Putovanja autobusom, Putovanja 2017-2018

TIRANA – ALBANIJA

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan NOVI SAD - BEOGRAD . . .
Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 19.30 h. Vožnja do Beograda i preuzimanje putnika na autobuskom terminalu kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 21:00h. Nastavak puta prema Nišu...

2. dan ...NIŠ - TIRANA (razgledanje grada)
Dolazak u Niš i preuzimanje putnika sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“u 00:30h. Vožnja pored Prištine prema Tirani. Usputne pauze na motelima i radi obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Tiranu u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Skenderbegovog trga - glavnog gradskog trga na kome se nalazi spomenik Skenderbegu, albanskom narodnom heroju, Ethembegove džamije iz 19. veka, Sahat kule, spomenik majke Albanije, zgrade Nacionalnog istorijskog muzeja i zgrade Univerziteta, Nacionalnog teatra...smeštaj u hotel posle 14h.
Fakultativno: odlazak do Kruje u 15h, jednog od najvećih gradova severne Albanije, rodnog mesta albanskog nacionalnog heroja Gjergj Kastrioti Skenderbega. U pratnji lokalnog vodiča, obilazak zamka, Skenderbegovog muzeja i Etnografskog muzeja. Slobodno vreme za obilazak Kruje, i starog gradskog jezgra u kome se nalaze brojne zanatske radnje i antikvarnice. Povratak za Tiranu u 19h. Noćenje

3. dan ...BERAT – DRAČ...
Doručak. Slobodan dan za individualni program i razgledanja. Noćenje.
Fakultativno: Odlazak do Berata, grada sa "hiljadu prozora" poznatog po kućama gradjenim u klasično balkanskom stilu. Obilazak starog dela grada koji se nalazi na listi Svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO-a. Obilazak tvrdjave iz 13. veka, na litici iznad reke Osum, na kojoj se nalazi kameni most iz 18. veka, i crkva Sv. Trojice iz 13. veka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Drač. Panoramsko razgledanje centra grada u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Dolazak Tiranu u večernjim časovima.

4. dan TIRANA – NIŠ...
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u 14h. Usputne pauze na motelima i radi obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Niš u kasnim večernjim časovima.

5. dan ... BEOGRAD – NOVI SAD
Dolazak na mesto polaska: u Beograd u ranim jutarnjim, u Novi Sad u jutarnjim časovima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA (po osobi):

Polazak Povratak Hotel tipa Polazak iz Niša Polazak Beograd i sa
autoputa BG-NI
Polazak Novi Sad
redovna cena rane rezervacije redovna cena rane rezervacije redovna cena rane rezervacije
29.04.18 03.05.18 Capital Tirana
3*
79 € 75 € 89 € 85 € 94 € 90 €

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto prema pravilniku hotela)
 • usluge lokalnog vodiča za panoramsko razgledanje Tirane prema programu
 • troškovi organizacije putovanja
 • troškovi licenciranog pratioca grupe

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • fakultativno: obilazak Kruje u pratnji lokalnog vodiča (cena 15€, min. 30 osoba), cena obuhvata ulaznice za Skenderbegov i Etnografski muzej, usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku
 • fakultativno: obilazak Berata i Drača u pratnji lokalnog vodiča (cena 20€, min.30 osoba), cena obuhvata ulaznicu za tvrdjavu u Beratu i usluge lokanog vodiča na srpskom jeziku u Beratu i Draču.
 • individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski): 15€ po noći
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (20€-dinarski, min. 20 osoba)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa Capital Tirana 3*
Hotel Capital Tirana se nalazi u starom gradu pored Glavnog tužilaštva. Nudi elegantne sobe sa zvučno izolovanim prozorima, kablovskim i satelitskim programima, klima uređajem i mini barom. Kupatilo ima tuš i fen. Sobe su ukrašene smeđim i plavim tonovima i opremljene tamno braon bojom i elegantnim nameštajem. U hotelu je zabranjeno pušanje i besplatan bežični internet je dostupan u celom objektu. Gosti mogu započeti svoj dan sa doručkom na bazi švedskog stola u restoranu na lokaciji.

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO,BEZ KAMATE,BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska.
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

30.11.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar