Planine Srbija, Zlatibor

HOTEL PALISAD – ZLATIBOR

ZLATIBOR - HOTEL PALISAD ****
AVGUST - DECEMBAR 2017.

Sam položaj Zlatibora je povoljan, budući da se nalazi duž puta i pruge Beograd-Bar i predstavlja usputnu destinaciju za mnoge. Veliku vrednost ovoj planini daju klimatske karakteristike, zato je Zlatibor idealna destinacija tokom čitave godine.Potpuno zasluženo nosi status vazdušne banje zbog izuzetnih klimatskih i vazdušnih odlika, susretanja različitih vazdušnih strujanja sa Mediterana i kontinenta, viskoke koncentracije jona i ozona u vazduhu. U centru planine je Hotel Palisad sa svojim objektima – restoranom „Zlatni bor“, Kongresnim centrom „Srbija“, fudbalskim i teniskim terenima. Gradili su ga, s ljubavlju, Užičani, a oplemenjivali, s ljubavlju, Zlatiborci. Vešto uklopljen u zlatiborski pejzaž, „opkoljen“ je sa svih strana borovom šumom.

Cenovnik važi od 21.08.2017. do 25.12.2017.godine


Cene na bazi polupansiona po osobi
Od 21.08.2017. godine
do 25.12.2017. godine
Dvokrevetna soba Jednokrevetna soba
Dvokrevetna Lux soba 7.500,00 rsd 9.000,00 rsd
Dvokrevetna Superior soba 6.800,00 rsd 8.160,00 rsd
Dvokrevetna standard soba 5.400,00 rsd 6.480,00 rsd
Apartman 5.700,00 rsd 10.260,00 rsd
Apartman Lux 6.900,00 rsd 12.420,00 rsd

*Cene su izražene u dinarima po osobi dnevno na bazi polupansiona

U cenu je uključeno:

 • Smeštaj u sobama/apartmanima na bazi polupansiona.

U cenu nije uključeno:

 • Boravišna taksa koja iznosi 120,00 RSD dnevno po osobi , deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu, od 7 do 15 godina plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50%
 • Osiguranje koje iznosi 5,00 RSD dnevno po osobi
 • Prijavu koja iznosi 5,00 RSD dnevno po osobi, deca do 7 godina na plaćaju prijavu , deca od 7-15 godina starosti plaćaju 5,00 RSD

Napomene:

 • Cena noćenja sa doručkom je niža 400,00 rsd u odnosu na polupansion.
 • Doplata za pomoćni ležaj iznosi 3.500,00 rsd dnevno, nezavisno od toga da li ga koristi dete ili odrasla osoba u situacijama 2+1.
 • Boravak za decu do 6,99 godina je gratis.
 • Doplata za decu od 7 do 11,99 godina iznosi 2.500,00rsd dnevno.
 • Ukoliko smeštajnu jedinicu koristi jedna odrasla osoba i dete do 6,99 godina starosti koje ne plaća boravak primenjuje se cena 1/1 sobe/apartmana.
 • Hotel zadržava pravo promene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje.

Način i uslovi plaćanja:

 • Uplata 30% akontacije prilikom rezervacije, ostatak u maksimum 3 mesečne rate po završetku putovanja, sa uvećanjem odloženog plaćanja 1% i to: čekovima građana sa upisanim datumom dospeća 15. u mesecu
 • Platnim katicama
 • FAKTORING: OLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intese (3 rate). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

HOTEL PALISAD**** ZLATIBOR
Dvokrevetna standard soba - osnovni tip smestajne jedinice u hotelu. Prostire se na 23 m² i sadrži: wi-fi internet, TV, fen, telefon, minibar, sef, kupatilo sa tuš kabinom, dečiji krevetac na zahtev.
Dvokrevetna superior soba - prostire se na 33 m² i sadrži: wi-fi Internet, TV, fen, telefon, mini-bar, sef, aparat za kafu, kupatilo sa tuš kabinom i kadom, mogućnost trećeg kreveta i kreveca za decu, odvojena zona za sedenje.
Dvokrevetna lux soba - prostire se na 40 m² i sadrži: wi-fi Internet, TV, fen, telefon, mini-bar, sef, fen, aparat za kafu. Kupatilo sa izlazom na terasu: tuš kabina i kada, zaseban toalet.
Apartman - prostire se na 47 m² i sadrži: dve spavaće sobe, dnevni boravak, kupatilo sa kadom, mogućnost kreveca za decu, wi fi internet,TV, telefon, mini-bar, sef, fen.e

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 09.09.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar