Putovanja autobusom, Putovanja 2017

LJUBLJANA, SLOVENIJA

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1. dan Niš – Beograd (* Novi Sad ) – Ljubljana
Polazak iz Niša sa Lukoilove benzinske pumpe kod TC „Tempo“ u 20,00 h. Direktna vožnja do Beograda, sa zadržavanjima prema potrebi duž autoputa. Polazak iz Beograda u 23,30 h. Direktna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Ljubljane. (*Transfer iz Novog Sada do Beograda sa parkinga kod lokomotive u 21,00 h).

2. dan LJUBLJANA
Dolazak u Ljubljanu u jutarnjim satima. Pešačko, panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: Gradska kuća, gradski trg, fontana, Zmajev most, Trg republike, tvrđava... Slobodno do odlaska u hotel. Smeštaj. Noćenje.

3. dan Ljubljana – ( BOHINJ - BLED ) – Ljubljana
Doručak. Slobodno za individualno razgledanje Ljubljane. Noćenje. Fakultativa: Celodnevni izlet do Bohinjskog i Beldskog jezera. Obilazak zamka, kapele, vinarije i štamparije poznate po radnicima u srednjevekovnim odelima i izradi suvenira... Povratak u Ljubljanu u večernjim satima.

4. dan Ljubljana – (POSTOJNA) – Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno za individualna razgledanja Ljubljane. Fakultativa: poludnevni, pre podnevni izlet do Postojne. Obilazak Postojinske jame, najduže i najstarije uređene pećine u Evropi. Povratak u Ljubljanu do 15,00 h. Okupljanje grupe i polazak za Srbiju. Direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i prema potrebi.

5. dan Beograd ( *Novi Sad) – Niš
Dolazak u Beograd oko ponoći. Nastavak puta za Niš, direktna vožnja sa usputnim zadržavanjima duž autoputa prema potrebi. Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga. (*po dolasku u Beograd transfer do Novog Sada, dolazak u ranim jutarnjim satima).

CENA ARANŽMANA :

hotel tipa „BIT Center“ 2* Ljubljana ili odogovarajući Polazak Povratak Cena iz Niša i Novog Sada Cena iz Beograda
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
13.04.'17. 17.04.'17. 114 EUR 106 EUR 99 EUR 92 EUR
28.04.'17. 02.05.'17.

Plaćanje dinarima u 5 rata administrativnom zabranom počev od 20.decembra 2015.

CENA OBUHVATA:

 • Prevoz visokopodnim solo ili spratnim turističkim autobusom sa a/c i a/v uređajima,
 • smeštaj u hotelu tipa „BIT Center“ 2* u dvo i trokrevetnim sobama, treći ležaj popreko postavljen iznad osnovnih. Boravak je na bazi dva noćenja sa doručkom, doručak samoposluživanje,
 • panoramsko razgledanje Ljubljane, pešačka tura, u pratnji lokalnog vodiča,
 • licenciranog pratioca grupe,
 • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranje od otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Sava osiguranje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti u agenciji.
 • individualne, vanprogramske troškove koje putnik načini u sredstvima javnog prevoza, u smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...
 • fakultativne sadržaje programa,
 • boravišnu taksu za boravak u hotelu u iznosu od cca 2,60 EUR po osobi za obe noći, plaćanje na recepciji hotela,
 • doplatu za jednokrevetnu sobu u iznosu od 35 EUR po osobi za obe noći, rezervacija i uplata prilikom prijave za aranžman,
 • doplatu za polazak iz Vranja, Leskovca, Negotina i Zaječara u iznosu od 20 EUR po osobi. Potreban minimum od 20 osoba po destinaciji.

CENE PREVOZA I FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Celodnevni izlet do Bohinjskog i Bledskog jezera. Cena 25 EUR po osobi. Cena obuhvata, autobuski prevoz na navedenim relacijama, lokalnog vodiča, troškove parkinga, putarinu i organizaciju. Cena ne obuhvata ulaznicu za Bledski dvorac 10 EUR po osobi; plovidbu čamcem po jezeru 14 EUR po osobi i ulaznicu za crkvicu na ostrvu 6 EUR.
 • Poludnevni zlet do Postojinske jame. Cena 40 EUR po osobi. Cena obuhvata: ulaznicu za Postojinsku jamu, vodiča, autobuski prevoz, troškove putarine, parkinga i organizacije

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hoteli tipa “BIT CENTER”
Smešten na 3 km od centra Ljubljane, hotel Bit Center nalazi se u mirnom, zelenilom obraslom kraju. Raspolaže velikim parking prostorom i terenima za badminton i skvoš. Hotel je renoviran 2012. godine i nudi fitnes centar, saune i usluge masaže. Do hotela se lako dolazi javnim prevozom, a pristup sa gradske obilaznice je takođe jednostavan. Na travnjaku ispred terase kafea nalazi se igralište za decu. Hotel Bit Center nalazi se u blizini BTC Sitija, najvećeg šoping centra u Sloveniji, koji nudi preko 400 prodavnica, restorane, bioskop, akva park i druge sadržaje. Raspolaže dvokrevetnim sobama sa bračnim i odvojenim ležajevima i trokrevetnim sobama sa bračnim ležajem i trećim postavljenim popreko iznad bračnog ležaja. Svaka soba je opremljena sa TWC.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE 7%
(za uplatu u celosti do 60 dana pre polaska, broj mesta je ograničen).

NAČIN PLAĆANJA
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate:

 • 30% akontacija kod prijave, ostatak u maksimum 6 MESEČNIH RATA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA, sa uvećanjem ostatka duga 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja i to: čekovima građana sa upisanim datumima dospeća 15. u mesecu ili administrativnom zabranom (dostavljaju se najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana)
 • Platnim karticama
 • FAKTORING: ODLOŽENO, BEZ KAMATE, BEZ UVEĆANJA, kreditnim karticama Banca Intesa ili Societe Generale-Masterata (6 RATA). Kartica se provlači na ceo iznos cene aranžmana prilikom rezervacije ili na ostatak duga najkasnije 21 dan pre početka korišćenja aranžmana (moguće samo u poslovnicama Eurotursa).

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

07.09.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Vaš komentar