Putovanja autobusom, Putovanja 2017

PARALIA, SOLUN

6 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1.dan NOVI SAD - BEOGRAD - NIŠ - VRANJE ...
Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 18,30h. Polazak iz Beograda sa autobuskog terminala kod "buvljaka" u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, u 20,30h. Vožnja autoputem ka Nišu sa usputnim zadržavanjima radi preuzimanja pitnika iz drugih gradova. Polazak iz Niša u 23,59h (ponoć) sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Direktna noćna vožnja sa usputnim pauzama na graničnim prelazima i motelima.

2.dan ... SOLUN (razgled grada, Zejtinlik) – PARALIA
Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Ladadiki, Gradska luka, Bela kula, Makedonsko Pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia... Slobodno vreme do 16.00h. Nastavak puta za Paraliu. Dolazak, smeštaj u izabrani tip smeštajne jedinice - hotel ili apartmani-studia. Slobodno vreme za individualni program. Noćenje.

3.dan PARALIA
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. Fakultativno: Grčko veče – večera uz folklor i muzučki program.

4.dan PARALIA (Meteori)
Doručak. Slobodan dan za individualni program. Noćenje. Fakultativno: Odlazak na Meteore. Razgledanje čuvenih Manastira sa posetom najvećem - Manastiru Velika Meteora. Povratak u Paraliu sa usputnom posetom Crkvi „Agia Paraskevi“ („ Sv. Petka“) u klancu Tembi.

5.dan PARALIA – SOLUN – NIŠ . . .
Doručak. U 10.00h polazak za Solun. Slobodno vreme u Solunu za šoping i šetnju. Polazak za Srbiju u 16.00h. Direktna vožnja. Dolazak na mesto polaska u Niš u kasnim večernjim satima...

6.dan . . . BEOGRAD - NOVI SAD
Dolazak na mesto polaska: Beograd u ranim jutarnjim, Novi Sad u jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA (po osobi - izražena u €):

Polazak Povratak Usluga Polazak NIŠ Polazak BEOGRAD i sa autoputa Bgd-Niš Polazak NOVI SAD
Redovna cena Specijalna ponuda Redovna cena Specijalna ponuda Redovna cena Specijalna ponuda
12.04.17 17.04.17 Hotel 3 BB 99 93 109 103 114 108
12.04.17 17.04.17 Apartman NA 3 noći 69 66 79 76 84 81
28.04.17 03.05.17 Hotel 3 BB 99 93 109 103 114 108
28.04.17 03.05.17 Apartman NA 3 noći 69 66 79 76 84 81

UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ: (korisnici aranžmana)
- polazak iz N.Sada: 35 €
- polazak iz Beograda i sa autoputa Beograd-Niš: 30 €
- polazak iz Niša: 20 €

PREVOZ AUTOBUSOM: (bez aranžmana)
- polazak iz Novog Sada: RT-45€ OW-35€
- polazak iz Beograda i sa autoputa Bgd-Niš: RT-40€ OW-30€
- polazak iz Niša: RT-30€ OW-20

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio, video...)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto u skladu sa normativama hotela), u hotelu sa 2*+ ili 3* u Paraliji ili u apartmanima-studijima sa odgovarajućim brojem ležajeva na bazi najma 3 noći. Apartmani-studia imaju kompletno opremljenu kuhinju, svaki sa TWC, TV, klima..
 • razgledanja i transferi prema programu
 • troškovi organizacije putovanja
 • troškovi licenciranog pratioca grupe

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • medjunarodno putno i zdravstveno osiguranje za EU
 • fakultativno: grčko veče – večera sa folklorom (20€, min. 30 osoba)
 • fakultativno: izlet autobusom - Meteori (25€ sa ulaznicom, min. 30 osoba)
 • fakultativno: izlet autobusom - Katerini (5€, min. 30 osoba)
 • svi individualni troškovi putnika van programa
 • doplata za polazak iz Zaječara, Negotina, Bora (20€, min. 20 osoba)
 • doplata za jednokrevetnu sobu (dinarski): hotel - 60€ , Apartman - 30€

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
* Smeštaj u hotelima sa 2+* ili 3* (nacionalna kategorizacija) tipa "RG Status", "Porto Del Sol"... Svi su centralno locirani u Paraliji, na 50-150 m od plaže. Sve sobe TWC, TV, klima uređaj, telefonom... U hotelu restoran, bar.... Zastupljeni svi sadržaji hotela navedene kategorizacije.
* Smeštaj u apartmanima-studijima sa odgovarajućim brojem ležajeva, u vilama tipa "Veta", "Jota".... Centralno locirane kuće, na samom šetalištu ili u neposrednoj blizini.Svaka smeštajna jedinica ima kupatilo-TWC, kompletno opremljenu kuhinju, TV, klima uredjaj.... Idealno za porodice sa decom.

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

07.09.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar