Array
Banje, Banjski odmor 2017, Selters banja

INSTITUT ZA REHABILITACIJU – SELTERS BANJA

SELTERS BANJA
INSTITUT ZA REHABILITACIJU

Selters banja je pretvorena u moderno lečilište sa specijalizovanim stručnim kadrom, savremenim dijagnostičkim kabinetom i opremom. Banja raspolaže kabinetima za elektrodijagnostiku, laboratoriju i rendgen dijagnostiku, osteodenzitometriju i ima visoko specijalizovan kadar za lečenje neuroloških, ortopedsko-traumatoloških i reumatoloških pacijenata, kao i za dečiju rehabilitaciju.
Posebnu odliku Selters banji daje visoko mineralizovana termalna voda, koja spada u grupu homeotermi, temperature do 40 stepeni. Koristi se kao terapijsko sredstvo u svim hidro procedurama, inhalacijama, ali i za piće. Drugu specifičnost banji daje primena peloidne terapije, prilikom koje se ispoljava toplotno i mehaničko svojstvo na mestu primene, što daje izuzetne rezultate u prevenciji i lečenju mnogih bolesti. Peloid pronalazi svoju primenu i u kozmetičke svrhe. Smeštaj je jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba ima terasu, SAT TV, kupatilo, fružider, sef, wi-fi.
Wellness Centar sadži bazen zatvorenog tipa, bazen otvorenog tipa, saunu, slanu sobu, jakuzzi kadu, kade za podvodnu masažu, frizerko-kozmetički salon(pedikir, manikir, masaža stopala i druge usluge).Gostima je na raspolaganju korišćenje preko 10 različitih vrsta masaža (relaks, sportsko-terapeutske, anticelulit, ručne limfne drenaže, kraljevske,masaže eteričnim uljima i druge).

*Ponuda se zasniva na zdravstvenoj usluzi BO dan (bolesnički dan), koja obuhvata obavezan zdravstveni pregled, četiri osnovne terapije koje lekar određuje na osnovu pregleda.
**Cene su date u RSD po osobi dnevno

Tip smeštaja

Kategorija

Cena BO dana po osobi

Cene pansionskih usluga

Noćenje sa doručkom

Polupansion

Pun pansion

DVOKREVETNI APARTMAN SA TERASOM

1/2 APP/ T-I

4.900,00

3.420,00

3.620,00

3.920,00

DVOKREVETNI APARTMAN SA TERASOM KAO JEDNOKREVETNI

1/1 APP/ T-I

7.400,00

5.420,00

5.620,00

5.920,00

DVOKREVETNI APARTMAN BEZ TERASE

1/2 APP- I

4.500,00

3.100,00

3.300,00

3.600,00

DVOKREVETNI APARTMAN BEZ TERASE KAO JEDNOKREVETNI

1/1 APP- I

6.500,00

4.700,00

4.900,00

5.200,00

JEDNOKREVETNA SOBA SA FRANCUSKIM LEŽAJEM I TERASOM

1/1 F/T- I

5.000,00

3.500,00

3.700,00

4.000,00

JEDNOKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/1 T- I

4.500,00

3.100,00

3.300,00

3.600,00

JEDNOKREVETNA SOBA BEZ TERASE

1/1 - I

3.800,00

2.540,00

2.740,00

3.040,00

JEDNOKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/1 T- II

4.000,00

2.700,00

2.900,00

3.200,00

JEDNOKREVETNA SOBA BEZ TERASE (POGLED SPOLJA)

1/1 PS- II

3.700,00

2.460,00

2.660,00

2.960,00

JEDNOKREVETNA SOBA BEZ TERASE (POGLED UNUTRA)

1/1 PU- II

3.500,00

2.300,00

2.500,00

2.800,00

JEDNOKREVETNA SOBA BEZ TERASE NA IV I V SPRATU (KOS KROV)

1/1 POT- III

3.000,00

1.900,00

2.100,00

2.400,00

DVOKREVETNA SOBA SA FRANCUSKIM LEŽAJEM I TERASOM

1/2 FT- I

3.800,00

2.540,00

2.740,00

3.040,00

DVOKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/2 T- I

4.000,00

2.700,00

2.900,00

3.200,00

DVOKREVETNA SOBA BEZ TERASE

1/2 - I

3.600,00

2.380,00

2.580,00

2.880,00

DVOKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/2 T- II

3.400,00

2.220,00

2.420,00

2.720,00

DVOKREVETNA SOBA BEZ TERASE SA TUŠ KABINOM

1/2 - II

3.400,00

2.220,00

2.420,00

2.720,00

TROKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/3 T- I

3.200,00

2.060,00

2.260,00

2.560,00

TROKREVETNA SOBA BEZ TERASE

1/3 - I

3.000,00

1.900,00

2.100,00

2.400,00

PETOKREVETNA SOBA SA TERASOM

1/5 - I

2.800,00

1.740,00

1.940,00

2.240,00

Aranžman obuhvata:

  • smeštaj i željenu uslugu (ND, PP, PA)

Aranžman ne obuhvata:

  • boravišnu taksu u iznosu od 155,00 rsd dnevno i plaća se na recepciji hotela

Napomene:

  • cena korišćenja dvokrevetne sobe kao jednokrevetne uvećava se za 50%
  • cena pansiona do 3 dana uvećava se za 20%
  • deca do 10 godina plaćaju 70% od cene ako koriste poseban ležaj i dečiju porciju, 50% od cene kada koriste ležaj sa odraslom osobom i dečiju porciju

U periodu od 01.11.2017-01.04.2018 godine vazi vansezonski popust na postojeći cenovnik u iznosu od 10%.

Način i uslovi plaćanja:

  • Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun turističke agencije `Euroturs`.
  • Uplata 30% akontacije prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 08.12.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Slični aranžmani

Vaš komentar