Putovanja autobusom, Putovanja 2017

PULA, BRIONI I PLITVIČKA JEZERA

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – Beograd – Pula
Polazak sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“ u 20,00 h. Direktna vožnja do Beograda. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz gradova duž auto puta. Polazak iz Beograda sa autobuskog terminala kod buvljaka u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe u 23,00 h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.

2. dan PULA (BRIONI)
Dolazak u Pulu u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: Arena (spolja), Avgustov hram (spolja), Zlatna vrata, Gradska većnica, Kaštel (spolja), Rimsko pozorište, crkva i manastir Sv. Franje, kapela Sv. Marije Formoze, gradskih bedema, dvojnih vrata... Odlazak u hotel. Semštaj od 14,00 h. Slobodno za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan Pula (POREČ i ROVINJ)
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanje Pule. Noćenje. Fakultativa 1: U ranim pre podnevnim satima, odlazak autobusom do Fažane, ukrcavanje na brod i odlazak na „VELIKI BRIJUN“, okupljanje na Trgu prijateljstva i upoznavanje sa programom i načinom obilaska ostrva. Obilazak ostrva turističkim vozom kroz netaknutu prirodu šumom stogodišnjih hrastova, makijom, delom nekada najvećeg golf terena u Evropi, safari parkom do Veriga, polusatna pauza, nastavak obilaska posetom crkvi Sv. Germana i fotografske izložbe J. B. Tito na Brionima, obilazak mediteranskog vrta i ukrcavanje na brod za Fažanu. Povratak u centar grada. Fakultativa 2: U po podnevnim satima izlet autobusom do Poreča: obilazak starog grada sa lokalnim vodičem: ostaci iz rimskog perioda, Eufrazijeva bazilika (spolja), Marafor, porečka kula, romaničke, gotske palate i kuće, Neptunov hram... Odlazak u Rovinj razgledanje sa lokalnim vodičem: stari grad, gradski bedemi i vrata, crkva Sv. Eufemije... Slobodno do polaska za Pulu. Povratak u hotel u večernjim satima.

4. dan Pula – OPATIJA – PLITVIČKA JEZERA - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Vožnja do Opatije. Panoramsko razgledanje: vila Anđoline (spolja), park Sv. Jakova, fontana Helijusa i Selene, crkva Sv. Jakova i crkva Marijina Navještenja, hotel Kvarner... Nastavak prema Plitvičkim jezerima. Po dolasku fakultativni obilazak: Nacionalnog parka sa lokalnim vodičem. Polazak za Beograd. Direktna, noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i na graničnim prelazima.

5. dan Beograd – Niš
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Nastavak puta za Niš. Usputna zadržavanja prema potrebi. Dolazak u Niš oko podneva. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA:

hoteli sa 3* tipa „Pula“
ili odgovarajući u širem gradskom području
Polazak Povratak Cena iz Niša i Novog Sada Cena iz Beograda
redovna Specijalna ponuda redovna Specijalna ponuda
28.04.'17. 03.05.'17. 127 EUR 116 EUR 112 EUR 99 EUR

CENA OBUHVATA::

 • prevoz turističkim visokopodnim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima na navedenim relacijama,
 • smeštaj u Puli (2 noćenja sa doručkom – samoposluživanje prema hrvatskim normativima) u hotelu sa 3* u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni),
 • obilazak Pule sa lokalnim vodičem prema programu (panorama i pešačko razgledanje grada),
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije aranžmana.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • obaveznu boravišnu taksu (plaća se na recepciji hotela) 1 EUR po noćenju i osobi!
 • doplatu za jednokrevetnu sobu – 15 EUR po osobi za 2 noćenja sa doručkom.
 • ulaznice za lokalitete iz programa.
 • Individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • Doplatu za polaske iz: Vranja, Leskovca, Negotina i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi – Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji!

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Brioni (prevoz autobusom od hotela do luke i nazad, prevoz brodom do Velikog Briona i nazad, turistički voz na ostrvu, lokalni vodič) – 30 EUR
 • Poreč i Rovinj (autobuski prevoz, putarine, parkinzi, lokalni vodič) – 25 EUR
 • Plitvička jezera (ulaznica, trosatno razgledanje sa lokalnim vodičem) 18 EUR

CENE ULAZNICA ZA POJEDINE LOKALITETE:

 • Eufrazijeva bazilika u Poreču – 6,50 EUR
 • Amfiteatar u Puli – 6,00 EUR
 • Kaštel u Puli – 2,70 EUR
 • Avgustov hram u Puli – 2,00 EUR
 • Vila Anđolina u Opatiji – 1,50 EUR

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTELI sa 3* tipa „Pula”, smešteni u širem gradskom području na cca 2 – 3 km od istroijskog centra grada. Hoteli raspolažu standardizovanom opremom hrvatskih primorskih hotela sa 3* - recepcijom, salom za doručak, sobama sa dva ležaja i trećim pomoćnim (fotelja na razvlačenje), kupatilima sa TWC...

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

19.09.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar