORT SOBA
Apartman 1/1 4.350,00 - 4.350,00 4.350,00
Apartman 1/2 3.900,00 - 3.900,00 3.900,00
Apartman 1/3 3.450,00 - 3.450,00 3.450,00
Apartman 1/4 3.050,00 - 3.050,00 3.050,00
Jednokrevetna soba 1/1 3.250,00 - - 3.250,00
Dvokrevetna soba 1/2 2.900,00 - 2.900,00 2.900,00
Trokrevetna soba 1/3 2.200,00 2.200,00 2.700,00 2.200,00
Četvorokrevetna soba 1/4 2.100,00 - - -
Cene prikazane u dinarima po osobi po danu

Bolesnički dan podrazumeva:

 • Smeštaj u odgovarajućoj sobi, ishranu, dijetalnu ishranu (po preporuci lekara)
 • Pregled lekara specijaliste, ekg, spirometriju, inhalaciju, drenažu bronhija
 • Edukaciju bolesnika, kupanje u bazenu, kupanje u amamu, fitness program
Cene bolesničkog dana su oslobodjene poreza na dodatu vrednost na osnovu čl.25. stav 2. tačka 7. zakona o pdv.

U cene bo dana nije uračunato (naplaćuje se posebno):

 • Boravišna taksa (trenutno iznosi 70,00 dinara po osobi dnevno)
 • Osiguranje (trenutno iznosi 4 dinara po osobi dnevno)

Pansion

SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
STANDARDNA SOBA KOMFORT SOBA
Apartman 1/1 4.300,00 - 3.950,00 3.950,00
Apartman 1/2 3.700,00 - 3.700,00 3.700,00
Apartman 1/3 3.250,00 - 3.250,00 3.250,00
Apartman 1/4 2.800,00 - 2.800,00 2.800,00
Jednokrevetna soba 1/1 3.050,00 - - -
Dvokrevetna soba 1/2 2.700,00 - 2.700,00 2.700,00
Trokrevetna soba 1/3 2.050,00 1.900,00 2.500,00 1.900,00
Četvorokrevetna soba 1/4 1.900,00 1.900,00 - -
Cene prikazane u dinarima po osobi po danu

Pansion podrazumeva:

 • Smeštaj u odgovarajućoj sobi i ishranu (3 obroka).
 • U cene pansiona je uračunat pdv
 • Sve ostale usluge po želji pacijenta naplaćuju se po važećem cenovniku.

U cene pansiona nije uračunato (naplaćuje se posebno):

 • Boravišna taksa (trenutno iznosi 70,00 dinara po osobi dnevno)
 • Osiguranje (trenutno iznosi 4 dinara po osobi dnevno)

Prenoćište sa doručkom

SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
STANDARDNA SOBA KOMFORT SOBA
Apartman 1/1 3.700,00 - 3.400,00 3.400,00
Apartman 1/2 3.200,00 - 3.200,00 3.200,00
Apartman 1/3 2.850,00 - 2.850,00 2.850,00
Apartman 1/4 2.450,00 - 2.450,00 2.450,00
Jednokrevetna soba 1/1 2.600,00 - - -
Dvokrevetna soba 1/2 2.300,00 - 2.300,00 2.000,00
Trokrevetna soba 1/3 1.700,00 1.600,00 2.100,00 1.600,00
Četvorokrevetna soba 1/4 1.600,00 1.600,00 - -

Prenoćište po osobi

SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
STANDARDNA SOBA KOMFORT SOBA
Apartman 1/1 3.500,00 - 3.200,00 3.200,00
Apartman 1/2 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00
Apartman 1/3 2.700,00 - 2.700,00 2.700,00
Apartman 1/4 2.350,00 - 2.350,00 2.350,00
Jednokrevetna soba 1/1 2.400,00 - - -
Dvokrevetna soba 1/2 2.100,00 - 2.100,00 1.800,00
Trokrevetna soba 1/3 1.500,00 1.400,00 1.900,00 1.400,00
Četvorokrevetna soba 1/4 1.400,00 1.400,00 - -

Smeštaj tri i više dana po osobi

SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
STANDARDNA SOBA KOMFORT SOBA
Apartman 1/1 2.975,00 - 2.670,00 2.670,00
Apartman 1/2 2.470,00 - 2.470,00 2.470,00
Apartman 1/3 2.300,00 - 2.300,00 2.300,00
Apartman 1/4 1.990,00 - 1.900,00 1.990,00
Jednokrevetna soba 1/1 1.870,00 - - -
Dvokrevetna soba 1/2 1.570,00 - - -
Cene prikazane u dinarima po osobi po danu

U cenu prenoćišta nije uračunato (naplaćuje se posebno):
Boravišna taksa (trenutno iznosi 70,00 dinara)
Osiguranje (trenutno iznosi 4 dinara)
U cene je uračunat pdv.

Način i uslovi plaćanja * Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije Euroturs.
* Uplata akontacije 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Specijalna bolnica zadržava pravo promene cena.

