Planine Srbija, Kopaonik

MUJEN VILA LUX – KOPAONIK

MUJEN LUX ****
PROMO PAKETI APRIL - NOVEMBAR 2017

Vila se nalazi na Kopaoniku, u Vikend naselju. U potrazi ravnoteže između elegancije i komfora, MujEn Comfort apartmani opremljeni su modernim nameštajem i prilagođeni osnovnim potrebama. Arhitektonski stil i opremljenost apartmana garantuju Vam odmor i komfor u pravom smislu reči. Koncept apartmana MujEn je takav da objedinjuje uslugu sa arhitekturom i prijatnim enterijerom koji odišu toplinom.

Važi u periodu: 02.04.- 30.11.2017.

BROJ DANA STUDIO 1/2 STANDARD 1/4 SUPERIOR 1/6
1-3 36 44 55
3-5 34 41 50
Preko 5 dana 28 34 42
Cene su izražene u evrima, po noćenju, za izabrani apartman.

Cena uključuje:

 • Najam izabranog apartmana, bez obroka
 • Završno čišćenje, struju, vodu, grejanje, posteljinu i peškire
 • Krevetac za bebe na zahtev gosta
 • Prevoz do centra i nazad tri puta dnevno

Doplate koje nisu obavezujuće:

 • Za uslugu na bazi polupansiona (švedski sto)- odrasi 12 EUR po osobi, po danu, deca od 2-12 godina, 6 EUR po osobi, po danu.

Korišćenje sadržaja SPA & WELLNESS centra koji se prostire na preko 300m2 (i sadrži zatvoreni bazen sa Jacuzzi-em, finsku saunu, infracrvenu saunu, aroma – parno kupatilo, tepidarijum klupe) iznosi 900 RSD u prvom terminu, od 12h do 17h (za decu do 12 godina 500RSD), a u drugom terminu od 17h do 22h, 1300RSD (za decu do 12 godina 700RSD). Tretmani tela i masaže se zasebno rezervišu i plaćaju dodatno.VIP termini u WELLNESS & SPA centru, od 22h do 2h, ili od 2h do 6h ujutru, mogu se koristiti po ceni od 12.000 RSD, uz zatvaranje istog, i Vašu potpunu izolaciju i privatnost.

Važi u periodu: 02.04.- 30.11.2017.

STUDIO/STANDARD Noćenje sa doručkom Polupansion
1/1 45 53
1/2 27 35
1/3 24 32
1/4 20 28SUPERIOR Noćenje sa doručkom Polupansion
1/1 80 87
1/2 45 52
1/3 35 42
1/4 25 32
Cene su izražene u evrima, po osobi, po danu, za izabranu uslugu (noćenje sa doručkom ili polupansion)

Cena uključuje:

 • Najam izabranog apartmana na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona
 • Završno čišćenje, struju, vodu, grejanje, posteljinu i peškire
 • Krevetac za bebe na zahtev gosta
 • Prevoz do centra i nazad tri puta dnevno
 • Besplatna Wi Fi konekcija
 • LCD sa kablovskom TV
 • Dnevna karta za korišćenje kompletnog spa centra u terminu od 12- 22h.

Cena (bez obzira na paket i uslugu) ne uključuje a plaćanje se vrši na licu mesta:

 • Boravišnu taksu u iznosu od 100,00 rsd po osobi, po danu, za odrasle i 50,00 rsd po osobi, po danu za decu od 7-15 godina. Deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu.
 • Osiguranje u iznosu od 30,00 rsd po osobi, po danu.

Uslovi za decu: Dete 0 – 2 u pratnji dvoje odraslih - BESPLATNO u 1/2 sobi
Deca uzrasta od 2 - 12 godina u pratnji dvoje odraslih- 50% popusta
Deca preko 12 godina plaćaju punu cenu aranžmana

Način i uslovi plaćanja:
* Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije.
* Plaćanje u dinarima prema prodajnom kursu Narodne banke na dan plaćanja.
* Uplata akontacije 50% kod rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
U slučaju promena na monetarnom tržištu, MujEn Travel Kopaonik zadržava pravo korekcije cena
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije, ostatak je podložan promeni.

Uslovi otkaza:
Pre početka putovanja putnik je dužan da o otkazu, pismenim putem, obavesti agenciju. Datum pismenog otkaza rezervacije predstavljaosnov za obračun troškova otkaza uz zadržavanje određenog procenta uplaćenog novca i to 5% ako se rezervacija otkaže 45 dana pre početka usluge; 10% za otkaz 44 do 30 dana pre početka; 20% za otkaz 29 do 20 dana; 40% za otkaz 19 do 15 dana; 80% za otkaz 14 do 10 dana pre početka usluge, 90% usled otkaza 9 do 6 dana i 100% ako se otkaže 5 ili manje dana do početka korišćenja usluge. Nakon izvršene rezervacije, promene termina mogu se vršiti samo uz saglasnost hotelijera.

Napomena:
Ulazak u sobe je od 14h, a izlazak do 10h. U periodu praznika rezervacija je moguća kroz promotivne praznične ponude.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 29.03.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar