10 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – Nica
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 12,00 h. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima duž auto puta radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Polazak iz Beograda u 15,00 h sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. *Polazak iz Novog Sada u 13,30 h sa parkinga kod lokomotive. Direktna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, i Italiju do Azurne obale. Usputna zadržavanja na graničnim prelazima i prema potrebi.

2. dan NICA – MONAKO – MONTE KARLO – Kosta Brava (Ljoret de Mar, Tosa del Mar, Pineda...)
Dolazak u Nicu u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje Nice, prestonice Azurne obale: Promenada Engleza, hotel Negresko (čuveni hotel, kulturna baština Francuske), Opera, trg Masena... Slobodno za individualno razgledanje Nice ili kupanje na Ničanskoj plaži. U 20,00 h odlazak do Monaka, šetnja do Palate prinčeva pored Okeanografskog instituta, Botaničke bašte Ranijea I i crkve Sv. Nikole... Vožnja pored Kondamina, stazom formule 1 do Monte Karla. Razgledanje Kazina, dela otvorenog za široku publiku (za ulaz neophodna je prikladna odeća i cipele). Oko ponoći, polazak za Kosta Bravu. Direktna, noćna vožnja, kroz Provansu, Langdok i Rusijon do Kosta Brave.

3. dan KOSTA BRAVA ~ LJORET DE MAR, TOSA DEL MAR, PINEDA...
Dolazak u Ljoret de Mar u popodnevnim satima. Smeštaj u izabranom hotelu. Slobodno za odmor i individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.

4. do 7. dan KOSTA BRAVA ~ LJORET DE MAR, TOSA DEL MAR, PINEDA...
Boravak u izabranom hotelu na bazi punih pansiona (doručak, ručak i večera). Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Fakultative:
1. BARSELONA, celodnevni izlet autobusdom. Panoramsko razgledanje Barselone u pratnji lokalnog vodiča: Sagrada Familia, Monžuik, Kolombov spomenik, Ramblas, Plasa Espanja, Paseo di Grasije, Avenija dijagonal pored stadiona Kamp nou... Povratak u Ljoret de Mar u večernjim satima (pre večere). Cena 20 EUR, minimum 30 osoba, poseta Magičnim fontanama 10 EUR, minimum 30 osoba
2. FLAMENKO, veče u restoranu sa nacionalnim plesom uz Sangriju. Cena 30 EUR, minimum 30 osoba
3. FIGUERES, poludnevni izlet autobusom. Rodno mesto i obilazak muzeja Salvadora Dalija. Cena 30 EUR, minimum 30 osoba.

8. dan Kosta Brava – Đenova
Doručak. Napuštanje soba do 10,00 h. Prtljag odlažete u garderobi hotela. Ručak, (termin će biti poznat za vreme boravka u hotelu). Slobodno do polaska za Đenovu u 18,00 h. Direktna vožnja kroz Španiju, Francusku i Italiju. Usputna zadržavanja prema potrebi.

9. dan ĐENOVA – Beograd
Dolazak u Đenovu u jutarnjim satima. Slobodno za individualno razgledanje Đenove, predlažemo: Palatu duždeva na najpoznatijem gradskom trgu Pjacu dei Ferari, katedralu Svetog Lorenca, kuću Kristofora Kolumba, Porta Zopranu, Viju Garibaldi, danas Strada Nuova od 2006. na UNESCO –voj listi svetske baštine, Đenovljanski akvarijum sa preko 5000 morskih stvorenja, koja plivaju u 6 miliona litara vode... Polazak za Beograd u 16,00 h. Direktna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.

10. dan Beograd – Niš
Dolazak na granični prelaz Batrovci oko 10,00 h. Granična procedura. Dolazak u Beograd oko 11,00 h. Nastavak puta za Niš. Usputna zadržavanja radi iskrcavanja putnika iz gradova duž autoputa i po potrebi. Dolazak u Niš oko 14,00 h. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA :

hoteli u Ljoret de Maru, Tosa de Maru, Pinedi... tipa Polazak Povratak Cena iz Niša i Novog Sada Cena iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
„Evenia Hawai“ 3* ili odgovarajući 30.06.'17. 09.07.'17. 313 EUR 291 EUR 298 EUR 277 EUR
18.08.'17. 27.08.'17. 328 EUR 305 EUR 313 EUR 291 EUR
01.09.'17. 10.09.'17. 302 EUR 281 EUR 287 EUR 267 EUR
„Flamingo“ 4* ili odgovarajući 30.06.'17. 09.07.'17. 342 EUR 318 EUR 327 EUR 304 EUR
18.08.'17. 28.08.'16. 354 EUR 329 EUR 339 EUR 315 EUR
01.09.'17. 10.09.'17. 319 EUR 297 EUR 304 EUR 283 EUR

CENA OBUHVATA:

CENA NE OBUHVATA:

CENE PREVOZA I FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTELI TIPA „Hawaii/Montevista“ *** ili odgovarajući u Ljoret de Maru ili Tosa de Maru ili Pinedi na Kosta bravi. Hoteli su smešteni u nekom od nabrojanih turističkih centara na Kosta bravi. Raspolažu sadržajem hotela sa 3 zvezdice, propisanim lokalnom kategorizacijom smeštajnih objekata: recepcijom, restoranom. liftom... Sobama sa dva standardan ležaja i trećim pomoćnim na razvlačenje, koji su pretežno standardnih dimenzija te vrste ležaja, TV-om, i sopstvenim kupatilom sa TWC... Ishrana je u hotelskom restoranu.
HOTELI TIPA „Flamingo“ **** ili odgovarajući u Ljoret de Maru ili Tosa de Maru ili Pinedi na Kosta bravi. Hoteli su smešteni u nekom od nabrojanih turističkih centara na Kosta bravi. Raspolažu sadržajem hotela sa 4 zvezdice, propisanim lokalnom kategorizacijom smeštajnih objekata: recepcijom, restoranom. liftom... Sobama sa dva standardan ležaja i trećim standardnim ili pomoćnim na razvlačenje, TV-om, i sopstvenim kupatilom sa TWC... Ishrana je u hotelskom restoranu.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.