Otkaz rezervacije:
Gost je dužan da odmah obavesti agenciju Euroturs Niš o otkazu u pisanoj formi i da snosi troškove prema navedenim rokovima:

 • 10% - ako se boravak otkaže do 30 dana pre ugovorenog datuma dolaska,
 • 20% - ako se smeštaj otkaže od 29 do 20 dana pre ugovorenog datuma dolaska,
 • 40% - ako se smeštaj otkaže od 19 do 15 dana pre ugovorenog datuma dolaska,
 • 80% - ako se smeštaj otkaže od 14 do 10 dana pre ugovorenog datuma dolaska,
 • 90% - ako se smeštaj otkaže od 9 do 6 dana pre ugovorenog datuma dolaska,
 • 100% - ako se otkaže od 5 dana pre ugovorenog datuma dolaska do samog početka boravka ili u toku boravka.

Indikacije

 • Hronična opstruktivna bolest pluća-HOBP
 • Astma
 • Hronična respiracijska insuficijencija
 • Alergijska i inflamatorna oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitisi, sinuzitisi)
 • Pneumonije i ostale infekcije pluća
 • Bronhiektazije
 • Akutna stanja iz oblasti respiratorne medicine ( plućna embolija, akutna respiracijska insuficijencija, hemoptizije,itd.)
 • Oboljenja plućne maramice (pleuralni izlivi, empijem pleure, pneumotoraks)
 • Sarkoidoza
 • Plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticijuma
 • Hipoventilacioni sindromi i "sleep apnea" sindrom
 • Akutna i hronična kardiološka oboljenja (AIM, koronarna bolest, hipertenzivne krize, poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatije, srčana insuficijencija)
 • Lokomotorna i koštano-zglobna oboljenja i postraumatska stanja

Dijagnostika i terapije
Plućne dijagnostičke i terapijske procedure:

 • kompletna biohemijsko-hematološka i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja
 • kožni testovi na inhalacione alergene
 • pulsna oksimetrija
 • spirometrija sa bronhodilatatornim testom
 • telesna pletizmografija
 • koeficijent difuzije i transfer faktor za CO
 • ergospirometrija
 • gasne analize arterijske krvi i acidobazni status
 • neinvazivna mehanička ventilacija
 • kompletna RTG i UZ dijagnostika: RTG pluća i srca, ultrazvuk plućne maramice, ultrazvuk gornjeg abdomena i male karlice, ultrazvuk mekih tkiva (dojka, štitna žlezda, testisi itd), dopler krvnih sudova
 • šestominutni test hodom
 • bronhoskopija, sa svim tehnikama za dijagnostiku centralnih i perifernih promena u plućima i medijastinumu
 • pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske)
 • pleurodeza i palijativno zbrinjavanje recidivirajućih pleuralnih izliva ekstrapulmonalnih malignoma (dojka)
 • torakalna drenaža empijema pleure i pneumotoraksa
 • perkutana iglena biopsija pleure
 • perkutana iglena biopsija perifernih lezija pluća

Kardiološka dijagnostika:

 • EKG
 • test opterećenja (Tredmil)
 • holter EKG
 • holter arterijskog pritiska
 • EHO srca

Respiratorna fizikalna terapija i rehabilitacija i rehabilitacija koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja odraslih i dece:

 • inhalaciona (aerosol) terapija, prirodna i aparaturna, sa i bez dodatka lekova (bronhodilatatori, sekretolitici)
 • trening respiratorne muskulature (dirigovana ventilacija, vežbe produženog ekspirijuma, vežbe dijafragmalnog disanja)
 • položajna drenaža, uz manuelnu ili aparaturnu vibromasažu grudnog koša
 • kondicione vežbe
 • individualni i kolektivni zdravstveno-vaspitni rad (škola odvikavanja od pušenja cigareta, edukacija o pravilnoj upotrebi pumpica, inhalatora i kiseoničnih koncentratora, edukacija obolelih o promeni životnih navika i higijensko-dijetetskom režimu itd)
 • kineziterapija
 • elektroterapija
 • magnetoterapija
 • terapija ultrazvukom
 • laseroterapija
 • hidroterapija
 • hidrokineziterapija
 • shockwave terapija
 • peloidoterapija
 • termoterapija (parafin)
 • fototerapija (bioptron lampa, infra-ruž)

SMEŠTAJ:
Kapacitet bolnice je 530 ležajeva raspoređenih u pet objekata (deca su odvojena od odraslih), Novi Zavod, Stari Zavod – Sokograd, Vila Bota, Mala Bota, Vila Dalmacija.
Smeštaj je u: apartmanima, jednokrevetni, dvo i višekrevetnim sobama. Sve sobe: kupatilo, terasa, televizor, telefon...
Ishrana je u sali za ručavanje ili u sobi za teže bolesnike, a prilagođena je vrsti bolesti i posebnim potrebama individue-klasično posluženje
Wellness program
Odličan način da povratite svoju snagu u otklonite posledice hroničnog stresa i umora. Čine ga:

 • kupanje u autentičnom turskom kupatilu "Amam"-u (u muškom ili ženskom bazenu, ili pak u originalnoj kadi u kojoj je svojevremeno uživao Knjz Miloš)
 • finska sauna
 • biserna kupka
 • hidromasaža
 • manuelna masaža
 • bazen
 • šetnja na svežem vazduhu bogatom ozonom, "Stazom zdravlja.
Cene po cenovniku Specijalne bolnice Sokobanja.
Moderni fitness kabinet pruža vam mogućnost bavljenja fizičkom aktivnošću pod kontrolom medicinskog osoblja po individualno skrojenom programu.
Za predah i osveženje, tu je i Vita-bar i sklopu fitness kabineta.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Niš, 24.04.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Slični aranžmani

Vaš komentar