Putovanja autobusom, Putovanja 2017

BUDIMPEŠTA

5 dana, autobusom, na bazi minimum 45 putnika

1.dan NIŠ – BEOGRAD – NOVI SAD. . .
Polazak iz Niša u 20,00h sa parkinga na benzinskoj pumpi „Lukoil Jastrebac“ kod TC „Tempo“. Vožnja autoputem ka Beogradu sa usputnim zadržavanjem na pumpama i motelima, radi preuzimanja putnika iz drugih gradova. Preuzimanje putnika iz Beograda, sa autobuskog terminala kod "buvljaka" u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe, u 23,30h. Polazak iz Novog Sada sa železničke stanice (kod lokomotive) u 01.00h. Direktna noćna vožnja. Usputne pauze na motelima i radi obavljanja graničnih formalnosti na ulazu u Madjarsku.

2.dan . . . BUDIMPEŠTA (razgledanje grada)
Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji lokalnog vodiča (oko 3 sata): Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Katedrala, Parlament, mostovi na Dunavu, Ribarske kule, Budimski dvorac, brdo Gelert, Citadela... Odlazak u hotel, smeštaj – posle 14.00h. Slobodno popodne za individualni program i pripremu za doček. Doček nove godine po individualnom izboru putnika. Noćenje.

3.dan BUDIMPEŠTA (Sent Andrea) . . .
Doručak. Slobodan dan za individualni program i razgledanja. Noćenje. Fakultativno: prepodne izlet autobusom do Sent Andreje. Razgledanje Srpske kulturne baštine u pratnji lokalnog vodiča: Blagoveštanska crkva, Saborna crkva, Muzej sa riznicom.... Šetnja prelepim dunavskim kejom.... Povratak u Budimpeštu u popodnevnim satima.
Fakultativno: noćna vožnja brodom Dunavom uz komentar lokalnog vodiča na srpskom jeziku.

4.dan BUDIMPEŠTA . . .
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualni program i šoping u centru grada. Polazak za Srbiju u 17.00h. Direktna vožnja.

5.dan . . . NOVI SAD - BEOGRAD - NIŠ
Dolazak na mesto polaska: u Novi Sad u ranim jutarnjim, u Beograd u jutarnjim, u Niš u prepodnevnim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA (po osobi - izraženo u €):

Polazak Povratak HOTEL Kat. Usluge Polazak
BEOGRAD NOVI SAD
Polazak NIŠ i sa autoputa Niš-Bgd
Redovna cena Rane rezervacije Redovna cena Rane rezervacije
Petak, 30.12.2016. Utorak, 03.01.2017. ATLAS 3* 2 BB 102 - 107 -
VENTURA 3* 2 BB 99 - 104 -
GRIFF 3* 2 BB 99 - 104 -
OTP 3* 2 BB 99 - 104 -

Umanjenja za sopstveni prevoz:
- polazak iz Beograda i N.Sada: 10 €
- polazak iz Niša i sa autoputa Niš-Beograd: 15 €

U CENU JE URAČUNATO:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C,audio,video...)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama (treći krevet pomoćni) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto u skladu sa normativima hotela), u hotelu sa 3* u širem centru Budimpešte
 • usluge lokalnog vodiča za razgled grada
 • troškovi organizacije
 • troškovi licenciranog pratioca

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • medjunarodno zdravstveno osiguranje za EU, može se kupiti u Agenciji
 • fakultativno: vožnja brodom Dunavom: 15€ - min. 30 osoba
 • fakultativno: izlet autobusom do St. Andreje: 10€ - min. 30 osoba
 • individualni troškovi putnika
 • individualne posete, karte za gradski prevoz
 • doplata za jednokrevetnu sobu: 60€ (dinarski),
 • doplata za polazak iz Vranja, Zaječara, Negotina, Bora... (20€ dinarski, min.20 osoba)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTEL „ATLAS“ - 3*
Hotel u gradskom jezgru Budimpešte, na 300m od trga Blaha Lujza i Rakoci bulevara - strogi centar grada. Poseduje 136 soba, svaka TWC, klima, satelitska TV, telefon, mini-bar.... Restoran i lobi bar (besplatan WiFi u njima) upotpunjuju prijatno okruženje. Izuzetna lokacija za upoznavanje sa gradom.
HOTEL "VENTURA" - 3*
Hotel se nalazi na Budimskoj strani, u mirnom delu sa direktnom vezom tramvajem sa centrom grada (tramvajska linija 47 - pored hotela, bliže informacije na recepciji). Sve sobe TWC, satelitska TV, centralno grejanje, frižider, telefon....Hotel poseduje restoran, bar, fitnes-centar, konferencijsku salu.... Besplatan WiFi u javnim delovima hotela.
HOTEL "GRIFF" - 3*
Hotel se nalazi na Budimskoj strani, u mirnom delu sa direktnom vezom tramvajem sa centrom grada (tramvajske linije 19, 49 - pored hotela, bliže informacije na recepciji). 108 soba, sve TWC, satelitska TV, split klima, frižider, telefon....Hotel poseduje restoran, lobi bar, fitnes-centar, konferencijsku salu.... Besplatan WiFi u javnim delovima hotela.
HOTEL "O T P " - 3*
Mali, porodični hotel na periferiji Budimpešte, pored Dunava. Hotel je vlasništvo OTP Banke, osmišljen i namenjen za odmor radnika Banke. Poseduje 19 konfornih, moderno opremljenih soba, restoran, lobi-bar, konferencijsku salu, otvoreni bazen. Sve sobe prostrane, sa radnim delom, TWC sa fenom, SAT TV, besplatni WiFi, frižider, telefon.... Sopstveni parking. Idealan za putnike sa sopstvenim prevozom.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

23.12.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar